2
An exobchixtalab tin cuenta an conchixtalab c’al a Dios
Lej exbath jale’ abal tata’chic quit olon. Nan tu lej uchalchic abal ca conchinchichic c’al a Dios i alhua’talab ani i tolmixtalab tim patal an inicchic ani ca ets’ey bina’ i c’ac’namal yan c’al a Dios. Pel i uchbil qui conchinchi in tolmixtal a Dios patal an eyalchic ani patal an oc’lecchic. Quim putu jaja’chic c’al in uchbil ti alhua’ eyalchic abal qui ejtou cu c’uajiy lej jun ejet jun c’al xi jun. Cu c’uajiy mo’cathits i ichich c’al a Dios ani qui t’aja’ expith jahua’ tequeth. Alhua’ a t’ajalchic ani ne’ets ca culbe a Dios max antsana’ ti quit olon. Jats a Dios ax tu jec’onthal. In lej le’ac jaja’ max ca jec’ontha patal an inicchic ani max quim baju quin exla’ an chubaxtalab. Hua’ats juncats a Dios ani juncats i inic ts’ejcaclome tin cuenta in hualab an inicchic c’al a Dios. Ja’its a Jesucristo axi pel i inic jaye. Ja’its a Jesucristo ax im bina’ tim ba’ ca tsemets ti calchix ti al an cruz abal ca jec’ontha patal an inicchic. Ja’its an cau ca olna ets’ey tam in tomnal ca olna. A Dios tim bijiy tin olnom ani tin abathuale c’al nixe’ xi chubax cau. Jats cu exobchi axi yab Israelchic abal quim belchi jaye. Cum im belom c’al a Cristo yab in janamcau.
U lej le’ abal an inicchic axi ju’tamq’ui ca olon. Quin luju in hualab c’al a Dios max in t’ajamal jant’o yab alhua’ ani quin conchi a Dios c’al in ichich t’ocat. Max tsacuyits ani max hueutsíxin, quin luju c’al a Dios. An uxumchic ca toltomin jant’ini’ tin tomnal ca toltomin. Yab expith ca tsu’tat ti alabel c’al in xi’il lej ch’ichbath, yab expith c’al i oulab ani c’al i ts’amuxlab oro. Yab ca toltomin c’al i toltom axi huat’ath jalbith. 10 Quin t’aja’chic jahua’ alhua’, ani antsana’ ne’ets ca tsu’tat ti alabel in ejattal c’al a Dios. Antsana’ in tomnal an uxum axi chubax pel i c’ac’nax c’al a Dios. 11 Tam tu exobchixnab in cahuintal a Dios ti al an tamcunel ebchalabchic, an uxumchic quim bats’u c’al in ichich picat ani tsa’at. 12 Yab ca jilan i uxum ti exobchix c’al in cahuintal a Dios ti al i tamcunel ebchalab ani quin t’aja’ ti abatnom c’al an inicchic. Ca c’uajiy picat al an tamcunel ebchalab. 13 Oc’ox a Dios in ts’ejca’ a Adán ani talbel a Eva. 14 Yab ja a Adán axi c’ambiyat c’al an teneclab, pel a Eva axi c’ambiyat ani hualbin. 15 Xohue’ an uxumchic ne’ets ca c’uajiy culbel max quin co’oy i tsacam ani quin junini’ bela’ a Dios. Quin c’anitha’ a Dios ani an inicchic ani ca xe’tsin t’ocat. Quin t’aja’ lej alhua’ tsalpath tin oc’ in ey ti uxum.