18
Pakwat an yejcheꞌ bitsow Babilonia
Tam ti watʼéch jechéꞌ, u chuꞌu juní jun i tʼokat abatwále ti paꞌíl walkʼiꞌ kʼal yantam i awiltaláb ani in tajbay an chabál kʼal nin tajáx. Ani in ulu kawidh enchéꞌ:
―Pakwatich, pakwatich, an yejcheꞌ bitsow Babilonia, xi wenkʼodhich tin kʼimáꞌ i atʼax ejattalábtsik, tin chinkʼontal xowaꞌkich i atʼax ejattalábtsik ani tin pákʼw i chʼichintsik xi atʼax. Abal ejtal an atiklábtsik, ukʼpindhats kʼal an walastaláb xin tʼajál; an pakdhaꞌ takʼix xi kʼwajat ban chabál, in wéwnámaltsik xowaꞌ yab alwaꞌ in tʼajál ani an nújultsik xi kʼwajat ban chabál tumínladhnéktsik kʼal xowaꞌ in pakwal yab exbadh jachanꞌ an yejcheꞌ bitsow.
U achʼaꞌ tám juní jun i káwintaláb xi tál walkʼiꞌ xin ulal enchéꞌ:
―Ki kaletsik ba jachanꞌ an bitsow, tatáꞌtsik xi Nanáꞌ tu dhabal, abal yab ki walbintsik kʼal nin walab nibal ka bachʼutsik an kʼakʼadh yajtsiktaláb xi neꞌech kin bachʼutsik. Pos nin walabtsik jachanꞌ an yejcheꞌ bitsow, yanenekich tʼajat ani in bajúmalich asta walkʼiꞌ. Jaxtám na Dios ti neꞌech kin pidhaꞌ ti kʼakʼadh yajtsiktaláb abal yanenekich tʼajat ni walab. Ka tʼajtsi jachanꞌ an yejcheꞌ bitsow anílkʼi xan tin tʼajtsámal xi kʼeꞌettsik ani chábíl ti ka tʼajtsi xowaꞌ in tʼajámal. Chábíl ti ka tʼajtsin an ti yajtsiktaláb xowaꞌ in tʼajtsámaltsik kʼeꞌet. Kom jajáꞌ in tʼekʼámal tʼajat tinbáꞌ ani kʼwajinek xan ti jajáꞌ in leꞌnámal, ka pidhan ti yajtsiktaláb ani ka ukʼindhá, pos jajáꞌ in ulal enchéꞌ tin itsích: “Techéꞌ in buxúl jelti jun i pulek takʼix mímláb, yab in chemtsidh nibal neꞌech ku achʼaꞌ i tʼeꞌpintaláb.” Jaxtám, junkʼi a kʼítsá ti neꞌech kin chuꞌu ejtal jechéꞌ an kʼakʼadh yajtsiktaláb: an chemlá, an tʼeꞌpintaláb ani an kʼaꞌínab. Neꞌech ka tsikan, pos ejtal in ejtowal kin tʼajaꞌ na Dios an Okʼóxláb, xi kʼál ti bijtsidh xowaꞌ neꞌech kin tamu jechéꞌ an yejcheꞌ bitsow.
An pakdhaꞌ takʼix xin wéwnámaltsik xowaꞌ yab alwaꞌ in tʼajál jachanꞌ an bitsow ani kʼwajinektsik xan ti jajáꞌkʼitsik in kulbetnámal, neꞌech kin ukʼintsi ani neꞌech kin tʼeꞌpintsi tam kin chuꞌtsi an tin pawil tam exom ti tʼaꞌíl. 10 Neꞌech kin ów telaꞌkʼi abal in jikʼnáltsik an yajtsiktaláb xi exom in tamwal jechéꞌ an yejcheꞌ bitsow ani neꞌech kin ulutsik enchéꞌ:
―¡Chʼojontál in chuꞌbíl jechéꞌ an yejcheꞌ bitsow Babilonia xi likat tʼajat! Pos júnkʼi a kʼítsá ti pidhan ejtal xowaꞌ bijtsidh neꞌech kin tamu.
11 An nújultsik xi kʼwajat ban chabál, neꞌech kin ukʼintsi ani kin tʼeꞌpintsi jechéꞌ an bitsow abal yabich neꞌech ka waꞌchin xitaꞌ kʼál ti ka chʼayꞌtsintsik an tin nujwál. 12 Xowaꞌ in nujwaltsik, jaꞌich an oro, an plata, an labidh tʼujubtsik, an perla, an alwaꞌ kʼudhkʼumtsik xi biliy, an kʼudhkʼum xi tʼajadh kʼal i seda, xi chakniꞌ ani xi tʼunuyich tʼajat kʼal in chákníꞌ. Ejtal jeye an teꞌtsik xi niwiy, ejtal xowaꞌ tʼajadh kʼal i marfíl, xowaꞌ tʼajadh kʼal i teꞌtsik xi labidh. Xowaꞌ tʼajadh jeye kʼal i patʼál xin bij bronse ani kʼal i tʼujub xin bij mármol. 13 In nujwaltsik jeye i kanela, xowaꞌkich i chʼojóltsik xi niwiy, i ikob, i mirra, i niwiytalábtsik, i yajtsik uxnél, i aséyte, i trigo xi cheꞌedh ani xi putdhaꞌ. In nujwaltsik jeye i koꞌnéltsik xu kitandháb, i borregotsik, i bitsim, i karreta ani in nujwaltsik jeye i iniktsik abal ti jolib. 14 Neꞌech kin utsaꞌtsik enchéꞌ jachanꞌ an yejcheꞌ bitsow:
―Ejtal xowaꞌ a kulbetnál, xoꞌ yabich a koꞌol ani ejtal xowaꞌ alwaꞌ ani labidh xa kóꞌyámal, xoꞌ yabich más jaykʼi neꞌech ka kóꞌoy.
