2
Xin okʼtsixnáltsik i kʼambixtaláb
(Judas 4‑13)
Por anchanꞌ xan ti waꞌchinék i kʼambix tʼiltsixtsik ban atiklábtsik xi Israel, anchanꞌ jeye ti neꞌech ka waꞌchin kʼal tatáꞌtsik i okʼtsixtsik xu kʼambix. Jechéꞌ an okʼtsixtsik, neꞌech kin chinat okʼtsixnaꞌ jaluts xowaꞌ in ulal na Dios, asta neꞌech kin kuxuknaꞌ an Ajátikláb xi kʼál ti loꞌodhtsik; ani jaꞌich kʼal jechéꞌ tin kwenta ti jikʼat neꞌech ka kʼibdhátsik. Kʼal yán ti neꞌech ka wéwnantsat an tin okʼtsixtaltsik ani kʼal jajáꞌkʼitsik tin kwenta, neꞌech ka atʼax tʼilan an tsubaxtaláb. Kom jikʼlomtsik tʼajat kʼal an tumín, neꞌech ti ki okʼtsitsik xowaꞌ yab lujat abal kin ejto ti ki kwéꞌeytsik. Por jajáꞌtsik aytsímtejichtsik tʼajat kʼal an kʼibeltaláb, kom bijtsidhich abal tajaꞌtsik neꞌech.
Na Dios yab in pakwlantsi an tʼokat abatwáletsik xin walaꞌ, in petʼnaꞌtsik ban kʼibeltaláb ani in baliy ti wikʼnél ban jikʼwaxtaláb. Tajaꞌ kʼwajattsik in aytsím kin bajaw xowkʼi neꞌech an lújundhaxtaláb. Yab jeye in pakwlantsi an atiklábtsik xi ti wejeꞌ, tokot in abtsi an ti chapik ábal kʼij abal ka lupundhá jachanꞌ an atʼax iniktsik. Tokot in loꞌo na Noé kʼál xi búk nin kidhtaltsik. Jechéꞌ na Noé, jaꞌich xi xeꞌchin kin tʼilaꞌ an lujat xeꞌchintaláb. Na Dios yab jeye in pakwlantsi an atiklábtsik xi kʼwajinek ban bitsowtsik xi Sodoma ani Gomorra. In tsikaꞌ asta ti jilkʼon mapal jólteyꞌ. Jechéꞌ in tʼajaꞌ anchanꞌ, abal ka jilkʼon jelti jun i óltsixtaláb abal an atiklábtsik xin kulbetnál kin tʼajaꞌ xowaꞌ yab alwaꞌ xi neꞌech ka kʼwajaytsik tayíl. Por in loꞌo na Lot, jun i lujat inik xi kʼwajat u tʼeꞌpinal tʼajat abal in chuꞌtal an walastalábtsik xin tʼajál jachanꞌ an atiklábtsik. Tsudhey ka tsudhey jechéꞌ an lujat inik, xi tajaꞌ jeye ti kʼwajat kʼal jajáꞌtsik, u tʼeꞌpinal tin ejattal tam in chuꞌtal ani in achʼál an atʼaxtaláb xin tʼajál jechéꞌ an atʼax iniktsik. An Okʼóxláb in ejtowal kin loꞌo an atiklábtsik xi kʼál tu kʼakʼnáb abal yab kin watʼnaꞌ i taktamixtaláb; por an atiklábtsik xi atʼax, u kóꞌyábichtsik tʼojojodh abal ka kʼale ban kʼibeltaláb tam kin bajaw xowkʼi neꞌech an lújundhaxtaláb.
10 Na Dios, más neꞌech kin pidhaꞌtsik ti yajtsiktaláb ejtal xin tʼajáltsik tokot xowaꞌ in kulbetnál nin tʼuꞌúl, xin tʼajáltsik xowaꞌ atʼax ani in pojkantsal tin awiltal an Ajátikláb. Tanchuꞌtsik tʼajat ani yabtsik tʼajat tidhelom; yabtsik in jikʼnál kin odhbijiy an ajátiklábtsik xin koꞌol i awiltaláb kʼal xowaꞌkichkʼi. 11 Más an tʼokat abatwáletsik, maske in koꞌol más i chápláb ani i awiltaláb, yabtsik in odhbijyal tin tamét an Okʼóxláb an ajátiklábtsik xin koꞌol i awiltaláb kʼal xowaꞌkichkʼi.
