JUDE
God Sinomuyatuy amumi Pēniata
1
Nu’ Jude, Jesus Christ tūwikiat, pu James tupkoat it penta. Nu umuy Itanay God ahpiy sutsvo oyiwyuṅqamuy öqalanta. Ura pam umuy wáṅwayhqe, Jesus Christ eṅem umumi tunatyawma. Nam núokwa, kwakwhaunaṅwa, pu nami’naṅwa qaöwíhink̇aṅw umumi pitsíwtaa.
False Teachers
Aw iunaṅwamu, nu as itamuy hin sun ayo nöṅakqat umumi pēnaniqey unaṅwti. Nīk̇aṅw pay kurs nu soon umumi qa pēne’, uma itahtuptsiwniy eṅem pas rohomnumyaniqat umuy u’nanani, itahtuptsiwniy God sinomuyatuy amumi sūs mātaviwhqat éṅemi. Taq haqawat God qa k̇aptsi’yuṅqam nanauyve itamumi yuña. Yaw puma God aw yank̇ahk̇aṅw qahopíyese; nihqe God sūkw Moṅwit ayo yuykuya, pu Itahtutuyqawhqay Jesus Christ pīwu. Nihqe ōviy aṅwu pay hisat puma qalomáyukiltiniqat aw oyiwyuṅwa. Noqw ōviy nu umuy it ep ahoy u’nananiqey nāwakna; pay as pi uma hisat it yantaqat pās nanapta. Ura hin Tutuyqawhqa haqaqw tutskwat Egypt aṅqw sinomuy nöṅaknat, put pantaqat atsve pu’ haqawatuy qa tuptsiwni’yuṅqamuy haqami hintsana. Pu ima ōṅaqw hoṅvia’yat tumalay tatamhtotat, pas nāp qeniy mātatveyaqamuy sūs somhtaqe, qatalpumi taṅata, hisat aw wukotalöṅvaqat ep pumuy hin yukunaniqey aw pahsavoo. Noqw ura Sodom‐niqw, pu Gomorrha‐niqw, pu amunan’ik kitsókit aṅ sinom piw pumuy amún tusk̇apqatsit aw tahkukq, tahtaqt nāp nānami tokoy aṅ písoqya. Noqw God qȫhit qa tokṅwuqat akw pumuy sivintoyna, sinmuy ökwhaniqe ōviy’o. Noqw piw nāt ima pumuy amún hihta itséheet aṅ kwaṅwáwuwantotaqe, tokoy tuyoy’ewakwtotaṅwu; aṅ moṅw’iwyuṅqamuy qa hihtay’yuṅwa, pu aṅ öqalat pasiwyuṅqamuy amumiq nānap hin qalomáhiṅqaqwa. Noqw híkispi God pas sushoṅviayaat Michael Nukpanat amum nāṅwuy’ta, Moses tokoyat ōviy’o. Nihqe nānaqasqe soon pay nanāp’unaṅw put aw qalomáhiṅqawniqe, ura put aw paṅqawu: Nam Tutuyqawhqa uṅ mēwaa. 10 Noqw ima hihta aw qa mātsi’k̇ahk̇aṅw, soq tuwat put ep qalomáhiṅqaqwaṅwu; pu pay hīhihtuy popkotuy amún hīhihta nāp tuwi’yuṅqey akw nāhovalayaṅwu. 11 Is okiw púmaa! Puma Cain kukyat aṅqe’ hinwisa; pu Balaam an hihta súantaqat aṅqw lasya, hihta as himuy’vayaniqe ōviy’o; pu Core an God aqw kolilitotat, put an súlawhtini. 