98
Bawipa venawh lak thai sa lah uh, kawtih amah ing kawpoek kyi ik-oeihkhqi ce sai hy; tang kut ben a ban caih ing hulnaak ce amah aham sai hawh hy. Bawipa ing a thaawngnaak ingkaw a dyngnaak ce pilnam thlangkhqi venawh sim sak nawh dang pe sak hy. Israel ipkhuikaw venawh amah ak lungnaak ingkaw a ypawmnaak ce sim khak hy; khawdyt nakaw thlang boeih ing ningnih Khawsa thaawngnaak ce hu hawh uhy. Khawmdek thlangkhqi boeih aw, zeel doena Bawipa venawh khy lah uh; tumding tum doena zeelnaak laa sa lah uh; tingtoeng ing Bawipa venawh tum unawh, tingtoeng tum doena laa sa lah uh. Uut awi ingkaw tuu’m cai ak ki yng doena, Bawipa sangpahrang haiawh zeel doena khy lah uh. Tuicunli ingkaw ak khuiawh ak awmkhqi boeih, Khawmdek ingkaw ak khuiawh ak awmkhqi boeih ing awi sa u seh. Lawngnukhqi ing kut bei u seitaw, tlangkhqi ing zeelnaak laa kutoet na sa u seh; Bawipa haiawh laa sa u seh, kawtih anih taw Khawmdek awideng aham law hy. Anih ing dyngnaak ing Khawmdek deng kawmsaw thlangkhqi ce ang myih pil na awi deng kaw.