7
Israel náɨraɨmona náamana onóillena cuegámacɨaɨ
Bie méifomo bínɨe fuédaɨaɨmo cuatro dɨ́gade ángeles daɨna Juzíñamui abɨ ímɨiaɨ, naidáienana cɨódɨcue. Afémacɨ nágafeniaɨmona jairifo jáiñuana mozíñotiaɨoɨ. Afe énɨemo jairífona jaiñótañediaɨoɨ, daje izói monáillaimo jaiñótañediaɨoɨ, íemo jɨáɨ aménaɨaɨmo jaiñótañediaɨoɨ. Iemo jɨáɨe Juzíñamui abɨ ímɨena mona móimona bíllana cɨódɨcue. Afémɨe caade Juzíñamui íeɨe daɨíllena sello daɨna jóonelle raa llɨ́icabite. Afémɨe fɨcɨre úrite. Enɨe fuédaɨaɨmo cuatro dɨga naidáidɨmɨiaɨmo úrite. Afémacɨ bínɨe fɨeni íaɨoɨ fɨnolle, naa monáillai dɨga rɨ́inona igámacɨ. Afémacɨna bímɨe daɨde:
—Caɨ Juzíñamui ocuífɨreganomo, íaɨoɨ ozócɨmo náamana onóillena mámecɨ naɨ jóoneñena llezica, naɨ bínɨena duere fɨnóñeno iri. Daje izói monáillai naa aménaɨaɨ raɨre duere fɨnóñeno iri.
Jóonia mei, nɨ́gamacɨ náamana onóillena mámecɨna jóonegano íaɨoɨ númerona cacádɨcue. Nana Israel náɨraɨmo itɨ́ziaɨmona afe cuegano ciento cuarenta y cuatro mil dɨ́gade.
Judá izíemona doce mil dɨga cúefide.
Iemo Rubén izíemona doce mil dɨga cúefide.
Iemo Gad izíemona doce mil dɨga cúefide.
Iemo Aser izíemona doce mil dɨga cúefide.
Iemo Neftalí izíemona doce mil dɨga cúefide.
Iemo Manasés izíemona doce mil dɨga cúefide.
Iemo Simeón izíemona doce mil dɨga cúefide.
Iemo Leví izíemona doce mil dɨga cúefide.
Iemo Isacar izíemona doce mil dɨga cúefide.
Iemo Zabulón izíemona doce mil dɨga cúefide.
Iemo José izíemona doce mil dɨga cúefide.
Iemo Benjamín izíemona doce mil dɨga cúefide.
Aillo dáanomo úzecuiruaɨ jɨtada gaɨrídɨno
Afe méifomo eróillano jamánomo aillo comɨ́nɨna cɨódɨcue. Nana náɨraɨaɨmona dáanomo bitíaɨoɨ. Daje izói nágaziemona bitíaɨoɨ. Iemo daje izói jɨáɨfo úritɨnuiaɨmona bitíaɨoɨ. Iemo daje izói naga jófuiaɨmona bitíaɨoɨ. Nana bimacɨ illaɨma ráɨirano uícomo naidáidiaɨoɨ. Daje izói Cordero uícomo naidáidiaɨoɨ. Afénomo aillo itíaɨoɨza buna facádonide. Nana afémacɨ úzecuiruaɨ jɨtáoidiaɨoɨ. Daje llezica afémacɨ rafóruaɨ llɨ́iediaɨoɨ. 10 Nana fɨ́cɨrerie daɨdíaɨoɨ:
Caɨ jíllonano, illaɨma ráɨiranomo ráɨide caɨ Juzíñamuimona comuide.
Daje izói caɨ jíllonano Cordéromona comuide, daɨdíaɨoɨ.
11 Afe llezica nana Juzíñamui abɨ imácɨaɨ, illaɨma ráɨirano onido ífoɨna naidáiediaɨoɨ. Daje izói veinticuatro dɨ́gade éicomɨnɨ onido ífoɨna naidáiediaɨoɨ. Iemo jɨáɨ cuatro dɨga cáadɨmɨiaɨ onido ífoɨna naidáidiaɨoɨ. Afémacɨ afe ráɨiranomo ráɨidɨmɨe anamo énɨemo fueco dɨné bɨ́jɨcaidiaɨoɨ. Bɨ́jɨcaillano Juzíñamuimo caɨmátaidiaɨoɨ. 12 Daɨdíaɨoɨ:
¡Bie izóideza! Ñúefuiaɨ nitalle caɨ Juzíñamuimo dúide, ñue ebíredɨfuiaɨ dɨga.
Daje izói nana ñue onóigafue íemo dúide, naa fɨgora daɨífɨrena dɨga.
Daje izói afémɨemo nitárede ñúefue dáamɨemo dúide, naa áillue máɨrie dɨga.
Nana bífuiaɨ caɨ Juzíñamuina jaca nɨnomo zíiñona daɨí daɨírenaza.
Aquíe izóideza, —daɨdíaɨoɨ.
13 Afe mei afe eicomɨ́nɨmona dáamɨe cuemo jɨcánote:
—¿Baie buoɨ úzecuiruaɨ jɨtáoina? ¿Afémacɨ mei nɨnena bitíaɨoɨ? —daɨde.
14 Jira íena daɨdɨcue:
—Afena onóñedɨcue. O ñue onódɨo, —daɨdɨcue.
Iemo afémɨe cuena daɨde:
—Bimacɨ aillo duere zefuilla ɨ́coɨmo jino bitɨno. Afémacɨ comécɨna ɨere ɨ́aɨfuenino íaɨoɨ íllena ja Cordero dɨ́edo muiñócaza. Afémacɨ ɨere úzecuiro ɨnícuiro illa izói itíaɨoɨ. 15 Ie jira Juzíñamui ráɨirano uícomo itíaɨoɨ. Afe llezica nágaruillaɨ, mona naɨo dɨga, Juzíñamui gaɨríraco ero ie ocuíllana fɨnófɨrediaɨoɨ. Iemo afe ráɨiranomo ráɨide Moo Juzíñamui, íaɨoɨ dɨga íllado jácɨfuemona íaɨoɨna ráiruite. 16 Afémacɨ jaca júbiemona duere fɨnóbiñeitiaɨoɨ. Daje izói jiróacanari duere zéfuiñeitiaɨoɨ. Iemo jitoma íaɨoɨna jɨáɨ úzitañeite. Daje izói uzíredɨruimo mona uzírena íaɨoɨmo uzire cácañeite. 17 Mei illaɨma ráɨirano abɨmo ite Cordero, ovejaɨ uíñua izói íaɨoɨna uíñoiteza. Afe llezica ñuera jaɨnoi jino toránuaɨdo íaɨoɨna ɨfóicaite. Afe jaɨnoi zíiñona cáatatɨji. Iemo afémacɨ éeadɨ Juzíñamui íaɨoɨ ui jeme nana oni dóite.