12 Ason uma sūp haqam nōnove’, Tutuyqawhqat u’ni’k̇ahk̇aṅw pölavikit yóṅoyhtotaqw, puma umumum nōnove’, pep hihta itséheet anyuṅṅwu; nānami‐sa tunatyawyuṅwt, qa hihta tuhtusyak̇ahk̇aṅw nōnovaṅwu. Puma wisioomahwt huhukwhoyaqat anyuṅwa. Puma himutskit tal’aṅwnawit aṅ qa hihta sipalay’vaṅwuqat anyuṅwa, ṅáipwaniwyuṅqee; soñawnen lȫs soa. 13 Pātuwaqatsit aṅqe’ a’nö walalataqat anyuṅwa. Pumuy hintsakpiam pāhut walalataqat qȫtöyat anta. Puma sōtuy nānahoy yuyutyaqat anyuṅwa; nihqe puma haqami míhikqat aṅ pas qatālat aqw sūs yuṅni. Pep puma nawus aqwhaqami yesni. 14 Noqw Adam aṅqw tsaṅe’sikis nānaṅumo qatsívaptsiwyuṅqat pep Enoch tihtiwa. Nit pam aṅwu pay imuy ura lavayhtiqe paṅqawu: Meh, Tutuyqawhqa pas qaan’ewakw hintaqamuy qahováriwyuṅqamuy tsamk̇aṅw aṅq’ö, 15 Sinmuy sohsokmuy amuṅem hin yúkuniqee. Pam sohsokmuy qa k̇aptsi’yuṅqamuy qalomáhintsakpiyamuy sohsok ep pumuy hin yúkuni. Taq puma God qa k̇aptsi’k̇ahk̇aṅw put ehpewi qaanhtoti, piw anahaat lavayit akw put aqw hiṅqaqwa. 16 Ima hapi pas sutsép‐sa hihta aṅ hiṅqawwisa; panis tuwat tūovelanhiṅqawwisa; nāp tuṅlayiy‐sa aṅ hinwisa; hihta a’nö kwiviyuaatotaṅwu; hihta nukwáṅw’ewyaniqey ōviy sinmuy amumi kwaṅwáyuaatotaṅwu.
Warnings and Instructions
17 Nīk̇aṅwo aw iunaṅwamu, pay ura Itahtutuyqawhqay Jesus Christ ayamat hin hintaniqat yuaatotaqat uma u’ni’yuṅwni. 18 Pay so’ṅwamiq ima hakim tututsiwyaqam hoṅvani. Puma God qa k̇aptsi’yuṅwni; nāp tuṅlayiy aṅ hinwisni, ura kitota. 19 Ima hapi aṅ sinmuy tsīk̇antotani; nāp tunatyay aṅ hinwisa, Qahováriwtaqa’ Hikwsi pumuy unaṅwayamuy qa aw pákiq’ö. 20 Noqw ūmaa, aw iunaṅwamu, uma umuhtuptsiwniy God aṅqwnihqat aṅ nāwuṅwintani; Qahováriwtaqat Hikwsit aṅ nāwakinwisni. 21 Itahtutuyqawhqa Jesus Christ núokway ahpiy umuy qatsit qaso’taqat máqani. Noqw put talöṅvaqat aw pahsavo uma maqaptsi’k̇ahk̇aṅw, God aṅqw nāmi’naṅwat aṅ hinwisni. 22 Aṅ qa súyanyaqamuy uma ókwatutwani; 23 Qȫhit aṅqw pumuy ayo laṅamintotani. Pu aṅ pētuy piw uma maqasneveq ayo ōoyyani. Nīk̇aṅw piw yuwsiyamuy tusk̇apqatsit akw tuyoy’ewakwtiwhqat uma aw qa suhtaq’ewyani.
Prayer of Praise
24 Taay. Kwakwhat pi God umuy qa lasyaniqat aw öqalat pasiwta. Pan hapi umuy hahlayk̇ahk̇aṅw, qa hihta akw hinyuṅqat pam natpipo lomaqatsit aw umuy ökínani. 25 Pam‐sa hapi nāla suan unaṅwtalwuwni’ta, pu itamuy ayo oya. Nam sinom sohsoyam put pas hihtatotat, k̇aptsi’yuṅwni. Nam puma put Moṅwílalwani; pam‐sa hapi öqalat pasiwtaqat paṅqaqwani. Nam pu’ yantani, pu yūmosa aqwhaqamii. Nam antaa.