^
JÁNOS
Az Ige testté lett
Keresztelő János bizonyságtétele
Jézus első követői
A kánai menyegző
Jézus megtisztítja a templomot
Nikodémus Jézusnál
Keresztelő János öröme
Jézus és a samáriai asszony
Jézus újra Galileában
Jézus meggyógyítja a kapernaumi királyi tisztviselő gyermekét
Jézus beteget gyógyít szombaton a Betesda tavánál
A Fiú feltámaszt és ítél
Jézusról tanúskodnak a cselekedetei, az Atya és az Írás
Az ötezer ember megvendégelése
Jézus a tengeren jár
A sokaság mennyei kenyeret kér
Jézus az élet kenyere
Jézus teste igazi étel, és vére igazi ital
A tanítványok zúgolódása és Péter vallástétele
Jézus Jeruzsálemben a sátoros ünnepen
Jézus nyilvánosan tanít a templomban
Jézus az élő vizet ígéri
Ellentétes vélemények Jézusról
Jézus és a házasságtörő asszony
Jézus a világ világossága
Jézus az Atyától jön, és az Atyához megy
Jézus megszabadít a bűntől
Ábrahám utódai és az ördög fiai
Jézus előbb volt, mint Ábrahám
A vakon született ember meggyógyítása szombaton
A meggyógyított vak kihallgatása és kiközösítése
A meggyógyított vak hite és a farizeusok vaksága
A jó pásztor
Jézus a templomszentelési ünnepen
Jézust meg akarják kövezni istenkáromlásért
Lázár feltámasztása
A nagytanács elhatározza Jézus megölését
Jézus megkenetése Betániában
A nagytanács elhatározza Lázár megölését
Jézus bevonul Jeruzsálembe
A földbe esett búzaszem
Járjatok világosságban!
A nép hite és hitetlensége
Aki hisz Jézusban, az Atyában hisz
Jézus megmossa tanítványai lábát
A Mester és tanítványai
Jézus árulója
Az új parancsolat
Péter fogadkozása
Jézus az út az Atyához
A másik Vigasztaló ígérete
Az igazi szőlőtő
Aki Krisztusban marad, megmarad a szeretetben
A tanítványok és a világ
A Szentlélek elvezet a teljes igazságra
Jézus közeli visszatérését ígéri
Jézus az imádság meghallgatását ígéri
Jézus főpapi imádsága
Jézus elfogatása
Jézus kihallgatása Annás és Kajafás előtt
Jézus kihallgatása Pilátus előtt
Pilátus kiszolgáltatja Jézust
Jézus megfeszítése
Jézus halála
Jézus temetése
Az üres sír
Jézus megjelenik a magdalai Máriának
Jézus megjelenik tanítványainak
Jézus és Tamás
Az evangélium célja
Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél: a nagy halfogás
Jézus kérdése Péterhez, Péter megbízatása
Jézus szava Péter és a szeretett tanítvány sorsáról
Az evangélium írója. Befejezés