14
A hitben erősek ne ítéljék meg az erőtleneket
A hitben erőtlent fogadjátok be, nem ítélgetve vélekedéseit. Van, aki azt hiszi, hogy mindent megehet. A hitben erőtlen pedig csak zöldséget eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik; és aki nem eszik, ne ítélje el azt, aki eszik, hiszen az Isten őt is befogadta. Ki vagy te, hogy más szolgáját megítéled? Tulajdon urának áll, vagy esik. De meg fog állni, mert az Úr megerősítheti, hogy megálljon.
Senki sem él önmagának
Ez az egyik napot különbnek tartja a másiknál, az pedig minden napot egyformának tart. Mindegyik a maga meggyőződésében legyen bizonyos. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki nem különbözteti meg a napot, az Úrért nem különbözteti meg. Aki eszik, az Úrért eszik, hiszen hálát ad Istennek. Aki nem eszik, az Úrért nem eszik és szintén hálát ad Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal meg önmagának; Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.
Mert azért halt meg és támadt fel Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. 10 Te pedig miért ítéled el a te atyádfiát? Vagy te is miért veted meg a te atyádfiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd Krisztus ítélőszéke elé. 11 Mert meg van írva:
„Élek én, ezt mondja az Úr, bizony
előttem hajol meg majd minden térd,
és minden nyelv Istent magasztalja.“
12 Tehát mindegyikünk maga ad számot önmagáról Istennek.
Isten országa nem evés és ivás
13 Azért többé ne ítéljük el egymást, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy a ti atyátokfiának ne okozzatok megütközést vagy elbotlást. 14 Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmisem tisztátalan önmagában, csak annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. 15 De ha a te atyádfia az étel miatt megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne okozd vesztét ételeddel annak, akiért Krisztus meghalt. 16 Ne engedjétek, hogy káromolják azt a jót, amiben részesültetek. 17 Mert Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. 18 Aki így szolgál a Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és az emberek megbecsülik.
19 Törekedjünk tehát azokra, amik a békességre és egymás építésére valók. 20 Étel miatt ne rontsd le Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszik. 21 Jó tehát nem enni húst és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyádfia megütközik.
22 Te azt a hitet, amely benned van, őrizd meg Isten előtt. Boldog, aki nem ítéli el magát abban, amit helyesel. 23 Aki pedig kételkedik, ha eszik, elítéltetett, mert nem hitből eszik. Ami pedig nincs hitből, az bűn.