6
Dì Tiaq Chuaq Èh Jah Xôq Ramŏt
Cô bàu thê, trong tiaq ranenh wa bìac thê broq, Chuaq Boc Plình pì khoi thê au hnài pì, đòiq pì broq tiaq bàu aih jò pì ŏi ta gùng pì padon lam mùt nhàn yŏc, waq ca pì, con caiq wa con xau pì iu crè Chuaq Boc Plình pì, loq iu wèq trong ranenh da Haq wa bàu thê da Haq ma au thê pì broq tiaq đòiq pì jah rìh halình. Ôi Is-ra-ên, pì khòh tamàng wa wèq dađeh oq, waq ca pì jah xôq ramŏt, wa jah loh tam bàc ta gùng bình halùih sùa wa diac xùt; aih gùng Chuaq Boc Plình da boc yaq pì khoi rùp bàu am ca pì,
Ôi Is-ra-ên, tamàng beq! Chuaq, Haq Boc Plình bèn. Toq mòiq Chuaq, Haq raq hêq. Pì phai dìq ca manoh, dìq ca mahua yiang, dìq ca padren loq waq ca Chuaq Boc Plình pì. Dìq ca bàu Au ma thê pì broq tiaq hì cô, phai ŏi ta manoh pì. Pì phai panim hnài bìac cô ca con caiq pì, anoi tùang bàu cô jò pì ha'ngui ta hnem, jò lam ta trong, jò ca'nùng wa jò rìu. Pì phai càt bàu cô ta tì cla, tìah ca teo hadro, wa ŏi jang ngòng pì đòiq jah hmàng. Pì phai achìh bàu aih ta long jrang 'mang hnem wa ta 'mang ngo pì.
10 Jò Chuaq Boc Plình pì khoi 'nong pì mùt ta gùng Haq ma pachac am ca boc yaq pì, aih Ap-ra-ham, Isac wa Jacôp, đòiq am ca pì 'bài phôq càn lem ma pì ùh broq, 11 wa 'bài hnem khoi tôm dahwèq pì ùh rŏt, 'bài diac adràm pì ùh chìa, long nho wa long ôliu pì ùh pìt, èh pì caq jah panàc, 12 ep wèq dađeh, apaq hèt ca Chuaq, Haq ma khoi 'nong pì loh khoi ca gùng Aicàp, aih claih ca broq hapŏng dìch.
13 Pì ep loq iu, loq crè Chuaq Boc Plình pì, cùh waiq Haq wa yŏc hiniq Haq waiq pachac. 14 Pì apaq tiaq 'bài can kiac, aih 'bài can kiac da 'bài tamoi ma ŏi dudan ca pì, 15 ma jah 'màng aih Chuaq Boc Plình pì ŏi ta'ne pì, Haq Boc Plình loq tagrình, yùq Boc Plình pì nòih ca pì. Haq jêh hapùih đac pì loh enh crŏng taneh. 16 Pì apaq 'bàt thù Chuaq Boc Plình pì, troi pì ma 'bàt thù Haq ta Masa. 17 Pì phai dìq ca manoh wèq tiaq bàu thê da Chuaq Boc Plình pì, bàu hnài da Haq, wa trong ranenh ma Haq khoi thê pì dì tiaq. 18 'Màng aih, pì ep broq bìac troq wa lem jang enh ngìa Chuaq, đòiq pì jah xôq ramŏt wa mùt nhàn yŏc gùng jìang lem Chuaq ma khoi rùp bàu ca boc yaq pì, đòiq am ca pì, 19 wa rìm ngai git pì èh 'bìq Chuaq hnan đac troi Haq ma khoi doi.
20 Atìq cô èh, jò con pì bòch pì: “Bàu thê, bìac thê broq wa trong tiaq ranenh da Chuaq Boc Plình ma khoi thê pì dì tiaq, aih enh doi cleq?” 21 Èh pì phai tèo: “Bèn khoi broq hapŏng dìch ca Pha-ra-ôn ŏi ta gùng Aicàp, èh Chuaq khoi yŏc tì i cwìang itai 'nong bèn loh khoi ca Aicàp. 22 Jang ngìa bèn Chuaq khoi broq bàc tèo halac, bìac halac dìq jaq càn caiq wa ramòt, baxa gùng Aicàp, Pha-ra-ôn wa dìq ca hnem haq. 23 Haq khoi 'noh bèn loh khoi ca gùng aih, đòiq 'nong mùt gùng Haq ma khoi rùp bàu ca boc yaq bèn, đòiq am ca bèn. 24 'Màng aih Chuaq thê bèn phai broq tiaq dìq trong ranenh cô, loq iu crè ca Chuaq Boc Plình bèn, đòiq bèn yôt yôt jah xôq ramŏt wa jah rìh tìah troi Haq broq trùh hì cô. 25 Aih bèn jah doi ta-atoq tàng bèn wèq dađeh wa broq tiaq dìq ca bàu thê cô ŏi jang ngìa Chuaq bèn, tìah troi Haq khoi thê bèn.”