^
1 Timoti
Naŋgik abôyaŋ pesa
Pol hêv lamavi hadêŋ Wapômbêŋ
Timoti injik vovak lôklokwaŋ esak kobom kambom
Nateŋ mek ek nêm avômalô vi sa
Avi iniŋ kobom nindum
Avaka iniŋ abô
Ŋê êv avômalô sa iniŋ abô
Wapômbêŋ hik anêŋ thêthôŋ thô
Kêdôŋwaga abôyaŋ
Yisu anêŋ anyô ku mavi
Noyabiŋ ŋê êvhaviŋ mavi
Opalê eyabiŋ avi tôp
Ŋê bêŋbêŋ iniŋ abô
Ŋê ku nêmô alaŋsi vibiŋ
Avômalô takatu ba leŋiŋhaviŋ valuseleŋ
Loŋôndê nasopa
Ŋê lôk valuseleŋ bêŋ iniŋ abô
Timoti eyabiŋ anêŋ ku