Jahua’ tejhua’methanchat an t’ocat inic Juan
1
Tejhua’methanchix a Jesucristo
Ne’ets ca olna al axe’ xi u jahua’ a Dios in tejhua’methanchi a Jesucristo lej chubax ne’ets ca thubat t’ajan ti eb ani ti tsabal. In tejhua’methanchi abal jaja’ quin tso’oblinchi jaye in t’ojnalilchic. Jaxtam a Jesucristo in aba’ i ángel ca c’ale quin tso’oblinchi a Juan. Ani patal jahua’ tso’oblinchat ani tsu’binchat a Juan, ja’its ne’ets ca olna tin tequeth al axe’ xi u. Pel i cau axi pithan c’al a Dios ani an chubaxtalab jahua’ olchin c’al a Jesucristo.
Ne’ets ca culbe in ichich jitats quin ajiy axe’ xi u, ani ne’ets ca culbe jaye jitats quin ats’anchi ani quin t’aja’ jahua’ in ulal axe’ xi cau axi pithan a Juan c’al a Dios. Pel i cau axi hue’its ne’ets quim baju ca t’ajan.
A Juan in thuchanchal i u buc i tamcunel ebchalab
Nana’ in Juan ax u thuchanchal axe’ xi u axi buc i tamcunel ebchalab c’uajat ti pulic bichoulom Asia. Tu uchalchic abal pel in ey a Dios ets’ey ejat. Ma ti jayq’ui’, ani ma xohue’, ani ma ets’ey ejat. C’uajat a Dios ti eb tin ts’alat coytal ti Ts’ale ani c’uajat tin tamet jaja’ buc i espirituchic. U lej le’ abal a Dios ani nixe’ xi espiritu ti co’onchi a ichich c’al in alhua’ inictal ani ti jun ejetbethanchi a ichich. Ani jaye u lej le’ abal ti co’onchi a ichich a Jesucristo c’al in alhua’ inictal ani ti jun ejetbethanchi a ichich. Ja’its jaja’ ax in olnal tin tequeth an chubaxtalab. Pel jaja’ an oc’ox ca ejtha al an jolimtalab ani ets’ey ejat. Pel i oc’ox Ts’ale c’al tim patal an ts’alechic axi teje’ tsabal. Cum u c’anithom c’al huahua’, jaxtam in huac’la’ in xits’al ti al an cruz ani tu paculanchamalits i hualab. Cum tu tacuyamalits huahua’ ax pel u belom abal cu punuhuat tu ts’ale junax c’al jaja’ ani tu tacuyamalits abal cu punuhuat tu pale’chic tin t’ojlabil i Tata Dios, jaxtam i puhuethanchal im bij a Jesucristo. Ja’its jaja’ expith in cua’al in lej tsap abal ets’ey. Amén.
Qui t’aja’ ti cuenta abal hue’its ne’ets ca chich a Cristo ti al i tocoulom. Ne’ets ca tsu’tat c’al patal an inicchic, ma c’al jaja’chic ax ti tsemthame ti al an cruz. Tim patal am bichouchic tsabal ne’ets ca uq’uin tam. Antsana’ ti lej chubax ne’ets ca chich a Cristo.
In ulal a Dios: Nana’its in ts’i’quix c’al patal ani in talabethax c’al patal. Nana’its in oc’ox ejat ani ni jayq’ui’ yab ne’ets quin taley, in ulal. Ja’its jaja’ in huit’al patal quin t’aja’. Ma ti jayq’ui’, ani ma xohue’, ani ma ets’ey ejat.
A Juan in tsu’tal a Cristo
Nana’its in Juan pel tu ebchalchic tata’ c’al a Jesucristo. Xohue’ i junax yajchicnal cum pel tu at t’ojnal c’al jaja’, ani i cuxuyal an yajchictalab cum tu tsapliyal jaja’. Talbel ne’ets cu c’uajiy ti eb jun tin t’ajal a Dios ti lej Ts’ale. Ti jayq’ui’ in huic’nenequits ti al i ts’aclath tsabal im bij Patmos. Cum u olchamalits an inicchic in cahuintal a Dios ani an chubaxtalab c’al tin cuenta Jesucristo, jats tin huic’nenequits. 10 Pel jun a q’uicha domingo nan u ichich lej co’oyab c’al an Espíritu Santo, tam u ats’a’ tal tu cux jun i cau lej cahuith ejtil tam u juchuyab i trompeta. 11 Tin tauna’ antse’:
―Nana’its in oc’ox c’uajat ani ets’ey ne’ets quin c’uajiy. Nana’its in oc’ox ejat ani ni jayq’ui’ yab ne’ets quin taley. Jahua’ nan ne’ets tu tsu’binchi jats ca thucha’ al i u ani ca abchi xi buc i tamcunel ebchalab ti pulic bichoulom Asia. Ca abchi ti bichou Efeso, ti bichou Esmirna, ti bichou Pérgamo, ti bichou Tiatira, ti bichou Sardis, ti bichou Filadelfia, ti bichou Laodicea.
12 Tam tin huilq’uin cu tsu’u jita’ ax tin taunal, tam u tsu’u buc i cublab candela ts’ejcath c’al i oro. 13 U tsu’u jun ejtil i inic cubat ts’ejel xi cublab candela. Pel a Jesucristo. Toltomith c’al in toltomil ma tin acan bots’ots’ol, ani tin ichich in cua’al i huic’lab oro. 14 Thacni’ in xi’il ejtil i cuinim ani ejtil i pojoth tsam. In tsu’uxtal hual u tsu’chi ejtil i c’amal. 15 In acan lej leyoyol ejtil i bronce tam u baliyab al i c’amal abal ca pilmetha am pat’al axi yab pel i bronce. In cahuintal u ats’anchi lej cahuith ejtil tam lej tumumul yantalam i ja’ al i pulic itse’. 16 In cua’al tin huinab c’ubac buc a otchic. Ejtil tin hui’ in cua’al i nacat cutsil lej hui’ith c’al tsab in hui’ith. In anam tu’ul in hual ejtil tam ts’umimil a q’uicha lej tajax.
17 Tam tu tsu’u antsana’ a Jesucristo, tam tu pet’na’ tu ba’ tin acan ejtil max in tsemenec. Tim punchi in huinab c’ubac tu oc’ ani tin ucha’:
―Yab quit jiq’uey. Nana’its in oc’ox c’uajat ani ets’ey ne’ets quin c’uajiy. 18 Tu cuetemtal in ejat. Aba ani’ in tsemthamejits, xohue’ in ejat abal ets’ey. U cua’al an llavechic abal cu japchi ani cu texq’uenchi jun ti c’uajat in ejattal axi tsemenecchic. 19 Tin ucha’ cu thucha’ jahua’ tin tsu’binchits, ani jaye jahua’ tin tsu’binchal ani jahua’ ne’ets tiquin tsu’binchiye. 20 Tin olchi abal xi buc a otchic u tsu’u tin huinab c’ubac pel i t’ipchixtalab c’al buc i olchinchix c’al xi buc i tamcunel ebchalab, ani xi buc i cublab candela ts’ejcath c’al i oro pel i t’ipchixtalab c’al xi buc i tamcunel ebchalab.