7
¿Mɨnɨca caɨna ɨaɨre fɨnode?
(Mt 15.1-20)
Iemo fariséuaɨ Jesumo áɨnozidiaɨoɨ, dáarie ocuícafue llófueraɨnɨ dɨga. Afe llófueraɨnɨ Jerusalémona bitíaɨoɨ. Nana bimacɨ Jesús llófuegamacɨmona dámɨerie cɨódiaɨoɨ. Afe llófuegamacɨ onoɨ jocóñeno güitíaɨoɨ, fariséuaɨ afémacɨna daɨí daɨde, mei bimacɨ onoɨ jócua ocuica nɨ́cɨduafuemo dúcɨtaiñediaɨoɨza. Afe ɨ́coɨnia íaɨoɨ jánana úritiaɨoɨ. Daɨí daɨdíaɨoɨ mei fariséuaɨ nana judíuaɨ dɨga íaɨoɨ jaiáigɨma uai naɨ uícadiaɨoɨza. Aféfuiaɨ daɨde, comɨnɨ naɨ bie izói íaɨoɨ onoɨ dɨga icaiño jócoñenia güínidiaɨoɨ. Daje izói güille fecáracomona meine billano, onoɨ jócua ocuica nɨ́cɨduafue naɨ fuitáñenia güínidiaɨoɨ. Naɨ aillo ite afémacɨ jɨáɨe uícaigafuiaɨ. Uafue, íaɨoɨ jiróracuaɨ dɨga icaiño jocófɨrediaɨoɨ. Daje izói íaɨoɨ ɨcɨ́ruaɨ, cadéruaɨ, jamánomo dɨga ícaiño jocódiaɨoɨ íaɨoɨ ɨnɨ́rabanillaɨ dɨga. Iemona fariséuaɨ, ocuícafue llófueraɨnɨ dɨga Jesumo jɨcánotiaɨoɨ:
—¿Nɨbái mei o llófuegamacɨ caɨ jaiáigɨma daɨnáfuiaɨ uícaiñediaɨoɨ? Daɨí onoɨ ɨáɨrededo güitíaɨoɨ, —daɨdíaɨoɨ.
Jesús uai ote:
—Juzíñamui uai lloraɨma Isaías ñue llote. Nana omoɨ abɨna ñúemacɨ, íadɨ comécɨna ɨáɨredɨomoɨ. Ie cuia llezica ómoɨmo llote:
Bie comɨnɨ fuedo ñúefue cuemo jɨtádiaɨoɨ.
Mei íadɨ íaɨoɨ comecɨ cuemo jaɨnáiñede.
Cue ñúefuedo úrillena cuemo gaɨrífɨrediaɨoɨ, mei íadɨ íaɨoɨ úrillafue ráifiñede.
Iaɨoɨ llófuega Juzíñamui daɨnáuai, fia jamai comɨnɨ ocuícafuiaɨ.
Juzíñamui uáiñede, daɨí íaɨoɨ daɨna íadɨ, daɨde.
Mei Juzíñamui ocuícafue féitatɨomoɨ, fia comɨnɨ daɨnáfuiaɨ jeire omoɨ óllena. Aféfuiaɨ daɨde: ɨcɨ́ruaɨ jocóllena, jiróracuaɨ jocóllena, aillo jɨáɨe afe izóidɨfuiaɨ omoɨ fɨnóllena.
Iemo afe emódomo bie izói zanoda íaɨoɨna daɨde:
—Juzíñamui ocuícauai ɨere ebire oni eneno omoɨ fáɨcanocaiga, danɨ omoɨ daɨnáfuiaɨ uícaillena. 10 Mei Moisés daɨde: “Ñue jacɨ́ruioicana o moo canori, o ei dɨga. Ie ei ie moo dɨga fɨénina úritɨmɨe uáfuena tɨtáredeza,” daɨde. 11 Mei íadɨ jɨáɨfodo daɨdɨ́omoɨ:
—Dámɨe ie moo íaillɨnona bie daɨírede, “Ona canónidɨcue, mei nana cuemo ite ráaɨe jae ‘Corbán’ itíaɨoɨza”. (Afe uai dobáicana daɨna Juzíñamui íena mamécaza.) 12 Damɨe daɨí daɨíadɨ, ja mei ie ei ie moo dɨga canónide náfuetɨomoɨ. 13 Afe ɨ́coɨnia Juzíñamui ocuica uaina jámairuitɨomoɨ. Uafue, comɨnɨ llocana jaide llogafue ɨ́ɨnota ñúefuena jámairuitɨomoɨ. Aillo afe izóidɨfuiaɨ fɨnófɨredɨomoɨ.
14 Nane dáanomo Jesús comɨnɨ jɨ́ɨrite; jɨ́ɨrillano íaɨoɨna daɨde:
—Nana omoɨ cácarei, comecɨ onoiri. 15 Nana güíllemo comécɨna ɨáɨrenafue iñede. Mei íadɨ comécɨmona jino bitɨfue come comecɨ ɨáɨretate. 16 Omoɨmona cacáreiacadɨno cacai, —daɨde.
