3
“Caɨri Juzíñamuimo omoɨ jɨcari”
Amatɨaɨ, íiraɨfue ómoɨmo llotɨ́cueza. Caɨri Juzíñamuimo omoɨ jɨcari, caɨ Ocuíraɨma llogáuai nágagobiaɨdo raɨre dúcɨiteza. Afe emodo aféuai omoɨ jeire ua izói, afémacɨ jeire ólleza. Juzíñamuimo mai jɨáɨfodo omoɨ jɨcari. Bie ɨáɨrede fɨénidɨno cɨ́gɨmona caɨ zúitailleza, mai Juzíñamuimo omoɨ jɨcari. Mei nana comɨ́nɨmona naɨ nana ɨ́ɨnoñediaɨoɨza. Mei íadɨ caɨ Ocuíraɨma jaɨ́cɨna uafue llotɨ́mɨe. Afémɨe jɨáɨno fɨénidɨfuemo omoɨ báɨiñeillena ómoɨna rɨire jaɨ́cɨna mozíoide. Daje izói ɨ́aɨfuiaɨmona ómoɨna rairuíoide. Caɨ Ocuíraɨma ñue ɨ́ɨnogamɨe ɨ́coɨnia, naui ómoɨmo caɨ ocuícafuiaɨ jeire omoɨ úana ñue onódɨcaɨ. Iemona daje izói aféfuiaɨna uire nágaruillaɨdo jeire omoɨ óllena ñue onódɨcaɨ. Mai caɨ Ocuíraɨma ómoɨna cánoiteza, Juzíñamui ómoɨna izíruillafuena omoɨ onóillena. Daje izói Cristo comecɨ járidoñenafue ómoɨmo íllena jɨcádɨcue.
Naga come danɨ íaɨoɨ táɨjɨnamo táɨjɨrede
Amatɨaɨ, birui caɨ Ocuíraɨma Jesucristo mámecɨdo ómoɨna ocuídɨcaɨ. Naga táɨjɨacañede ámamona oni omoɨ iri, mei afémɨe ómoɨmo caɨ llogáfuiaɨ afe dɨbéfuemo íacañedeza. Mei naui omoɨ cɨ́gɨri ómoɨmo caɨ cɨ́otaga táɨjɨna izói, afe izói omoɨ íllena onódɨomoɨ. Caɨ omoɨ cɨ́gɨri fia táɨjɨñeno iñédɨcaɨ. Daje izói omoɨ güíllena ɨbáñeno fia güiñédɨcaɨ. Mei jɨáɨfodo mona naɨo dɨga ocózinaiñeno táɨjɨfɨredɨcaɨ, ómoɨmona daa cómena caɨ llégɨtañeillena. Ua afe omoɨ caɨna canolle daɨí caɨ jɨcalle rɨ́ino caɨmo ite, mei íadɨ táɨjɨfɨredɨcaɨ ñue illáfuena ómoɨmo fɨdɨ́tallena, bie ómoɨmo cue cɨ́otagafue izói omoɨ íllena. 10 Naui omoɨ cɨ́gɨri caɨ illa llezica, bie lletara uai ómoɨmo llotɨcaɨ: Táɨjɨacañedɨmɨe jaca güíñeiteza. 11 Mei jɨáɨmacɨ caɨmo llotíaɨoɨ ómoɨmona dáarie táɨjɨñediaɨoɨ. Táɨjɨñeno fia illa llezica jɨáɨe comɨnɨ illáfuiaɨmo afémacɨ gágutajifɨrediaɨoɨ. 12 Afe daɨí ite comɨ́nɨna caɨ Ocuíraɨma Jesucristo rɨ́inodo ocuídɨcaɨ. Afe llezica íaɨoɨna rɨire daɨdɨcaɨ: Mai nɨfue lloñeno omoɨ táɨjɨiri danɨ omoɨ jitaica ráanɨaɨ omoɨ ólleza, daɨdɨcaɨ.
13 Amatɨaɨ, omoɨ jetaca ñuera raana zefuíruiñeno omoɨ ñedóoicairi. 14 Nɨnó dámɨe bie rabedo caɨ daɨnáuaina jeire oñéniadɨ, bu mei afe uaina ɨ́ɨnoñedɨmɨenaza mai mei omoɨ eróiri íena onóillena. Ie mei afe cómemona ɨfo oni omoɨ fáɨnocairi, ie meáidailleza. 15 Mei íadɨ afémɨena uáiogaɨ ímɨena maméñeno omoɨ iri. Afémɨe ama izói ñue omoɨ llófueri.
Iiraɨcaiño Pablo afémacɨ caɨmare uáidonocaillafue
16 Mai caɨ comecɨ ñue uái illafue llófɨrede Jesús, nágaruillaɨdo, íemo náganuiaɨdo afe comecɨ ñue uái illáfuena ómoɨmo llóiteza. Afe izói caɨ Ocuíraɨma ómoɨna nabáifɨreiteza.
17 Mai, cue Páblodɨcue. Bie uáidua uai dama cue ónoɨdo cuetɨcue; bie cuetɨcue cue mámecɨ dɨga. Nana cue cuegábiaɨmo daɨí jóonefɨredɨcue. Bie izói cúefɨredɨcue. 18 Caɨ Ocuíraɨma Jesucristo ézɨcɨgafuemo íitɨomoɨza. Jae nɨɨe. Ja daɨítadeza.