Paul
TIMOTHYT
aw mohti Pēniata
1
Nu Paul Jesus Christ ayaatnihqa it penta. God itamuy ayo ōoyhqa hapi nuy ayata, pu Jesus Christ Itahtutuyqawhqa aw itahtaqa’naṅwa pīwu. Nu Timothy öqalanta. Um qapēvewnit ahpiy ítii. Okiw nam Itana uṅ ōkwalnit, núokwat, piw kwakwhat unaṅwat máqani, Jesus Christ Itahtutuyqawhqay ámuma.
Warnings against False Teaching
Ura nu Macedoniat aqwniqe pay um hāk Ephesus ep huruhtiniqat ūmi paṅqawu. Nen um haqawatuy mēwaqw, puma qa hihta alöṅöt sinmuy tutuqaynayani. Pu hīhihta tūtuwutsit qa aw unaṅwtavi’yuṅwni, pu haqaqw sinototiqat qa haqami so’taqat lavayit aw’i; taq soq pam nānap hin wuwnit tumalay’k̇aṅw, aṅwu qapēvewnit ahpiy pās unaṅwat yēsiwhqat qa put tumalay’ta. Noqw ōviy um pumuy mēwani. Um aṅ tuptsiwni’yuṅqamuy öqawhtoynaniqat ōviy nu uṅ pan ayata. Um pantsakq, pumuy unaṅwaam qa hihta akw itséheeiwyuṅwni; piw qa hihta qalomáhintsakpit navoti’yuṅwni. Puma pas antsa God aw tuptsiwni’k̇ahk̇aṅw, pas antsa put aw unaṅway’yuṅwni. Taq haqawat as īit tūtutuqaynayat, put aṅqw lasya, pu pay hihta an’ewakw yuaativaya. Puma God tutavoyat sinmuy tutuqaynayaniqey tuṅlay’yuṅwa; piw pas qananahtsopk̇ahk̇aṅw yuaatota; nīk̇aṅw hihta tutuqaynayaqey qa pas antsa mātsi’yuṅwa. Noqw pay pi itam navoti’yuṅqw, God tutavoat lolma, hak suan akw moṅwvasniq’ö, It navoti’yuṅqee: Pi pam himu mewnitutavo haqam suan hinwisqamuy qa pumuy amuṅem taviwa, pi qaanhinwisqamuy amuṅemi‐hakimuy qa tuqayvastotaqamuy amuṅemi, piw hihta qa k̇aptsi’yuṅqamuyu, pu qalomáhintsatsk̇aqamuyu, pu God aw qa tunatyaltotiqamuyu, piw hihta pas āantsawat hovalantotaqamuyu, namuy, sen yumuy qȫyantotaqamuyu, pu tuqwyantotaqamuyu, 10 Pu tusk̇apqatsit aṅ hinwisqamuyu, pu tahtaqt tahtaqtuy amumum nāhahlayyaqamuyu, piw tūuuyiṅwyaqamuyu, pu a’tsatuyu, pu pas qaatsátotaniqey paṅqaqwat atsátotaqamuy amuṅemi. Noqw hak suan tutuqayhpit qa an hinmaqat pay mewni piw put eṅem taviwa. 11 Pam tutuqayhpi lomatuawit qaöwíhintaqat amum súnanta, it lomatuawit God ahpiy inumi mātaviwhqat ámuma. Nam pam sútsep tayawintiwaa.
Gratitude for God’s Mercy
12 Nu Itahtutuyqawhqay Jesus Christ pas hahlayi. Kwakwhat pi pam nuy qa atsat hinmaqat pan inumi tuptsiwhqe, nu put eṅem tumalay’taniqat aw nuy ayata, pu piw nuy öqalmaqa. 13 Ura nu hisat put aqw hiṅqawlawhqe, put sinomuyatuy okiwsahsana, pu nu pumuy qalomáyuaataṅwu. Nīk̇aṅw nu nāto qa tuptsiwni’taqe ōviy hihta hintsakqey qa navoti’ta. Noqw ōviy Tutuyqawhqa nuy ōkwatuwhqe, 14 Núokway nuy qaöwímaqa; nihqe nuy pan unaṅwtoynaqw, nu Jesus Christ aw tuptsiwe’ pas pavan put aw unaṅway’tani. 15 Noqw i’ yan lavayi pas antsaniqw, tatam sinom sohsoyam put kwusuyani: I’ Christ Jesus qaanhinwisqamuy ayo óyaniqe tūwaqatsit aw pítuhqata. Noqw nu’ hapi qaanhinwisqamuy amuṅaqw pas mohpeq’a. 16 Nīk̇aṅw pay Jesus Christ yaniqw nuy ōkwatuwa, pam inuhpiy mohti wuhkomaqaptsiy mahtaknaniqe ōviy’o. Noqw yahpiy haqahpiy sohsoyam put aw tuptsiwyaqam qatsit qa so’taqat himuy’vayaniqey navoti’yuṅwni. 17 God hapi sutsep Moṅwi, qa mokṅwuqa, qa taymataqnihqa, piw pam‐sa hapi sūk̇a suyan unaṅwtalwuwni’ta. Nam pam sutsep aqwhaqami k̇aptsi’tiwaa, piw tayawintiwaa. Nam antaa. 18 Taa, ítii Timothy, ura hakim tuptsiwni’yuṅqam uṅ hinhtiniqat aṅwu pay yuaatota. Noqw ōviy nu uṅ it ayatani: Um God eṅem hihta qalolmat aw rohommani. 19 Um qapēvewnit aṅ hinmani; kurs himu haqam qalomáhintaqw um uh’unaṅway ep navote’, qa pantsakni. Taq haqawat qa pan hinwisqe, tuptsiwniy ayo yukuya. 20 Ura Hymenaeus piw Alexander panhti. Noqw ōviy nu pumuy Satan aw mātavi, puma pāpu God aqw qa hiṅqawniqey tuwi’vaniqat ōviy’o.