4
Bàu Pa'noh ca Phôq Jê-ru-sa-lem Jah 'Bìq Lình Dudan Đòiq Tajêh
“Manàiq cô, ìh con mangai! Yŏc mòiq toq gech beq, hi khoi achìh 'mù phôq Jê-ru-sa-lem ta aih. Ìh phai achìh 'mù patìah phôq 'bìq dudan đòiq tajêh, broq 'bài lì wa traiq lình tajêh dudan, èh broq 'bài long trap đòiq raliang đac panàt pagia phôq. Khoi ca aih ìh yŏc mòiq capiac mem đòiq ta'ne ìh wa phôq, patìah ca pagia xam mem, ìh ta ngìa 'nah ta phôq; phôq aih 'bìq dudan, ìh mangai ma dudan ca phôq aih, cô raq teo đòiq patìah ca Is-ra-ên.
“Khoi ca aih ìh ca'nùng chinh pah 'ngeo, yŏc tôiq lôi Is-ra-ên đòiq enh 'nhèq ca ìh, ìh ca'nùng 'màng aih toq leq hì, èh pòq yŏc tôiq lôi da Is-ra-ên hadai toq leq hì aih. Au khoi pajaq ca hì ìh ca'nùng chinh aih da-adàng ca hanam tôiq lôi da Is-ra-ên, aih 390 hì.
“Jò khoi gêh ca bìac aih, ìh ca'nùng tam mòiq yàng hòm, mahaq yàng cô ìh ca'nùng chinh pah 'ma, wa pòq chìuq tôiq lôi da Juđa. Au pajaq ca ìh 40 hì, mòiq hì thai ca mòiq hanam. Hi khoi ìh wìh pah Jê-ru-sa-lem aih nòi ma 'nang 'bìq dudan, dèch tì dech, èh capoch bàu tajraq hlài ca phôq aih. Cô, Au yŏc caxi càt padràng ìh, đòiq ìh ùh jah wìh 'ngeo loq wìh 'ma, trùh hì leq bìac dudan đòiq tajêh Jê-ru-sa-lem hi dìq.
'Benh Khoi 'Bìq Amùa
“Ìh hadai yŏc 'mau mì, 'mau mat, tàh taboc, tàh gòh, 'bop alôn wa dàc 'mau gon, tah ta abôq đòiq broq dahwèq caq ca jò ìh ca'nùng chinh, hì aih 390 hì. 10 Ìh jah caq dahwèq mòiq hì 20 hliac 'bac mahaq ep caq troq dèh jò khoi pajaq men jah caq. 11 Diac hadai jah ôq mòiq hì baiq doi, mahaq ep troq dèh jò khoi pajaq, men jah ôq. 12 Ìh caq 'benh 'mau mat bùh xam ìch mangai enh ngìa ca cla wì. 13 Chuaq doi: “Jàn Is-ra-ên hadai caq 'benh amùa 'màng aih ta 'bài Diac ma Au hnan wì haq lam ŏi.”
14 Mahaq au doi: “Ô, Chuaq ôi, au 'nhòq lah broq amùa ca dađeh; enh 'yoh trùh manàiq, au ùh caq jam cachìt đeh, hadai ùh caq rah ngè rôm cap đac, jam i hòi xua au ùh jò leq caq.”
15 Chuaq doi ca au: “ 'Màng aih Au am ìh yŏc ìch 'bo thai ca ìch mangai đòiq bùh 'benh.”
16 Hi khoi Haq doi ca Au: “Ô con mangai, cô èh Au broq ca Jê-ru-sa-lem loh ca pa dahwèq caq, wì haq caq 'benh ep kìq axong, mahaq yùq crè, ôq diac mahaq xam manoh hidròt. 17 Taiq thìuq dahwèq caq wa diac ôq, wì haq ngan dabau yùq crè, khoi èh hi cachìt dèh ta tôiq lôi cla.