12 Por jechéꞌ an atʼax iniktsik, in junwal jelti koꞌnéltsik xi yab chalpadh, xi kʼwajat aniꞌ ejatkʼitsik ani u waꞌchinal abal ka yakʼwan ani ka chemdhátsik. Jechéꞌ an atʼax iniktsik in tʼilál yab exbadh xowaꞌ nibal jajáꞌtsik yab in exbayal, por neꞌech ka chemechtsik jelt xan tu chemel an koꞌnéltsik. 13 Neꞌech ka pidhantsik kʼal na Dios xowaꞌ in lujyal, kʼal tin kwenta xowaꞌ yab lujat in tʼajámaltsik. In chalpayal ke kʼijidh ti kʼwajattsik kʼal xowaꞌ in tʼajáltsik. Jajáꞌtsik jaꞌich jun i tidhetaláb ani i itʼixbédhomtaláb tam táꞌtsik jeye kʼwajat xon ta junkunaltsik ta kʼapul kom a belálichtsik an Ajátikláb, kom jajáꞌtsik in kulbetnál kin tʼajaꞌ xowaꞌ in kulbetnál nin tʼuꞌúl.
14 Yab neꞌech kin ejto kin chuꞌu jun i mímláb max yab kin leꞌnaꞌ; yab in jiláltsik ti walablom. In kʼambiyal xi yabtsik bél u lej belom, in kulbetnáltsik tʼajat ti chʼeꞌneꞌ ani atʼaxtsik tʼajat. 15 Kʼibchonéktsik tʼajat ti xeꞌech abal in jilámaltsik an alwaꞌ bél. In wéwnantsámaltsik tin okʼtsixtal an tʼiltsix xin bij Balám, xu chakámláb kʼal na Beor. Jechéꞌ na Balám, in leꞌnaꞌ kin tʼajaꞌ xowaꞌ yab alwaꞌ abal kin átaꞌ i tumín; ani kʼwiyan kʼal jun i uxum burru xi móꞌ, abal jajáꞌ neꞌech kin tʼajaꞌ xowaꞌ yab alwaꞌ. 16 Tawná kʼal jechéꞌ an koꞌnél jelt xan tu káw jun i inik ani yab walká kin tʼajaꞌ xowaꞌ in chalpayámal.
17 Jechéꞌ an atʼax iniktsik, in junwal jelti mom xi yab in koꞌol i jaꞌ ani jelti tokow xu júnáb kʼal i ikʼ; jajáꞌtsik bijtsidhich abal neꞌech ka kʼwajay malilíl i kʼij ban jikʼwaxtaláb xi tʼunuy tʼajat. 18 Kʼal an tʼilabtsik xi yab alwaꞌ ani yab xataꞌ tu éynal, kʼal tin kwentakʼi xowaꞌ in ujnámalich kin tʼajaꞌ ani xowaꞌ in kulbetnáltsik nin tʼuꞌúl, in kʼambiyal xi belmámadhichtsik ani in jilámalich ti walablom. 19 In utsáltsik abal neꞌech ka kʼwajay alwaꞌ xitaꞌ kin wéwnaꞌ xowaꞌ in okʼtsixnáltsik, por nibal jajáꞌtsik yab kʼwajat alwaꞌ, kom u kóꞌyábtsik jelti max u jolib kʼal an walastaláb. Pos an iniktsik u kóꞌyáb jelti jolib kʼal xantʼokʼál ti ka átá. 20 Por xitaꞌ in exlámalich an Ajátikláb Jesukristo xi jaꞌich ni Loꞌóxil ani in jilámalich an walastaláb xi waꞌach ban kʼayꞌlá, por tayíl kin walkaꞌ juní ka kʼambiyat kʼal an walastaláb ani ka átantsat an tin chalab kʼal jechéꞌ, u jilkʼonalich más kʼibenek ké tam ti kʼwajatwiꞌik. 21 Pos másakwiꞌik alwaꞌ abal jajáꞌtsik max yabak in exlámal an lujat bél ké abal in exlaꞌ ani tayíl in jilaꞌ kin tʼajaꞌ xowaꞌ in ulal nin takʼixtal na Dios. 22 Pos támunich kʼal jajáꞌtsik jelt xan tin ulal jun i tʼilab enchéꞌ: “An pikʼoꞌ u witsél kin chab kʼapu nin xáꞌ ani an olom, tam ka okʼonich ti atsim, u tʼúlíkʼ juní ban kʼutʼ.”