Paul
TITUS
aw Pēniata
1
Nu’ Paul, God tūwikiat, pu Jesus Christ ayaatnihqa it penta. God nuy namorstaqe, nuy ayataqw, nu put sinomuyatuy qapēvewniyamuy aṅ pumuy öqawhtotoynani; piw itahtuptsiwniy ahpiy navotit pumuy tutuqaynani. Itam itahtuptsiwniy ahpiy qatsit qaso’taqat himuy’vayaniqey tunatyawyuṅwa. Ura God pas qa atsátaṅwuqa itamuy pan awini’ta, pam nāt tūwaqatsit qa yúkut’a, Nihqe pas aw pituqw, lavayiy ahpiy itamuy put navotna. God itamuy ayo Ooyhqa hapi nuy ayataqe, nuy lomatuawit nuhtumi yuaataniqat aw nuy tavi. Titus, it sumituptsiwnit ahpiy itiy nu öqalanta. Nam okwálni, núokwa, pu kwakwha unaṅwa God Itanay aṅqw ūmi pitsíwtani, pu itamuy ayo Ooyhqat Christ Jesus aṅq’ö.
Titus’ Work in Crete
Ura nu Crete ep uṅ mātapqe, ūmi tutapta, um tumalat aṅ aw antsaniqata. Nen um kitsókinawit God sinomuyatuy amumi wukw’a’yatuy óyani. Yan hapi wukw’aya hinmani: Haqam qa hihta akw hintaqa, sūkw nȫmay’taqa. Timat God aw tuptsiwni’yuṅwni; qa haqami hihta nukushintsatsk̇ani; nay, pu yuy pumuy amumi tūqayyuṅwni. Taq nuhtumi tunatyawtaqa pas nawus qa hihta akw hintamantani, ispi pam God sinomuyatuy amumi tunatyawtaṅwunihqee. Pam qa nāp tunatyay qátuniqey antani; qa suy’tsiptimantani; honaqkuyit qa hīhikwni; qa a’nö unaṅway’tamantani; sīvat qa nanaqashintani; Hahlayk̇aṅw, kiy ep sinmuy pās ōoyni; aṅ hihta lolmat ep hahlaymantani; pās unaṅway’tani; suan hinme’, God unaṅwveni; namituyqawi’tani. Pank̇aṅw pam it lavayit pas antsanihqat tutuqayhqey hūrs ṅuy’tani; nen pam suan tūtutuqaynak̇aṅw tūökwhantaniqey tuwi’tani, piw put aqw hiṅqaqwaqamuy amumi hin lavayhtiniqey navoti’tani. 10 Taq k̇aysiwhqam qa tuqayvahsi’yuṅqam paysoq hihta yuaatotaqam, pu tūunatotoynayaqam yēse, tis ōviy imuy Jew‐sinmuy amuṅaq’ö. 11 Noqw soon as puma qa moauhtsiwyani. Puma pi kīnawit yuṅtinumyaqe tūsoontsahtsanya, pay as hihta qa yuaatotanik̇aṅw soq put tūtutuqaynayaqee, pas pay sīvat ōviy’o. 12 Pay ura pumuy amuṅaqw haqawa pas nāp amuṅem yuaataqa paṅqawu: Pay Crete ep sinom pas a’nö a’tsatu, núanvopkotu, nanaönht‐nik̇aṅw huhunuktu, kita. 13 Nihqe pay súaṅqawu. Paniqw ōviy um pumuy qa óokwatuwht, pumuy qöhqöyni. Noqw puma tuptsiwniy aṅ ö’qalyani. 14 Nen Jew‐sinmuy tūtuwutsiyamuy aw qa unaṅwtavi’yuṅwni. Pu ason hak it navotit pas antsanihqat aṅqw lasqa amumi hihta tutaptaqw, puma put aw qa tuqayvastotani. 15 Pay kwaṅw’e’wakw wuwni’yuṅqamuyniqw sohsoy himu kwaṅw’eway’o; nīk̇aṅw aṅ qa kwaṅw’e’wakwmuyniqw pu qatuptsiwni’yuṅqamuyniqw qa himuy kwaṅw’eway’o. Hikis pi wuwniam, pu unaṅwaam itséheeiwta. 16 Puma as God tuwi’yuṅqey paṅqaqwa; noqw pay pumuy qatsíam qa put aw hayawta. Taq puma tuyoy’e’wayomu; God aw qa tuqayvastotaṅwu. Kurs hisat puma hihta lolmat tumaltotani.