8
Jàn Is-ra-ên Enh Waq Bùa
Jò Sa-mu-ên khoi craq, haq yŏc 'bài con calô haq tŏc broq cwan hadrah ca jàn Is-ra-ên. Con ramua, hiniq haq Jôên, con tìa A-bi-ja. Baiq ngai aih hadrah ta Bê-e-sê-ba. Mahaq baiq toq con calô haq ùh tiaq dua haq. Wa haq tiaq manoh ham ca cùng hang, nhàn cùng hang wì rŏt manoh, broq ùh troq ca bìac ta-atoq.
Dìq dŏng gu craq pajùm hlài, lam trùh chaq Sa-mu-ên ta Rama, wì doi ca haq: “Ìh khoi craq, 'bài con ìh ùh tiaq dua cla ìh. Manàiq, xìn ìh broq ca nhèn i mòiq toq bùa đòiq hadrah nhèn, tìah troi 'bài Diac 'noiq ma khoi i.”
Mahaq bàu wì haq doi: “Am ca nhèn mòiq toq bùa đòiq hadrah nhèn,” ùh troq ca manoh Sa-mu-ên. Sa-mu-ên waiq dang Chuaq. Chuaq doi ca Sa-mu-ên: “Tamàng tiaq bàu mangai jàn anoi ca ìh beq. Taiq ùh xài wì chôiq ìh, mahaq chôiq Au, đòiq Au pi broq Bùa da wì haq hòm. Wì haq broq ca ìh tìah ca wì haq khoi broq yôt enh jò Au 'ràng wì haq loh khoi ca gùng Aicàp trùh hì cô. Wì haq khoi cađac Au èh lam cùh waiq can kiac, manàiq cô wì haq hadai broq ca ìh 'màng aih. 'Màng aih manàiq, tamàng tiaq bàu wì haq beq, mahaq paq hèt lech ca wì haq bàu gao, am ca wì haq loq, bùa ma wèq cwìang wì haq aih jah broq ca wì haq 'màng leq.”
10 Sa-mu-ên ta'mon hlài rìm nà bàu da Chuaq ca mangai jàn jò wì bòch am mòiq toq bùa. 11 Haq pa'yèp wì: “Cô trong da bùa pì ma wèq cwìang pì. Haq rùp con calô pì broq lình xê axêh, lình còi axêh, cadàu adroi ca xê da bùa. 12 Haq yŏc pì broq gàu bình ngŏng ngai wa broq gàu 50 ngai, loq rùp thê pì broq mangai abèq đùng taneh haq, gat 'mau haq, broq ranac tajêh am ca haq wa ranac broq xê ca haq. 13 Haq rùp thê con cadrì pì broq thòq broq jreo xua thùm, broq mangai awìh, wa thòq broq 'benh mì. 14 Haq gop yŏc dŏng plì ma lem da đùng taneh, wùan nho, wa wùan ôliu da pì, đòiq haq am dèh ca hapŏng haq. 15 Haq yŏc thèq mòiq phàn mòiq jàt da 'mau phi wa wùan nho da pì, èh haq axong dèh ca 'bài cwan wa hapŏng haq. 16 Haq rùp 'bài hapŏng calô, cadrì, gu radam dêh da pì, xam con lùa pì, yŏc broq bìac haq. 17 Haq yŏc thèq mòiq phàn mòiq jàt ta calùh trìu da pì, èh pì broq hapŏng ca haq. 18 Jò aih pì cachech taiq nen bùa ma pì khoi ràih, mahaq Chuaq ùh tamàng pì.”
19 Mangai jàn ùh chìuq tamàng bàu da Sa-mu-ên. Wì haq tèo: “Ùh! 'Nhac ca 'màng aih, ùh hìaq, nhèn xôq enh i mòiq toq bùa. 20 Nhèn enh troi 'bài Diac 'noiq; bùa nhèn hadrah nhèn wa lam adroi ca nhèn, tajêh am ca nhèn.”
21 Sa-mu-ên tàng rìm nà bàu da mangai jàn, hi khoi haq doi hlài ca Chuaq. 22 Chuaq tèo Sa-mu-ên: “Tamàng tiaq bàu wì haq wa am ca wì haq mòiq toq bùa.”
Jò aih, Sa-mu-ên doi ca 'bài mangai Is-ra-ên: “Dìq ca pì mangai leq hlài dèh ta phôq beq.”