^
1 TIMOTEO
Pablo Timotéomo cuete
Jɨáɨmacɨ íaɨoɨ taɨno lluáfuiaɨdo o jɨ́fueñeillena abɨ́ o rairuiri
Juzíñamui cuena dúecaillari ɨere fɨgora daɨdɨcue
Juzíñamuimo caɨ úrilla lluafue
Ocuídɨllaɨnɨmo jitáirede ñue illafue Pablo llote
Jabóidɨllaɨnɨmo jitáirede ñue illafue
Caɨ ɨ́ɨnoga jaiai báinino llogafue ja jino uáfodo denode
Juzíñamuimo ɨ́ɨnogafuena féitaitɨno ifue
Jesucristo ñue ocuícamɨe bie izói írede
Crístomo ɨ́ɨnotɨno uiécomo ñue o illɨfue
Juzíñamuimo caɨ ɨ́ɨnogana, “Fɨgo baite” caɨ dáɨnana canode
Juzíñamuimo caɨ ɨ́ɨnogana, fuirilla izói rɨire Íredɨcaɨ
Iiraɨcaiño Timotéomo jóonenocaigafue