LOMATUAWI
JOHN
AHPIY’O
1
The Word of Life
Ayáq yayhniwhqat epeq God Lavayiat pay ep’e; pu Lavayi God ámuma; pu pay Lavayi God. Pu pay pam hak piw yayhniwhqat epeq God amum yanta. Sohsoy himu put ahpiy yukilti; pu qa himu yukiwtaqa put qa ahpiy yukilti. Pam nāp nahpiy qatsit pasiwta; pu pay pam qatsi sinmuy amumi tālat anta. Noqw tāla qatālat ep tālawva; noqw qatāla put qa tōk̇a. Noqw hak tāqa God aṅqw ayatiwa; nihqe John yan mātsiwa. Pam hak hihta tuawi’taniqe ōviy pitu, Tālat tuawi’taniqee, sohsoyam put ahpiy tūtuptsiwaniqat ōviy’o. Pay pam qa pas pas pám himu Tāla; pam put Tālat tuawi’taniqe ayatiwa. I’ Tāla pas antsanihqa sohsokmuy sinmuy amumi talni’taniqe it tūwaqatsit aw pituto. 10 Pam as pay tūwaqatsit ep sinmuy amuhpe hinnuma; pu sinom put ahpiy yukiltoti; noqw sinom put qa tuwi’yuṅwa. 11 Pam as pas nāp sinomuy amumi pituqw, sinomat put qa kwusuya. 12 Nīk̇aṅw hakim hihsa’nihqam put kwusuyaqam put aw tūtuptsiwaqam God tímatniqat pam pan pumuy amuṅem yuku. 13 Puma hakim qa sinot ahpiy pu’ pas tihtiwya, piw qa tokot tuṅlayiyat ahpiy’o, piw qa tāqat tunatyayat ahpiynit pas God ahpiy’o. 14 Noqw Lavayi sínoniwhtiqe, itamuhsonve qatuptu; noqw itam lolmat qatsíyat aw yórikya, pas Nay sūkw Tíatníhqat pan lolmat qatsíyat aw’i. Pas pam itamuy ōkwatuwa, nihqe itamumi qaatsat lalvaya. 15 John put hákiynihqat tuawi’taqe, pan tsahtsa’lawu: Ura nu it tāqat hapi lavayhtiqe paṅqawu: Tāqa aṅqw inuṅknihqa inuhpenihqe pas pávani, sam pi pam inuhpenihqe mohtinihqe ōviy’o. 16 Noqw itam sohsoyam put qarūrumniyat aṅqw ömahtota, pu nānaṅumo núokwayata. 17 Pi itamuy hin hinwisniqat God Moses ahpiy itamumi tutapta; noqw Jesus Christ núokwat, lavayit pas antsanihqat enaṅ itamumi kwusiva. 18 Qa haq hapi hak sino God aw yori. Nay pas sūk̇a Tiat put aw unaṅwaat hapi put tunvotna.
John the Baptist’s Message
(Mt 3.1-12; Mr 1.1-8; Lk 3.1-18)
19 Noqw Jew‐sinom hakim God awwat momṅwituy, Levit ahpiyviyatuy enaṅ Jerusalem aṅqw ayatota. Noqw puma John aw ókihqe yan put tūviṅtota: Ya um hak’i? kitota. Noqw John yan nālavayhtiqe, 20 Haknihqey súaṅqawhqe, qa tupki’tat paṅqawu: Nu’ qa Christ. 21 Noqw puma put tūviṅtotaqe aw paṅqaqwa: Noqw hinta? Ya um Elias? Noqw pam paṅqawu: Nu qa pam’i. Noqw ya um God lavay’ayaat pas pávannihqa? Noqw pam lavayhtiqe paṅqawu: Qae. 22 Pahsat puma put aw paṅqaqwa: Noqw um hak’i? taq as itam itamuy ayatotaqamuy amumi soon qa hin tūawvayani. Ya um hímunihqey nāmi wūwanta? 23 Noqw pam paṅqawu: Nu hapi Tsahtsa’lawhqa, nihqe qayēsiwhpuve yan tsa’tinuma: Tutuyqawhqa aṅqw pituto. Soñawnen put eṅem pöhut súwiptotani. Pan ura God lavay’ayaat Esaias lavayhti. 24 Noqw ima hakim ayatiwyaqam Pharisee‐sinmuy amumum tōnawtaqamu. 25 Noqw puma put tūviṅtotaqe aw paṅqaqwa: Noqw kurs as um qa Christ‐nik̇aṅw, pu piw qa Elias‐nikaṅw, pu piw qa God lavay’ayaat pas pavannihqat‐nik̇aṅw, ya um hinoqw sinmuy kūyit akw tuvoylalawu? 26 Noqw John lavayhtiqe amumi paṅqawu: Nu sinmuy kūyit akw tuvoylalawu; nīk̇aṅw suhk̇a umuhsonve wunuwtaqw, uma put qa tuwi’yuṅwa. 27 Pam as inuṅk pítuk̇aṅw, inuhpenihqe pas pávani; noqw soon nu yan’ewaynīk̇aṅw nas’ew put tots‐sosompiyat ṅahni. 28 Noqw John Bethabarat ep sinmuy kūyit akw tuvoylalawhq, i’ yaniwhti, Jordan pāyut yupqöyveq’a.
