4
An kʼakʼnaxtaláb túꞌ walkʼiꞌ
Tam ti watʼéch ejtal jechéꞌ, u telaꞌ ani u chuꞌu walkʼiꞌ jebél jun i wiꞌleb. Jachanꞌ an káwintaláb xin junwal jelt xan tu júsnal jun i korneta xi tin tawnámal jidhtal, tin utsaꞌ enchéꞌ:
―Ki kʼadhiy techéꞌ ani neꞌech tu óltsi ejtal xowaꞌ neꞌech ka támun tam ka támunich jechéꞌ.
Támkʼi jachanꞌ, tam tin kʼwajat teykómte kʼal in cháp an Tʼokat Ejattaláb, u chuꞌu jun i tʼokat kʼwajtaláb xi kʼwajbadh walkʼiꞌ ani ban tʼokat kʼwajtaláb taꞌ ti buxúl jun xitaꞌ. Xi taꞌ ti buxúl ban tʼokat kʼwajtaláb, in junwal jelti jun i chʼaxixíl tʼujub xu bijyáb jaspe ani jelti tʼujub xu bijyáb kornalina. Malilíl ban tʼokat kʼwajtaláb taꞌ ti kʼwajat jun i pichʼal chʼaxixíl jelti jun i tʼujub xu bijyáb esmeralda. Malilíl ban tʼokat kʼwajtaláb u chuꞌu jeye jun inik chéꞌ i tʼokat kʼwajtalábtsik ani ba jachanꞌ an tʼokat kʼwajtalábtsik, taꞌ ti buxutsik jun inik chéꞌ i yejcheltsik xeketlidh kʼal dhakniꞌ ani in kojámtsik jun i kwetsotsól kʼwajbaxtaláb xi tʼajadh kʼal i oro. Ban tʼokat kʼwajtaláb u lamkʼil i léy, u achʼatmél xataꞌ ani u jululúl. Tin tamét an tʼokat kʼwajtaláb, taꞌ ti letʼotʼól búk i tajbaxtaláb, xi jaꞌich xi búk nin ejattal na Dios. Tin tamét an tʼokat kʼwajtaláb, taꞌ jeye ti kʼwajat jun xataꞌ xin junwal jelti pujal xi tumax tʼajat.
Junax chʼejel ani malilíl ban tʼokat kʼwajtaláb, taꞌ ti kʼwajat chéꞌ xataꞌ ejat xin koꞌol in wal putálkʼi, tin kúx ani tin tamét. In jidhtal jechéꞌ xi ejattsik, in junwal jelti padhum; nin chabtal, in junwal jelti toro; nin oxtal, in koꞌol in wal jelti inik ani nin cheꞌtal, in junwal jelti tʼíw u jumumúl. Cheꞌlam jechéꞌ xi ejattsik in koꞌol akak in sutsʼútsʼ juntsik ti éb, in koꞌoltsik tʼajat in wal eblidh ani alkʼidh ani akal i kʼij yab in kubdháltsik kin ulu enchéꞌ:
Tʼokat, tʼokat, tʼokat,
Okʼóxláb Dios, xi ejtal a ejtowal ka tʼajaꞌ,
i kʼwajat ejat malilíl i kʼij.
Echʼekʼi tam xi jechéꞌtsik chéꞌ in pidhál ti labidh tʼokattaláb, ti kʼakʼnaxtaláb ani ti jalbintsixtaláb xi buxúl ban tʼokat kʼwajtaláb, xi kʼwajat ejat malilíl i kʼij, 10 xi jun inik chéꞌ an yejcheltsik, u tudhlanal tin tamét xi taꞌ ti buxúl ban tʼokat kʼwajtaláb ani in kʼakʼnáltsik xi kʼwajat ejat malilíl i kʼij. In kwachbáltsik nin kwetsotsól kʼwajbaxtal tin tamét an tʼokat kʼwajtaláb ani in ulaltsik enchéꞌ:
11 Okʼóxláb ani Diosil, Tatáꞌ nin tomnál ka kóꞌoy echʼekʼi
an labidh tʼokattaláb, an kʼakʼnaxtaláb ani an chápláb;
pos Tatáꞌ a tʼajámal ejtal xowaꞌ waꞌach
ani kom Tatáꞌ anchanꞌ ta leꞌnámal, jaxtám ti waꞌach ani jaxtám ti tʼajadh.