2
Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, hálaadásokat minden emberért, királyokért és minden feljebbvalóért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel, mert ez jó és kedves a mi megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság megismerésére eljusson. Mert egy az Isten, és egy a közbenjáró Isten és az emberek között: az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenkiért, tanúként az Istentől rendelt időben. Erre rendelt engem Isten, hogy igehirdető és apostol legyek (igazságot szólok, nem hazudok), hogy hitre és igazságra tanítsam a pogányokat.
Azt akarom azért, hogy a férfiak mindenütt tiszta kezeket emelve föl, harag és kételkedés nélkül imádkozzanak.
Hasonlóképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal, arannyal vagy gyöngyökkel vagy drága öltözékkel, 10 hanem amint illik az istenfélelmét valló asszonyokhoz: jó cselekedetekkel.
11 Az asszony csendben tanuljon, teljes engedelmességgel. 12 A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. 13 Mert Ádám teremtetett először, azután Éva. 14 Nem Ádámot vezette félre a kísértő, hanem az asszonyt, aki bűnbe esett. 15 Mégis üdvözül, ha gyermekeket szül, és megmarad a hitben, szeretetben és a szent élet tisztaságában.