Jesus Ayamuyatuy Hiniwhtipuamu
1
Jesus Promises to Send the Holy Spirit
Ura nu mohtihaqam pēna, Theophilus; nihqe ura Jesus sohsok hihta hintsaktivaqat, pu tūtutuqaynativaqat nu yuaata, Hisat ōmi wīkiwhqat pahsavoo. Ura pam ayaiwyuṅqamuy namorstaqey amumi Qahováriwtaqat Hikwsit aṅ tutaptat, paṅso wīkiwa. Pu piw pam k̇ānavot, put atsve hīhihta qaöwíhintaqat akw pumuy amumi pas suyan taytaqey mahtakna; lȫp sunat tālat aṅ pumuy amumi nāmataqlawu; nihqe God moṅwtunatyaat hin hintaqat pumuy amumi yuaata. Noqw ura pam pumuy amumum tsovawtaqe, puma Jerusalem aṅqw qa ahpiyyaniqat amumi tutaptaqe, Nayat aṅqw pumuy amumi hakiy awinit ōviy maqaptsi’yuṅwniqat paṅqawu. Ura uma inuhpiy put nanapta, pam kita. Pay as pi John pas antsa kūyit akw tūtuvoylalawu; nīk̇aṅw uma hapi yahpiy qa wūhakis talq Qahováriwtaqat Hikwsit akw tuvoylatiwyani.
Jesus is Taken up to Heaven
Noqw ōviy puma tsovaltiqe, put tūviṅtotaqe aw paṅqaqwa: Tutuyqawhqa, ya um pu’haqam Israel‐sinmuy amumi moṅwtunatyat ahoy pitsínani? Noqw pam amumi paṅqawu: Pay pam hísatniqat, pu haqe’ qalawmaqw aw pítuniqat Ina pas nāp öqalay akw yuki’taqat pay qa uma put navoti’yuṅwni. Pay ason uma öqalat makiwyani, Qahováriwtaqat Hikwsit umumi pítuq’ö; nen uma nuy hin navoti’yuṅqey tuawi’yuṅwni Jerusalem ep’e, pu sohsovik Judeat aṅ’a, pu Samariat aṅ’a, pu ahpiy tūwaqalavoqhaqamii. Yan pam lavayhtiqw, puma aw tāyuṅqw, pam ōmi wīkiwa; noqw ōmaw put wikqe, pumuy amutpik tupk̇a. 10 Noqw pam ōmi wuptoqw, puma aṅk‐sa tāyuṅqw, hakim lȫyöm tāqat qȫtsat yuwsi’k̇aṅw pumuy amumi suptuqe, amuqlap wunuptu; 11 Nihqe paṅqawu: Uma Galileet aṅqw tahtaqtu, ya uma hinoqw pas ōmiq‐sa tayk̇ahk̇aṅw hōñi? Pay hapi i’ Jesus umuṅaqw ōmi wīkiwhqat uma aw tāyuṅqw, hin pam ōmi wupqey pan piw ahoy pítuni.
Judas’ Successor
12 Pahsat pu puma tsomot Olivet yan mātsiwhqat aṅqw ahoy Jerusalem awya. (Pam tsomo Jerusalem aṅqw hak nasuṅwintalöṅnit ep haqami pahsavo nakwsumantaniqat pahsaphaqamo.) 13 Noqw puma ep ö́kihqe, tupatsveq ahpami yuña; pepeq ima yēse: I’ Peter, pu James, pu John, pu Andrew, pu Philip, pu Thomas, pu Bartholomew, pu Matthew, pu James, hakiy Alphaeus tíata, noqw pu Simon Zelotes, noqw pu Judas it James tupkoata. 14 Ima sohsoyam sun unaṅway nāwakintota; pu pas okiwlalwa qa qé’iwwisk̇ahk̇aṅwo, hakimuy momoymuy amumuma, pu Jesus yuyat Maryt‐nik̇aṅw pu Jesus tupkomuyatuy amumuma. 15 Noqw ephaqam Peter tuptsiwni’yuṅqamuy amuṅaqw wunuptu, (ima tsovawtaqam navaysikip sunat pahsa’haqamya) 16 Nihqe amumi paṅqawu: Tahtaqtu, isinomu, ura Qahováriwtaqa Hikwsi David moayat ahpiy tutuvenyukit aṅ aṅwu pay hin lavayhtiqw pas soon pam qa antani; pam Jesus ṅuawisqamuy put aw tsamqat Judas paṅqawu. 17 Pam as ura itamum tōnawta; nihqe itamum it yan tumalat aw taviwa. 18 Noqw i’ tāqa ura qalomáhinhtiqe, ahsatiy akw tutskwat tui; nihqe kopaṅvosqe nāsavaqe pahtokq, sohsoy sīsihuat nöṅaṅayku. 19 Noqw sohsoyam Jerusalem ep ki’yuṅqam put nanapta; noqw ōviy pep tutskwa pumuy amuhkwa Aceldama yan túṅwantiwa; pam tutskwa uṅwat akw tuiwhpu i’nihqe pam’i. 20 Pay ura Tātawit aṅ yan pey’ta: Nam kīat kīqötiwaa; nam qa hak aṅ qátuu, yan’i; pu piw yan’i: Nam tumalmakiwaat pas suhk̇a makiwaa. 21-22 Imuy yep yesqamuy amuṅaqw haqawat Jesus qatsíyat aṅ ahsupoq itamum hinnumya, John hisat Jesus kūyit akw tuvoylataqat ahpiy’o, pu put itamuṅaqw ōmiq wīkiwhqat aw pahsavoo. Noqw ōviy itam pumuy amuṅaqw haqawat namorstotaqw, pam itamum Jesus mokiwuy aṅqw ahoy tātayhqat yuaatani. 23 Noqw ōviy puma hakimuy lȫqmuy taviya, hakiy Joseph, Barsabas yan túṅwantiwhqat, pam hak piw Justus yan mātsiwhqat, nik̇aṅw pu hakiy Matthias pīwu. 24 Nit puma nānawaknaqe paṅqaqwa: Taay, Tutuyqawhqa, um sohsokmuy amumi unaṅwayamuy navoti’ta; um imuy tāqatuy himuwat namorstaqey mahtaknani. 25 Noqw pam it tumalat ep wúnupte’, itamun aṅqe’ ayaiwtani. Ura Judas qaanhtiqe put aṅqw ayo yama, pas nāp qeniy awniqee, kitota. 26 Pu puma pumuy amuhpe hihta akw tuwantotaqw, pam Matthias ep yēva. Noqw pam pakwt sukw sihk̇ay’taqamuy ayaiwyuṅqamuy amumum pohtoylaniwa.