3
Keresztelő János
Mk 1,2-8; Lk 3,1-9.15; Jn 1,6-28
Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki Júdea pusztájában prédikált, és ezt mondta: „Térjetek meg, mert közel van a mennyeknek országa.“ Mert ő volt az, akiről Ézsaiás próféta így szólt:
„Kiáltó szó a pusztában:
Készítsétek az Úr útját,
és egyengessétek ösvényeit.“
Jánosnak ruhája pedig teveszőrből volt, bőröv volt a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz volt.
Akkor kiment hozzá Jeruzsálem és egész Júdea, a Jordánnak egész környéke. És megkeresztelkedtek általa a Jordán vizében, megvallva bűneiket.
Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül sokan mennek hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, ezt mondta nekik: „Mérges kígyóknak fajzatai! Ki intett titeket, hogy Istennek eljövendő haragjától meneküljetek? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket, és ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi Atyánk! Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. 10 A fejsze immár a fák gyökerére vettetett, ezért minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágnak, és tűzre vetnek.
11 Én csak vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam, neki saruját hordozni sem vagyok méltó. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. 12 Szórólapát van kezében, és megtisztítja szérűjét, gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.“
Jézus megkeresztelése
Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34
13 Ekkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjen általa. 14 János azonban visszatartotta őt, és ezt mondta: „Nekem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz hozzám?“
15 Jézus pedig ezt felelte: „Engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk.“ Ekkor engedett neki.
16 Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, az egek megnyíltak, és látta Isten Lelkét lejönni, mint egy galambot, és reászállt. 17 És íme, egy égi hang ezt mondta: „Ez az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm.“