113
Bawipa taw kyihcah lah uh. Aw Bawipa a tyihzawihkhqi aw, kyihcah lah uh, Bawipang ming ce kyihcah lah uh. Tuh kawng kumqui dyna Bawipang ming taw kyihcah na awm seh. Khaw a law cyk awhkawng a nung tlak dy na, Bawipang ming taw kyihcah aham awm hy. Bawipa taw qamtawm ak khan awh a boeimangnaak ce awm hy. Hun sang na boei ngawihdoelh awh ak ngawi Bawipa ningnih a Khawsa amyihna u nu awm nawh, khankhqi ingkaw khawmdek dan aham anih amyihna anuk balak law u nu ak awm? Khawdeng thlang ce dekvai awhkawng thawh nawh ak voet hlauhkhqi ce maivyt awhkawng thawh hy; cekkhqi ce sangpahrang a cakhqi, a mimah ak thlangkhqi a sangpahrang a cakhqi ing ngawih sak haih hy. Ca ak qeng nu ce cakhqi ak ta ak awmhly nu na tahy. Bawipa taw kyihcah lah uh.