The Lamb of God
29 Qavoṅvaqw John Jesus put awniqw túwahqe paṅqawu: Meh, i’ hapi mañat God aw taviwhqat anta, pam sinmuy qaanhtipuyamuy ayo yúkuni. 30 Ura nu it tāqat lavayhtiqe paṅqawu: I’ tāqa aṅqw inuṅknihqa inuhpenihqe pas pávani, pam inuhpenihqe mohtinihqe ōviy’o. 31 Noqw nu as put qa tuwi’ta; nīk̇aṅw as pam Israel‐sinmuy amumi mātaqtiniqat ōviy nu pítuhqe, sinmuy kūyit akw tuvoylalawu. 32 Noqw John hin yórikqey tuawi’taqe paṅqawu: Hikwsi höwit antaqa ōṅaqw hawhqe, put ep qatuptuqw, nu aw yóri. 33 Noqw nu as put qa tuwi’ta; noqw i’ hak nuy sinmuy kūyit akw tuvoylataniqat aw ayataqa inumi yan lavayhti: Hikwsi hawte’ hakiy ep qatuptuni. Ason um pan tuwe’ navoti’taqw, pam hapi sinmuy Qahováriwtaqat Hikwsit akw tuvoylalawni. Yan hapi God inumi lavayhti. 34 Noqw nu hapi aw yórikqe, ōviy pay pas pam hapi God Tíatnihqat yan tuawi’ta.
The First Disciples of Jesus
35 Pu piw qavoṅvaqw John lȫqmuy put aw nánatuwnaqamuy amumum wunuwk̇aṅw, 36 Jesus paṅ waymaqw, pam aw taytaqe paṅqawu: Meh, i’ hapi mañat God aw taviwhqat anta. 37 Noqw put aw nánatuwnaqam put paṅqawhq navotqe, Jesus aṅk’i. 38 Pahsat pu Jesus namtökqe, puma put aṅkniqw túwahqe, amumi paṅqawu: Ya uma hihta nāwakna? Noqw puma aw paṅqawu: Rabbi, (pam Tutuqaynaqa i’nihqe pam’i) ya um haqam qatu? 39 Noqw pam amumi paṅqawu: Uma inumumnen, aw yórikni; noqw ōviy puma ep pituhqe, put haqam qátuhqat aw yórikqe, put amum huruhti, pay tāwa pas atk̇aqtiqw ōviy’o, (tāwa pakwút‐sikishaqam aṅhqe qöniltiq’ö). 40 Noqw ima lȫyöm John hiṅqawhq navotqe Jesus aṅknihqamuy amuṅaqw suhk̇a Andrew yan mātsiwa, Simon Peter tupkoata. 41 Noqw pam mohti pāvay Simon túwahqe, aw paṅqawu: Itam Messias tuwa; (pam moṅw’asi’taqa, i’nihqe pam’i). 42 Nihqe pam put Jesus aw wikva; noqw Jesus put aw tātayhqe aw paṅqawu: Um Simon Jonat tíata; um yahpiy haqahpiy Cephas yan túṅwantiwni, pam Owa, i’nihqe pam’i.
Jesus Calls Philip and Nathanael
43 Qavoṅvaqw Jesus Galileet aqwniqey unaṅwtiqe, Philip túwahqe, aw paṅqawu: Um inuṅkni. 44 Noqw Philip pi Bethsaidat aṅqw sino, imuy Andrew nit pu Peter pumuy kitsókiyamuy aṅq’ö. 45 Noqw Philip Nathanael túwahqe, aw paṅqawu: Itam Messias tuwa, hakiy Jesus, Joseph tiyat, Nazareth aṅqw tāqata. Ura Moses tutavot ep put pēna, pu ima God lavay’aymat lavayiyamuy aṅ piw put pēnaya. 46 Noqw Nathanael put aw paṅqawu: Ya sen himu nukṅwa Nazareth aṅqw yámakni? Noqw Philip aw paṅqawu: Um inumumnen aw yórikni. 47 Noqw Nathanael aṅqwniqw, Jesus túwahqe put yan lavayhti: I’ hapi pas antsa Israel‐sino; it ep unatwi súlawu. 48 Noqw Nathanael put aw paṅqawu: Ya um haqam nuy tuwi’va? Noqw Jesus lavayhtiqe aw paṅqawu: Nāt Philip uṅ qa wáṅwayhq, um nönvospaltsokit atpipniqw, nu uṅ tuwa. 49 Nathanael lavayhtiqe aw paṅqawu: Rabbi, um kurs God Tíata, um Israel‐sinmuy moṅwiamu. 50 Jesus lavayhtiqe aw paṅqawu: Um nönvospaltsokit atpipniqw, nu uṅ túwahqey paṅqawhq, ya um paniqw tuptsiwa? Um nāt it epnihqe pas pávanyaqat aw yórikni. 51 Pu pam put aw paṅqawu: Pas antsaa, pas antsa nu ūmi paṅqawni: Yahpiy hapi ōveqatsit aw hötsíltiqw, uma aw tāyuṅwni. Noqw God hoṅviaymat nuy Sinot Tiyat ep ōmi yayvantak̇aṅw aw hantani.