An tsabchilab u axi thuchanchat an ebchalchic ti Tesalónica c’al an t’ocat abathuale Pablo
1
A Pablo in thuchanchal an tamcunel ebchalabchic ti Tesalónica
Nana’ im Pablo ani a Silvano ani a Timoteo tu abchal i tsapnethomtalab tata’chic ax it c’uajat ti bichou Tesalónica. Nan tu thuchanchal axe’ xi u ax it c’uajatchic tihua’ ti al an tamcunel ebchalab junat ts’at’bath c’al i Tata Dios ani c’al i Ajatic Jesucristo. U lej le’ abal i Tata Dios ani an Ajatic Jesucristo ti lubach co’onchi a ichich c’al in alhua’ inictal ani ti jun ejetbethanchi a ichich.
A Dios ne’ets quin ts’ejca’ an hualbith inicchic tam ta ca chich a Cristo
Pel i uchbil qui ets’ey bina’ i c’ac’namal yan c’al a Dios c’al tata’chic cum it ebchalab c’al an Ajatic. Jaye in tomnal qui bina’ i c’ac’namal yan cum chuthel chuthel más a belal an Ajatic ani más it c’anithom jun c’al xi jun. Jaxtam huahua’ c’al i lej culbetal i t’iloxnanchal a ey al pil i tamcunel ebchalabchic. I olchalchic jant’ini’ it lej belomchic ani it lej cuxuth c’al patal jahuaquitsq’ui tam yajchictalab ani an othnaxtalab. Biyat a cuxuyal an yajchictalab, a Dios c’al in tequeth tsalap ti más t’ojojonchale a ichich quit otsits quit ets’ey c’uajiychic ti eb jun tin t’ajal jaja’ ti lej Ts’ale.
Ani an yajchiquix a Dios talbel ne’ets quin yajchiquiy, cum jaja’ ets’ey tequeth jalbix c’al an inic. Xo’ huahua’ u yajchiquiyab tu belom c’al an Ajatic, ani talbel ne’ets cu jum putat jaluntha c’al an Ajatic Jesús. Ejtil max tal al i c’amal lej ts’umimil in tajax, ne’ets ca chich tal ti eb junax c’al i ángelchic axi lej pulic in ey. Tam ojni’ ne’ets ca yajchiquiyat jitats yab in le’ ti exlom c’al a Dios ani im pojcal an alhua’ cau tin cuenta c’al i Ajatic Jesucristo. Ne’ets ca yajchiquiyatchic abal ets’ey ti al an c’amal. Yab ne’ets ca jilan ca c’uajiy c’al an Ajatic quin tsu’chi in hual ani in lej tsap. 10 Expith patal ax u belom ani pel tin c’al an Ajatic, jats ne’ets ca c’uajiy c’al jaja’ ani quim puhuethanchi im bij tam quim bajuhuits in q’uichajil ca chich. Ani tata’chic it belom cum a belchamal in cahuintal a Dios axi huahua’ tu olchamal.
11 Ets’ey i conchal a Dios abal quit xe’tsinchic alhua’ jant’ini’ jaja’ ti tacuyamalits quit xe’tsin. Cum antsana’ a cua’al a canat quit xe’tsin alhua’ ani a t’ojonchal a Dios cum it belom, jaxtam i conchal a Dios abal ti lej tsaplinchi a ichich. 12 Antsana’ ne’ets ca puhuethanchat im bij i Ajatic Jesucristo tin ebal a alhua’ xe’tsintal, ani tata’chic ne’ets quit puhuethanchat a ey tin ebal in alhua’ inictal a Dios ani i Ajatic Jesucristo.