17
Êli Anoi 'Noh Bìac Pađang
Jò aih mangai capoch thai Boc Plình, Êli, mangai ŏi ta Ti-sê-bit, ta gùng Ga-la-at, trùh doi ca Ahap: “Au yòng enh ngìa ca Chuaq Boc Plình da jàn Is-ra-ên, doi ca ìh 'màng cô: 'Bài hanam 'nah ta atìq cô èh, ùh i mòiq pliang ngom, hadai ùh i mòiq pliang mè ma clìh ta taneh, tàng au ùh anoi hlài.”
I bàu Chuaq trùh doi ca Êli: “Loh khoi enh nòi cô beq! Lam 'nah pah mat mahì loh, èh mot ta thòng diac Kêrit pah mat mahì loh ca cròng diac Jôđan. Ìh ôq diac ta thòng aih, èh Au khoi thê ac đòiq hi ban ìh ta aih.”
'Màng aih Êli lam broq troq troi bàu Chuaq ma khoi doi ca haq. Haq trùh ŏi ta thòng Kêrit pah mahì loh ta cròng diac Jôđan. Daxroq i 'bài ac 'ràng trùh 'benh wa jam ca haq; trùh chìu hadai i 'bài ac 'ràng trùh jam wa 'benh ca haq; haq ôq diac ta thòng aih.
Mangai Cadrì Hadrô Sa-rep-ta
Mahaq khoi ca aih dùnh hì, diac ta thòng hi xŏt, ma jah 'màng aih ta gùng aih ùh i ca mè. Jò aih i bàu Chuaq trùh doi ca Êli: “Yòng beq! Lam trùh Sa-rep-ta ŏi ta gùng Siđôn, èh ŏi ta aih, ma jah 'màng aih Au khoi thê mòiq ngai, mangai cadrì hadrô tau ban ìh.” 10 Tàng bàu aih, Êli yòng lam trùh ta Sa-rep-ta. Jò haq bu trùh jang ngo phôq, èh hnoq mòiq ngai, mangai cadrì hadrô 'nang tŏch long ùnh ŏi ta aih. Êli creo ca mangai cadrì, doi: “Xìn ìh yŏc toq 'biaq diac ta cabi am ca au ôq.” 11 Mangai cadrì aih bu lam yŏc diac, Êli hi creo haq hòm, doi: “Xìn ìh 'ràng hòm ca au mòiq hachêh 'benh ta tì.”
12 Mahaq mangai cadrì cô tèo: “I Chuaq Boc Plình ma rìh yôt da ìh wiang hnoq, au ùh i ca 'benh. Au ŏi i đeh mòiq cadop dàc ta 'balù wa toq xìt dàu ta cabi; au loh ta cô chaq toq 'biaq apŏt long ùnh, èh hlài ta hnem hi pai ca ma miq con caq yàng caq ma atìq lùch, khoi èh hi cachìt.”
13 Êli doi ca haq: “Apaq crè oq. Broq troi bàu ìh ma doi aih beq! Mahaq adroi dŏng broq mòiq toq 'benh 'yoh, khoi èh 'ràng ca Au, hi khoi atìq ca aih broq ca ìh wa ca con calô ìh. 14 Ma jah 'màng aih i bàu Chuaq Boc Plình da Is-ra-ên doi 'màng aih: Dàc ta 'balù èh ùh dìq, dàu ta cabi èh ùh xŏt trùh jò Boc Plình am mè clìh ta taneh.”
15 Mangai cadrì hadrô cô lam broq troq troi bàu Êli ma khoi doi. 'Màng aih haq, Êli wa cadraq haq i dahwèq caq bàc hì. 16 Dàc ùh dìq enh 'balù, dàu ùh xŏt enh cabi, loh troq troi bàu Chuaq ma khoi canòm ca Êli anoi hlài.
17 Atìq ca aih ùh dùnh, mangai con calô da mangai con cadrì cô loh ca ùh hrŏc hlàm, haq ùh hrŏc hlàm trùh 'mòi ùh i ca hihèm hòm. 18 Mangai cadrì cô trùh doi ca Êli: “Ôi mangai da Boc Plình, ìh trùh đòiq hi baxa au 'mòh? Ìh trùh đòiq hi bahmàng hlài da au tôiq lôi wa broq ca con au cachìt 'mòh?”
19 Mahaq Êli tèo hlài bàu haq: “Am con ìh ca au beq!” Êli ca'mình yŏc mangai cô enh tì miq haq, atŏc haq ta adùq ma enh 'nhèq, nòi haq ma ŏi. Khoi èh pa'ngùi con cô ta jùang haq ma cùi. 20 Khoi èh haq dang creo hiniq Chuaq: “Waiq Chuaq Boc Plình da au, gleq Ìh ma jah am bìac ramòt trùh ti mangai cadrì hadrô cô, mangai ma khoi am au ŏi đò dèh ta hnem? Gleq ma manaq đòiq con haq cachìt?” 21 Khoi èh haq bla-op enh 'nhèq ca mangai 'yoh cô piq yàng rai dang creo hiniq Chuaq: “Waiq Chuaq Boc Plình da au, xìn Ìh am mahua yiang da con 'yoh cô hlài ta chac hamac haq.”
22 Chuaq tamàng bàu dang creo da Êli, am mahua yiang con 'yoh cô hlài ta chac haq èh haq rìh hlài. 23 Êli ca'mình con 'yoh aih, enh adùq ta làu loh adùq ta'neq, am hlài da miq haq rai doi: “Ìh ngan beq, con ìh 'nang rìh.”
24 Mangai hadrô aih doi: “Manàiq cô au khoi canao loq, ìh joq mangai da Boc Plình, èh bàu da Chuaq loh enh hacùng ìh aih joq 'nàng.”