141
Aw Bawipa, nang ni ka nik khy; ka venawh ang tawnna law cang. Ka nik khy awh kak awi ve ngai cang lah. Kak cykcahnaak ve na haiawh bawktui na awm seitaw; ka kutphyl ve khawmy ben awhkaw lucik nawn amyihna awm seh. Aw Bawipa, kam kha awh khoemkung ta law nawhtaw; ka hui chawmkeng ve qeh law lah. Kak kawlung ve ik-oeih che benna, thlakchekhqi a ik-oeih sainaak ing amak leek ik-oeih ak sai thlangkhqi benna koeh hawi law; a mingmih a buh a an tui awm koeh ni ai sak. Thlak dyng ingtaw ni vyk mai seh – qeennaak dawngawh ni; ni zyi awm ni zyi seh – ka lu awhkaw situi nani a awm. Ka lu ing ap tha na tikaw. Cehlai kak cykcahnaak ing thlakchekhqi a ik-oeih sai ce oelh poepa hy; a ningnih ak ukkungkhqi ce minpoeng na khawng kawm uh, kak awih kqawnkhqi ve ak leek ni ka kqawn tice thlakchekhqi ing sim kawm uh. Cekkhqi ing, “Thlang ing dek a nawk awh deklai a ah amyihna, kaimih a quhkhqi taw phyi a keng awh theh qu kang hy,” ti kawm uh. Cehlai, Aw Boeimang Bawipa, ka mik qawi ing nang ni ani dan; nang awh ni kang thuk – thihnaak benna nang ing koeh ni pe. Kai aham ami dun law dawng awhkawng ni loet sak nawhtaw; thlakchekhqi ing ami dun law dawng awhkawng ni loet sak lah. 10 Kai taw ngaihding na ka ceh awh, thlakchekhqi taw a mimah a lawk awh awk nawn u seh.