NANOIDE SAN PABLO CORINTO IMÁCƗMO ORÉCABE
Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
1
Coríntomo ite Jesucrístomo ɨ́ɨnotɨnomo Pablo cuete
Cue Páblodɨcue. Ñúefue lluájillena Juzíñamui comecɨ jitaina izói Jesucristo jóonegamɨedɨcue. Bie izói daɨna Jesucristo orécamɨedɨcue. Cue, caɨ ama Sóstenes dɨga, Corinto jófuemo ite Juzíñamuimo gaɨrífɨredɨno uáidotɨcoco. Afe llezica bibe ómoɨmo cuetɨcue. Omoɨmo Jesucrístomo dájena jaɨnáinamona Juzíñamui iédɨomoɨ. Juzíñamui íena omoɨ jáillena afémɨeoɨri ómoɨna jɨ́ɨrite. Nágagobiaɨmo ite caɨ Ocuíraɨma Jesucristo mámecɨdo jɨcáfɨredɨno, daje izói Juzíñamui íeɨena uáidogaiaɨoɨ. Afe Ocuíraɨma Jesucristo afémacɨ ie, daje izói cáɨɨe. Caɨ Moo Juzíñamui, caɨ Ocuíraɨma Jesucristo dɨga, íaillɨnoɨna ñue uái illɨfue dɨbénemo ómoɨna jóoneiteza. Daje izói afe íaillɨnoɨ ómoɨna ñue ézɨcɨiteza.
Jesucrístomona comuide caɨmare illafue
Nágarui ómoɨri Juzíñamuina ɨere fɨgora daɨífɨredɨcue, mei Juzíñamui Jesucrístodo ñue caɨmare ómoɨna itátate. Mei jɨɨ, Jesucrístomo dájena omoɨ jaɨnáinamona, Juzíñamui nana ie cáɨmafuiaɨ ómoɨmo orede. Nana ie caɨmare úrillafue Juzíñamui ómoɨmo llote. Daje izói ie onóigafuiaɨna ómoɨna onótate. Mei daɨí Juzíñamui Crístodo daɨna uai ja ómoɨmo bie nahífuena ite. Bíemona caɨ Ocuíraɨma Jesucristo cɨ́ocaizaɨbillɨruimo naɨ dúcɨñena llezica, nana Juzíñamui lloga uaina ómoɨmo íteza; abɨ dɨné jɨáɨe uaina jítaiñeitɨomoɨza. Afémɨe ɨco íiraɨruimo ómoɨna náɨretaite. Iemona caɨ Ocuíraɨma billɨ́ruimo dúcɨille dɨno buna nɨnó fɨénidɨfuena ómoɨmo nitáñede. Juzíñamui uícodo ie dáɨnana jaca ñue ɨ́coɨmo fuitáfɨrede. Afe ɨ́ɨnofɨrega Juzíñamui ie jitó Jesucrístomo caɨ nabáirillena caɨna uáidote. Afe Jesucristo caɨ Ocuídɨmɨe.
Crístomo gaɨrífɨredɨno dájena iñeno oni eneno comécɨidiaɨoɨ
10 Amatɨaɨ, omoɨ cacai. Caɨ Ocuíraɨma Jesucristo mámecɨdo izire ómoɨmo jɨcádɨcue. Dájena omoɨ jaɨnairi. Daje izói eneno omoɨ bozíetaiñeno iri. Mei jɨáɨfodo jɨáɨmana énenaruiñeno ñue dájena omoɨ iri. Daje izói dáafuemo comecɨ fácaitɨomoɨza, íemo daje izói dáafuemo omoɨ maméritɨomoɨza. 11 Cue ámatɨaɨ, bifue ómoɨna daɨdɨcue, mei Cloé comɨ́nɨmona dáarie cuemo llotíaɨoɨ, omoɨ cɨ́gɨri jɨáɨmana ruifíruillano oni enénorie itíaɨoɨ, daɨí daɨdíaɨoɨ. 12 Bie izói cue cacánafuedo ómoɨna daɨíacade. Omoɨmona illa dɨ́gamɨiaɨ jɨáɨfodo úritɨomoɨ. Dáarie cue Pablo iédɨcue daɨde, jɨáɨmacɨ cue Apolos iédɨcue daɨde, jɨáɨmacɨ cue Pedro iédɨcue daɨde, jɨáɨmacɨ cue Cristo iédɨcue daɨde. 13 Mei íadɨ nana omoɨ Cristo abɨ izóidɨnodɨomoɨ. ¿Meita afe Cristo abɨ énenorie fecaca? Daɨítañede. ¿Meita Pablo omoɨ méifomo cruzmo coraɨca? Córaɨñega. ¿Meita Pablo mámecɨdo omoɨ báutizagaomoɨ? Daɨítañede. 14 Cue mena come Crispo Gayo dɨga báutizadɨcue. Omoɨmona abɨ dɨne jɨáɨmacɨna báutizañedɨcue. Aferi Juzíñamuina “Fɨgora,” daɨdɨcue. 15 Iemona ómoɨmona buna “Cue bie Pablo mámecɨdo báutizagacue,” daɨínide. 16 Iemo jɨáɨ daa Estéfanas comɨnɨ báutizadɨcue, mei íadɨ cuemo úibicaiñedeza, abɨ́ dɨne jɨáɨmacɨna báutizañedɨcue. 17 Mei Cristo cuena “Comɨnɨ o báutizari,” daɨíñede. Cuena “Cue ñuera jíllona uai o llócairi,” daɨde. Mei íadɨ cue abɨ ɨ́ɨnotade comɨnɨ bacácɨdo cuena llotátañede, Cristo cruzmo tɨ́illana cue ráifitañellena.
