Paul
PHILIPPIT
ep Tuptsiwni’yuṅqamuy amumi Pēniata
1
Nu’ Paul, Timotheus amum it penta. Itam Jesus Christ tūwikimatu. Noqw itam sohsokmuy Christ Jesus sinomuyatuy Philippi ep yesqamuy öqalanta, pumuy amumi tunatyawyuṅqamuy‐nik̇aṅw pu imuy ókiwyaqamuy tumalay’yuṅqamuy énaṅ’a. Nam núokwa, pu kwakwa unaṅwa Itanay God aṅqw umumi pitsíwtaa, pu Jesus Christ Itahtutuyqawhqay aṅq’ö.
Paul’s Prayer for His Readers
Nu aṅsakis umuy u’ne’ God Inay aw hahlayhtiṅwu. Ahsupoq inawakinpiy aṅ nu sohsokmuy umuṅem nāwakinma, hahlayhtimak̇aṅwo. Kwakwhat pi uma mohtihaqaqw pew inumi unaṅwtavi’yuṅwa, nuy lomatuawit yuaataqat aṅ’a. Noqw it nu navoti’taqw, God umuhpe lolmat tumaltivaqe, pas kurs hin Jesus Christ talöṅniyat aw qa pitsíwtaqat umuhpe pās aṅ antsani’mani, Pay kurs pi nu hin qa yan sohsokmuy umumi wūwantaniqee, pi nu umumi pas unaṅway’ta. Pi uma God aṅqw umumi kuwahtiput ahpiy nuy akw paaṅwaya, nu sivikive pakiwk̇aṅw, lomatuawit eṅem rohommaq’ö, pu piw nu qa sivikive pakiwk̇aṅw lomatuawit nuhtumi yuaatinumq’ö. Pi God pas nāp inumi navoti’taqw, Jesus Christ nuy pan unaṅwtoynaqw, nu umuminiqey pas kwaṅwtoya. Okiw as uma nānami unaṅway’k̇ahk̇aṅw öqawi’wise’, itahtuptsiwniy aṅ nānaṅumo hihta pūhut tuwi’vaye’, suyhtsepṅwat suan wuwnit aṅ öqawi’wisniqat nu umuṅem nāwakinma. 10 Noqw pep pu’ uma hihta nukṅwat māmatsyani. Uma yan qa atsáy’k̇ahk̇aṅw, Christ hisat pítuniqat aw pahsavo suan hinwisni, qa hakiy unaṅwmokni’k̇ahk̇aṅwo. 11 Uma Jesus Christ öqalayat akw suan hintsakpit aṅ qaöwíhinwisniqat nu pan umuṅem nāwakna. Noqw God put ahpiy pas k̇aptsi’tiwe’, tayawintiwni.
To Live is Christ
12 Noqw nu umuy it nāvotnani, itupkomu: Nu k̇ānavotpit aṅ kuyvaqw, lomatuawi put ahpiy pas pavan öqalani. 13 Noqw ōviy moṅwit kīyat ep tuwalan’a’yat‐nik̇aṅw pu ahpiy pētu inumi navoti’yuṅwa, nu Christ aṅqw lomatuawtit yuaataqey ep sivikive pakiwtaqata. 14 Piw k̇aysiwhqam Tutuyqawhqat aw tuptsiwni’yuṅqam nuy sivilawhqat ahpiy a’nö unaṅwtotiqe qa tuhtusyak̇aṅw, qa hakiy mamqasyak̇ahk̇aṅw, lavayit yuaatota. 15 Haqawat pi pas ōviy qa tsutsúyaqe, pu nanaqas’unaṅway ahpiy yuaatota, noqw pu haqawat pay pas lolmat tunatyawk̇ahk̇aṅwo. 16 Ima pētu Christ nanaqasyuaatota, pay qa pas antsay’k̇ahk̇aṅwo, hin pas pavan nu k̇ānavotniqat tunatyawk̇ahk̇aṅwo. 17 Noqw pu mímawat Christ aw unaṅway’yuṅqe, ōviy lavayit yuaatota, it navoti’yuṅqee, nu lomatuawit eṅem rohomnumniqey aw taviwtaqata. 18 Noqw hintani? Pay pi nāp hinwata, sen haqawat paysoq hintsatsk̇a, sen haqawat‐sa pas qa atsáy’k̇ahk̇aṅw Christ yuaatinumya. Noqw nu put ep hahlayhti; nihqe soon nu nāt qa hahlayni. 19 Pi nu navoti’taqe put pantaqat ahpiy nu sivikiṅaqw ayo yámakni, umuhnawakinpiy ahpiy’o, Jesus Christ Hikwsiat inumi unaṅwtapq’ö. 20 Pi nu yan tunatyawk̇aṅw hinma, nu qa haqam Christ ep hamanhtiniqeyu. Nu put eṅem qananahtsopk̇aṅw yuaataniqey aṅ suhtaq’ewniqey nāwakna, piw yūmosa put pas hihtataniqeyu, sen nu nāt qátee, sen nu mōk̇ee. 21 Pi nu qátunik Christ eṅem qátuni; nīk̇aṅw nu mokq, pam inuṅem pas pavan nukṅwani. 22 Noqw ōviy kurs nu hihsavo qate’, nu pas pāpu Christ eṅem tumalay’tani. Nīk̇aṅw nu hihta namorstaniqey qa navoti’ta. 23 Nu lȫk wuwni’ta. Nu as yaṅqw ahpiynen Christ ámumniqey nāwakna; pam inuṅem pas pavan nukṅwa. 24 Nīk̇aṅw pay nu as hāk yepnen, hihta aṅ umumi unaṅwtavi’maniqw, pam pantaqa umuṅem lomahintani. 25 Nihqe ōviy nu God aw tuptsiwni’taqe, nu hāk qe’nen sohsokmuy umumum hinnumni, umuy öqawhtotaniqat ōviy’o; piw uma umuhtuptsiwniy ep pas pāpu hahlayyaniqata. 26 Noqw nu kurs nāt qa mōk̇e’ umumi ahoy pituqw, uma put ep Christ aw hahlayhtotini. 27 Noqw Christ aṅqw lomatuawit aw tuptsiwni’yuṅqam hin hinwisqat pan uma hinwisni. Uma sun tunatyawk̇ahk̇aṅw, sun wuwni’k̇ahk̇aṅw lomatuawit ep tuptsiwnit eṅem rohomhtiwisni. Noqw pep pu’ sen nu umumumnik̇aṅw umuhlomaqatsiy tuway’tani, pu qa umumumnik̇aṅw umuy hin hinwisqat soon qa navotni. 28 Uma umuhtuwqamuy qa mamqasyani. Pay pam pantaqa pas suyan pumuy hihta qalomáhintaqat aqw ökiwiwtaqat tuawi’ta, pu uma God ahpiy ayo nö́ṅakiwtaqata. 29 Pi uma hapi Christ aw tūtuptsiwaniqey qa put‐sa aw wáṅwayniwyat, piw put eṅem hihta aṅ k̇ānanvotyaniqey aw wáṅwayniwya. 30 Pi itam sohsoyam lomatuawit eṅem sun rohomhtiwisa. Uma navoti’yuṅqw nu pay put ep hīhihta aṅ k̇ānavota, pu nāto nu k̇ānavoti’mani.