15
An tʼokat abatwáletsik kʼal xi búk an kʼakʼadh yajtsiktaláb xin tin okʼontal
U chuꞌu juní walkʼiꞌ jun i exól púlek ani labidh: u chuꞌu búk i tʼokat abatwáletsik xin tsiꞌdhál xi búk an kʼakʼadh yajtsiktaláb xi tin okʼontal, pos kʼal jachanꞌ, kʼál tu okʼnalich nin chákub na Dios.
U chuꞌu jeye jun xataꞌ xin junwal jelti pujal xi jáykʼi i lam xukʼudh kʼal i kʼamal. Tin wál jechéꞌ, taꞌ ti kubutsik in teykóm i són xi pidhnéktsik kʼal na Dios, xi yabtsik in kʼakʼnámal an atʼax, yab in kʼakʼnantsámal tin chʼilábil nibal in walkámaltsik ka kʼwajbantsat tin ajumtal nin bij an atʼax. Ani in ajatnáltsik nin ajatlábil na Moisés nin tʼójontsixil na Dios ani nin ajatlábil jeye an Ajátikláb xin ulal enchéꞌ:
Pakdhaꞌ ani labidh tʼajat xowaꞌ a tʼajámal,
Okʼóxláb, Dios xi ejtal a ejtowal ka tʼajaꞌ;
lujat ani tsubax ejtal xowaꞌ a tʼajál,
Pulek Takʼíxal an atiklábtsik.
¿Jitaꞌ yab neꞌech ti ki jikʼnaꞌ, Okʼóxláb?
¿Jitaꞌ yab neꞌech ti ki kʼakʼnantsi an ta bij?
Pos tokot Tatáꞌ ni tʼokat,
neꞌech ka tsích ejtal an atiklábtsik ani neꞌech ti ki kʼakʼnaꞌ,
pos xalkʼanékich abal ejtal xowaꞌ a tʼajámal, lujat tʼajat.
Tam ti watʼéch jechéꞌ, u telaꞌ ani u chuꞌu túꞌ walkʼiꞌ ti japyat an altá xon ti kʼwajat taꞌpadh an lemdhaꞌ tʼujub xon ti dhutsadh an takʼixtaláb. Ba jechéꞌ an altá, tajaꞌ ti kale xi búk an tʼokat abatwáletsik xin tsiꞌdháltsik xi búk an kʼakʼadh yajtsiktaláb. Jechéꞌ an tʼokat abatwáletsik, xeketlidhtsik kʼal i alwaꞌ tʼokat kʼudhkʼum xi chʼaxixíl ani in wíkʼímtsik tin tamét i wikʼaxtaláb xi tʼajadh kʼal i oro. Jún ti éb xi chéꞌ taꞌ ti kʼwajattsik ejat, in pidhaꞌ tám xi búk an tʼokat abatwáletsik juntsik ti lejab xi tʼajadh kʼal i oro tsʼutsat kʼal an kʼakʼadh yajtsiktaláb xi neꞌech kin pidhnaꞌ na Dios xi kʼwajat ejat malilíl i kʼij. An altá xon ti kaletsik xi búk an tʼokat abatwále, tsʼutsich kʼal i paw xi tál bin labidh tʼokát ani bin cháp na Dios. Yab xitaꞌ in ejtowal ka ochich ba jechéꞌ an altá, asta ka okʼon okʼox xi búk an kʼakʼadh yajtsiktaláb xi taꞌ tin koꞌol xi búk an tʼokat abatwáletsik.