Cristo llogáfuemo Juzíñamui rɨ́ino ite naa ie baitácafuiaɨri
18 Afe bie Cristo cruzmo tɨ́illafue, nana nɨne táɨnomo báɨitɨno dɨbénemo ráifiñede taɨno uaillaɨ izoide. Mei íadɨ ñue jílloitɨno dɨbénemo, Cristo cruzmo tɨ́illado caɨ comecɨ illafue méidorede, mei afe uaimo Juzíñamui rɨ́ino íteza. 19 Jaiai Juzíñamui Cuegáuaido afémɨe bie izói daɨde:
—Ɨere baitádɨno onóigafuiaɨna nɨné táɨnocaitaitɨcue.
Daje izói fɨbídɨno fɨbíllafuena ráifitañeitɨcue, —daɨde.
20 Ja bínɨemo fɨbídɨmɨe ¿mei nɨ́ɨfuemo cánoite? Comɨnɨ comecɨ ífuena ñue méidoñede. Daje izói fia fɨbíllafue llófueraɨma canóñede. Afe izói bínɨe ráfuiaɨ júfidotɨmɨe canóñede. Mei nana bínɨemo fɨbíllafuiaɨ Juzíñamui ja jɨáɨfodo méidoga. Ráifiñede taɨno uáillaɨna méidoga. 21 Juzíñamui nana ie fɨnóllɨfuiaɨna onófɨrede. Iemona “Fia bínɨe comɨnɨ báitajafuedo cuena ónoñeitɨomoɨ,” afémɨe daɨíñocaide. Mei jɨáɨfodo Juzíñamui íaɨoɨmo lloga uaillaɨ íaɨoɨ ɨ́ɨnuado afémacɨna jíllotaacade, afe bie lloga uai jɨáɨmacɨmo ráifiñede taɨno uai izoide íaɨoɨmo cɨ́ocaide íadɨ.
22 Iemo Judíuaɨ fia dáɨnamona comuide cɨóraɨnina ráanɨaɨna cɨóacadiaɨoɨ. Iemo judíoñedɨno ɨere báitajafue jenódiaɨoɨ. 23 Mei caɨ, cruzmo coraɨca Cristo rafue jino llófɨredɨcaɨ. Ie mei judíuaɨ afefue llófuiana meáiruitiaɨoɨ. Iemo judíoñedɨno aféfuena “Ráifiñede taɨno uaillaɨ,” daɨdíaɨoɨ. 24 Mei jɨáɨfodo Juzíñamui jílloillena maiñócano dɨbénemo afe Cristo caɨri tɨilla llogáfuemo Juzíñamui rɨ́ino ite. Daje izói afémacɨ íena afe llogáfuemo Juzíñamui baitaca uai ite. Daa Juzíñamui jɨ́ɨrigamɨe judío ímɨe íadɨ, bifue afémɨemo ráifide. Daje izói Juzíñamui uáidogamɨe judíoñedɨmɨe íadɨ, bifue dájerize íaillɨnoɨmo ráifide. 25 Mei jɨɨ Juzíñamui lloga uai, ráifiñede taɨno uai izói comɨ́nɨmo cɨ́oide, mei íadɨ afe uai énɨe comɨnɨ baitácafue baɨmo ɨere baitade. Daje izói Juzíñamui fɨnócafue rɨ́inonina izói comɨ́nɨmo cɨ́oide, mei íadɨ comɨnɨ máɨrie baɨmo jamánomo rɨírede. 26 Amatɨaɨ, mai Juzíñamui omoɨ jɨ́ɨrillafuemo uibíoicairi. Omoɨmona baitádɨnona fɨgo iñede, mei íadɨ naɨ ie comɨ́nɨdɨomoɨ. Daje izói ómoɨmona rɨ́illaɨnɨna fɨgo iñédeza. Iemo ómoɨmona jɨca jalleide comɨ́nɨna fɨgo iñede, mei íadɨ naɨ Juzíñamui izíruigamacɨdɨomoɨ. 27 Mei jɨáɨfodo, bínɨe comɨnɨ daɨna abɨna onóñedɨno Juzíñamui jae nɨzeca, ráfuiaɨna baitádɨno méaicaillena. Daje izói bínɨe comɨnɨ daɨna rɨ́inidɨmacɨ Juzíñamui jae nɨzeca, nana “Maɨrídɨcue” daɨdɨno meáicaillena. 28 Iemo bínɨemo ite jɨca jalléiñedɨno naa jámairuigamacɨ dɨga Juzíñamui jae nɨzede. Nana bie Juzíñamui nɨzécano jamai comɨnɨ. Juzíñamui bie izói jamai comɨnɨ nɨzede, abɨ ɨ́ɨnota “Aillomɨedɨcue” daɨdɨno rɨ́initallena. 29 Iemona buna Juzíñamui uícomo abɨna ɨ́ɨnonide. 30 Mei dama Juzíñamui ómoɨna Cristo Jesumo dájena jaɨnáitate. Daje izói Juzíñamui, Jesucristo caɨ ɨfocɨ déitatɨmɨena jóonete. Iemo Crístodo, Juzíñamui anamo ñue jaɨ́cɨna caɨ íllena, afémɨe caɨmo jóonete. Afe llezica Juzíñamui íeɨena Crístodo caɨna ñue fɨnode. Afe bie Crístodo daɨí jíllodɨcaɨ. 31 Afémɨe daɨí fɨnode, Juzíñamui Cuegáuai daɨna izói jaɨ́cɨna jino fuitállena. Afe uai daɨde: “Dámɨe abɨ́ ɨ́ɨnoiacania, caɨ Ocuíraɨmado abɨ́ ɨ́ɨnori,” daɨde.