17 Jesús comɨnɨ fɨ́iano jofomo jaide. Dɨnomo ie llófuegamacɨ afe onóigafuedo íemo jɨcánotiaɨoɨ. 18-19 Iemo íaɨoɨna daɨde:
—¿Daɨí jaca ónoñeitɨomoɨ? Nana jinona güiga raa comécɨmo jáiñede. Jébegɨmo jaide. Ie jira cómena ɨáɨruitañede. Jébegɨmo jailla mei, abɨ́mona oni dotácaza. ¿Aféfuena fɨdɨ́ñedɨomoɨ?
Afedo Jesús daɨíacade nana güille ñuera. 20 Nane daɨde:
—Ɨima comécɨmona jino bitɨfue dama afémɨena ɨáɨruitade. 21 Mei afémɨe erómona, ua ie comécɨmona jino fɨeni uibíllafue bite; íemo jɨruírenafue bite, naa jɨáɨe jɨruífuiaɨ dɨga; íemo jɨáɨma méiniafue bite, 22 merɨ́rillafue dɨga; íemo jɨáɨma raa baɨróacanafue bite, jɨáɨe fɨénidɨfuiaɨ dɨga; ie mei jɨáɨma jɨ́fuiafue bite, nana ɨáɨredɨfuiaɨ dɨga. Iemo úradoillafue bite, naa táɨnona úrillafue dɨga. Iemo táɨnona abɨ ɨ́ɨnuafue bite, naa abɨna onóñenafue dɨga. 23 Nana bie fɨgóñedɨfuiaɨ come erómona bite; billano cómena ɨaɨre fɨnode.
Jɨáɨzie ingo Jesumo ɨ́ɨnote
(Mt 15.21-28)
24 Dɨnómona Jesús Tiro énɨemo jaide, Sidón énɨe dɨga. Daa jofomo jaide. Buna ónoñeillena báinino jaide. Mei íadɨ afémɨe retáirinide. 25 Iemo fɨénidena jóriaɨredɨngo ei, ie íllana raɨre fɨdɨde. Billano Jesús anamo dújude. 26 Afengo judío ingóñede; jɨáɨzie ingo. Afengo énɨe mámecɨ Sirofenicia. Afengo jízamo ite fɨénide jóriaɨ óllena Jesumo jɨcade. 27 Mei íadɨ Jesús daɨde:
—Juzíñamui úruiaɨ raɨre nano fueñe güílleza. Juzíñamui úruiaɨ güille baɨroda tóɨca jɨco izoide comɨ́nɨmo ígadenia fɨgóñede.
28 Afengo uai ote:
—Uafue Ocuíraɨma; mei íadɨ úruiaɨ güíllamona, ana cocɨ́dɨjɨaɨ, güirábani anamo ite jɨcótiruaɨ güífɨrediaɨoɨ, —daɨde.
29 Ie mei Jesús daɨde:
—Ua llotɨo. Iemona ja jáiredɨo, o jízamo ite fɨénide jóriaɨ jae oni jáideza, —daɨde.
30 Afengo jofomo dúcɨna llezica, ɨnɨ́ramo bɨ́ide jízana cɨode. Fɨénide jóriaɨ ja ua aféngomona ñue oni jaide.
Jefona cacáiñede gogódɨmɨe Jesús jíllotate
31 Nano íanori íllano Jesús ja Tiro énɨemona billano, Sidón énɨe dɨbénedo jaide. Afe mei Decápolis énɨemo ite jófuiaɨ dɨnedo jaide. Afénɨedo jaillano, meine abɨdo Galilea jóraimo dúcɨde. 32 Afénomo jefona cacáiñede uaina jino fɨgo baɨíñedɨmɨe Jesumo atɨ́diaɨoɨ. Iemo izire jɨcádiaɨoɨ Jesús afémɨemo onoɨ bɨtállena. 33 Ie jira Jesús náɨraɨmona oni báinino íena uite. Dɨnomo Jesús dama ie onocaɨ jefona cacáiñedɨmɨe jefomo dutade. Ie mei Jesús dama ie onócaɨmo tuánuano afe úriñedɨmɨe iɨfe jetánote. 34 Afe mei Jesús monamo érocaillanona comecɨ zúurenamona zegóricaide. Zegóricaillano íena daɨde:
—¡Efata! —daɨde. Afe uai jino dobáiñuano daɨna: túijicai.
35 Afe llezica jefona cacáiñedɨmɨe jefo túijicaide; ie iɨfe ñue jíllode. Iemona afémɨe ja ñue úrite. 36 Iemona Jesús íaɨoɨna rairuide:
—Jɨáɨmacɨmo lloñeno iri, —daɨde. Jesús afe daɨí dɨ́gacaiño íaɨoɨna rairuide. Mei íadɨ Jesús ɨere rairuide íadɨ, áfena náfueñeno aféfuena baɨmo jino llócaidiaɨoɨ. 37 Iemo nana comɨnɨ ɨere jamánomo fáɨgacaidiaɨoɨ. Daɨdíaɨoɨ:
—Nana ñue fɨnode. Afémɨe jefona cacáiñedɨmɨe cacáitate; uaina jino fɨgo baɨíñedɨmɨena ñue úritade, —daɨdíaɨoɨ.