16
Ejtha a Jesús
(Mt. 28.1–10; Lc. 24.1–12; Jn. 20.1–10)
Huat’eyits an q’uicha sábado ani a María Magdalajib, ani c’al a Salomé, ani c’al a María in mim a Jacobo c’alechic quin ts’a’iy i nihuihuiltalab quin ne’tha’ quin umchi tin inictal a Jesús. Pel an c’a’al q’uicha semana lej thajujul tam ti jaja’chic ultsits ti al an jolimtalab. In uluchic:
―¿Jita’ hualam ne’ets tucu tixc’anchi am pulic paxic’lab t’ujub tin otsnamtal an jolimtalab?
Taley in met’a’chic ani in tsu’u tixc’athits am pulic t’ujub. Tam otsitschic alta ti al an jolimtalab, ani taja’ in tsu’u jun i ángel quetel tin huinab an jolimtalab. In tejhua’ inictal ejtil i cuitol, ani toltomith c’al jun i nacat coton lej thacninil. Ani tocat lej jiq’uelchic. Tam uchanchic c’al an ángel:
―Yab quit jiq’ueychic. A aliyal a Jesús Nazaretib axi q’uet’ath tsemtha ti al an cruz. Xo’ ejthachits ani yabats c’uajat teje’. Ca met’a’ te jun ti c’uajatac in inictal, xant’ojits. Quit c’alechic ca olchi in exobalilchic ani a Pedro abal a Jesús tihua’ ne’ets ca oc’chith ulits ti Galilea. Jaja’chic ca c’ale tihua’ quin tsu’u, ani tam ojni’ ne’ets quin tso’obna’ abal chubax ejthachits jant’ini’ nan xohue’ te tu uchalchic.
Tam tixc’an axi ox i uxum ti al an jolimtalab, ta c’alechic ti athil. Cum t’elelel ne’ets c’al in jiq’uib, yab in taunalchic jita’ ti bel.
Tejhua’me a Jesús c’al a María Magdalajib
(Jn. 20.11–18)
Pel an c’a’al q’uicha semana tam ti ejtha a Jesús, ani oc’ox tejhua’me c’al a María Magdalajib axi canchinenec c’al a Jesús buc i at’ax teneclab. 10 Ani jaja’ c’ale quin olchichic ani’ axi junax xe’tsinenequits c’al a Jesús. Tam ti ultsits a María in tsu’uchic lej t’e’pith ani uc’nal. 11 Tam ti olchinchic abal ejthachits a Jesús ani tsu’ume c’al a María, yab im belchalchic.
Tejhua’me a Jesús c’al tsab in exobalil
(Lc. 24.13–35)
12 Taley talbel tejhua’me a Jesús c’al in inictal hue’ pil ti tejhua’ c’al tsab in exobalil axi ne’ets huat’et’el utat i alte’. 13 Taley ta c’ale jaja’chic quin olchi axi q’ue’atchic in at exobal abal in tsu’uchic ejthachits a Jesús. Jayetseq’ui yab im belchalchic jahua’ antsana’ u olchinal.
Uchbix a Jesús c’al in abathualejilchic
(Mt. 28.16–20; Lc. 24.36–49; Jn. 20.19–23)
14 Taley talbel tejhua’me a Jesús c’al xi lajuj jun in exobalil tam ti quetelchic ti c’apul ba’ i mexa. Ani a Jesús in c’uiya’chic, cum jale’ t’ujbabathe in ichich ani yab im belchamalits jant’ini’ ti olchinenequits c’al ax ti tsu’umejits ejthachits. 15 Tam a Jesús in ucha’chic:
―Quit c’alechic tim puhuel an tsabal ca olnanchi an alhua’ cau c’al tim patal an inicchic. 16 Jitats quim bela’ an alhua’ cau ani ca pujan ne’ets ca jec’ontha. Jitats yab quim bela’ ne’ets ca jolbiyat c’al a Dios. 17 Axi belomits ne’ets quin t’aja’ i labith t’ajbilab ti tsu’bixtalab abal lej chubax an alhua’ cau jahua’ in olnalchic. C’al u bij ne’ets quin caltha’ i at’ax teneclab. Ne’ets quin cauna’ i pil cahuintalab axi yab in cuete’ cahuintal. 18 Yab ne’ets ca othna max quim pena’ i tsan c’al in c’ubac ani max quin uts’a’ jahua’ u it’ix. Ne’ets quim punchi in c’ubac tin anam t’u’ul i ya’ul ani ne’ets quin jeltha’chic.
C’alets a Jesús ti eb
(Lc. 24.50–53)
19 Tam ti an Ajatic Jesús antsana’ in ucha’its in exobalilchic, tam tihua’ c’alets ti eb. Tats ti buxcan tin huinab c’ubac a Dios jant’ini’ ti puhuethanchatits im bij c’al a Dios. 20 Ani in exobalilchic ta c’ale ti olnom c’al an alhua’ cau abal ju’tamq’ui ca xe’tsin. An Ajatic in tolminchalchic quin t’aja’ i labith t’ajbilab ti tsu’bixtalab. Antsana’ quin exla’ an inicchic abal lej chubax an alhua’ cau jahua’ u olchinal. Amén.