15 An nújultsik xin nujúmal ejtal jechéꞌ ani tumínladhnéktsik abal nújlámadhtsik ba jechéꞌ an yejcheꞌ bitsow, neꞌech kin ów telaꞌkʼi abal in jikʼnáltsik an yajtsiktaláb xi exom in tamwal jechéꞌ an yejcheꞌ bitsow, neꞌechtsik kin ukʼintsi ani kin tʼeꞌpintsi. 16 Neꞌech kin ulutsik enchéꞌ:
―¡Chʼojontál in chuꞌbíl jechéꞌ an yejcheꞌ bitsow! Xin junwalwiꞌik jelti jun i mímláb xi xeketlidh kʼal i alwaꞌ kʼudhkʼum xi biliy ani chakniꞌ, ani xi tʼunuyich tʼajat kʼal in chákníꞌ. Xin koꞌol jeye i kʼwajbaxtaláb xi tʼajadh kʼal i oro, kʼal i labidh tʼujubtsik ani kʼal i perla; 17 ¡abal júnkʼi a kʼítsá ti kʼibchon ejtal xowaꞌ kajbidh in jalbíl xin koꞌolwiꞌik!
Ejtal xu beldhomtsik an ti pakdhaꞌ tan, an bitsówlomtsik xi neꞌech ban tan, xu tʼojnaltsik ban tan ani ejtal xu tʼojnaltsik ban pujal, ówmétsik. 18 Tam tin chuꞌtsitsik an tin pawil jechéꞌ an yejcheꞌ bitsow tam ti exom ti tʼaꞌíl, in ulutsik kawidh enchéꞌ:
―¿Jowaꞌ bitsow waꞌach xi neꞌech kin junu jelti jechéꞌ an yejcheꞌ bitsow?
19 In mujtsitsik ti pojodh in ókʼ abal kin xalkʼaꞌ ke u tʼeꞌpinaltsik, ukʼintsik, tʼeꞌpintsik ani in ulutsik kawidh enchéꞌ:
―¡Chʼojontál in chuꞌbíl jechéꞌ an yejcheꞌ bitsow! Pos kʼal an tumín xi waꞌachwiꞌik tajaꞌ, tumínladhnéktsik xin koꞌol an pakdhaꞌ tan ban pujal. ¡Ani júnkʼi a kʼítsá ti pakwat jechéꞌ an yejcheꞌ bitsow!
20 Por tatáꞌtsik xi kʼwajat walkʼiꞌ, xi dhabalábichtsik kʼal na Dios, abatwáletsik ani tʼiltsixtsik, ki kulbétsik kʼal tin kwenta xowaꞌ in tamu jechéꞌ an yejcheꞌ bitsow, pos na Dios in tʼajaꞌich kin jalbiy xowaꞌ ti tʼajtsámaltsik jechéꞌ an yejcheꞌ bitsow.
21 Jun i likat tʼokat abatwále in dhayaꞌ tám jun i tʼujub, xin junwal jelti jun i yejcheꞌ chaꞌ tʼujub, in petʼnaꞌ ban pujal ani in ulu enchéꞌ:
―Anchanꞌ jeye ti neꞌech ka petʼná an yejcheꞌ bitsow Babilonia ani yab más jaykʼi neꞌech ka witsiy ka chuꞌtat. 22 Yab más jaykʼi neꞌech ka achʼatmé ba jechéꞌ an yejcheꞌ bitsow ti tʼenyáb an són, ti jutsyáb an chúl ani an kornetatsik. Nibal más neꞌech ka waꞌchin ba jechéꞌ an yejcheꞌ bitsow i tʼojnaltsik, nibal neꞌech ka achʼatmé an chaꞌ tʼujub ti cheꞌnáb. 23 Yabich neꞌech ka tajkʼan i kʼamal ba jechéꞌ an yejcheꞌ bitsow, nibal más neꞌech ka achʼatmé ti tʼajnal i ajib jelti xu tʼajnal tam waꞌach i tomkixtaláb. Pos an nújultsik xi nújlámadhtsik tachanꞌ, jaꞌichwiꞌik xi más tumínladhtsik tʼajat xi waꞌach ban kʼayꞌlá ani a kʼambiyámal ejtal an atiklábtsik kʼal na kʼambixtal.
24 Ba jechéꞌ an yejcheꞌ bitsow chemdhats xu dhabalábichtsik kʼal na Dios, i tʼiltsixtsik ani ejtal xi chemdhatstsik ban kʼayꞌlá.