IE EMODOMO PEDRO ORETAGA RABE
1
Pedro creyentiaɨmo carta orede
¿Nɨgacɨno? ¿Nɨe isoidomoɨ? Bie carta omoɨmo oredɨcue. Simón Pedrodɨcue. Jesucristo dɨbeimo maɨjɨamona, ie rafuena llotɨcue. Cuena oretajamona, ie lloga uaina fɨnodɨcue. Caɨ isoi jai ɨɨnotomoɨ. Caɨ Jusiñamui marena illa jira, Jesucristo marena illa jira, Jesucristo omoɨna jillotaja jira, jai ɨɨnotomoɨ. Jusiñamuimona caɨ isoi omoɨ illa jira, bie carta omoi dɨne oredɨcue. Jusiñamuina omoɨ uiñuamona, caɨ Nama Jesús omoɨ uiñuamona, iaɨmaiaɨ omoɨna duenaillana uiñocana jai. Iaɨmaiaɨ omoɨ uri itatajana uiñocana jai.
Creyentiaɨ marena illa rafue
Jesús siñona illamona, bene caɨ marena illena, naimɨedɨ nana rafue caɨmo jai iga. Naimɨena caɨ uiñocana jaillamona, caɨmo ite. Naimɨe uai ebirede. Naimɨe jaca mareuidɨmɨe. Naimɨe isoi caɨ illena, caɨna jai fetode. Naimɨe iese illamona, eo mare rafuena caɨmo jai llote. Jɨaɨe rafue baɨfemo faɨte. Bie rafue muidona jeacɨnomona jillobidɨcaɨ. Caɨ comecɨaɨ jaie jitailla jira, faɨficana jaidɨcaɨ; iadedɨ naimɨe rafuena caɨ ɨɨnuamona, naimɨe illa isoi, icana jaidɨcaɨ. Jesucristona jai ɨɨnotomoɨ. Naimɨemo omoɨ duillamona, mare rafuena fɨnocana jai. Jusiñamui jitaillacɨnona fɨnocana jai. Iemona abɨna uiñocana jai. Jearede rafue fɨnocana jaiñeno; iadedɨ omoɨ comecɨaɨna eeno. Iena ocuiñocana jai. Jusiñamuina sedacana jai. Jɨaɨe creyentiaɨna isiruicana jai. Nana comɨnɨna isiruicana jai. Naie isoidɨcɨnona jitaidomoɨ. Iedo omoɨ raise jaia, caɨ Nama Jesucristona eo raise uiñocana jaitomoɨ; iadedɨ iedo omoɨ jaiñenia, abɨna nia raise uiñoñedomoɨ. Omoɨ jeacɨnomona jai jilluana jɨaɨ jai feitatomoɨ. Mare rafuena fɨnocana jaillena, omoɨ jeacɨnomona jillobidomoɨ. Iena feitañeno. 10 Cue amatɨaɨ, naie isoidɨcɨnona fɨnocana jai. Iemona Jusiñamui omoɨna fetuana raise uiñoitomoɨ. Abɨdo danomo jɨaɨ jaiñeitomoɨ. 11 Iese omoɨ jaia, caɨ Jilloitaraɨmana naimɨe illamona, caɨ Nama Jesucristo ie illanomo omoɨna eo marena feiñoite. Nainomo naimɨe anamo jaca iitomoɨ.
12 Ie jira bie isoide rafuena dɨga icaiño omoɨmo lloitɨcue. Bie rafuena uiñotomoɨ. Bie rafue uanaicɨnona jai raise uiñocaidomoɨ. 13-14 Caɨ Nama Jesucristo cuemo jai llua jira, raɨre cue fiodaillena uiñotɨcue. Nia cue fiodaiñenia, bie rafuena omoɨmo dɨga icaiño lloitɨcue. Iese omoɨmo cue lloia, cuemona mare. 15 Bie rafue omoɨ raise nagarui uiñollena, omoɨna birui canoitɨcue. Cue fiodaille mei, nagarui bie rafuena omoɨ feitañenana jitaidɨcue. Ie muidona bie rafuena jai cuetɨcue.
Pedro Cristona ebirenana jaie cɨode
16 Jamai rafue omoɨmo lloñedɨcaɨ. Omoɨna jɨfueiacaiñedɨcaɨ. Caɨ Nama Jesucristo siñonana llotɨcaɨ. Naimɨe abɨdo billena jɨaɨ llotɨcaɨ. Naimɨena ebirenana jaie cɨodɨcaɨ. 17-18 Enɨruemo naimɨe jaie ia, anedu muidomo naimɨe dɨga jaidɨcaɨ. Jusiñamui nainomo jɨaɨ illa jira, naie illano mare. Naie facaise Jusiñamui lluana cacadɨcaɨ. Jusiñamui naimɨena iobitaiacade. Ebire llote: “Bimɨe cue isiruiga Jito. Naimɨeri iobidɨcue”. Iena jaie caɨ cɨuanona, birui naimɨe siñonana llotɨcaɨ. 19 Naiemona Jusiñamui facaina jaie lloraɨnɨ mɨcorɨaɨ lloga rafue suillena jai raise uiñotɨcaɨ. Naimacɨ lloga rafuemo omoɨ comecɨaɨna faca. Lamparín jitɨredɨnomo llɨgaiñua isoi, naie rafue caɨ comecɨaɨna uanaicɨnona uiñotade. Monairaɨcuduna caɨ cɨoia, iaɨrei monaille ua illana uiñotɨcaɨ. Ie isoide. Cristo dane baireia, iena raise uiñoitɨcaɨ. Jusiñamui facaina lloraɨnɨ mɨcorɨaɨ rafuena caɨ uiñuamona, uanaicɨnona ua uiñotɨcaɨ. 20 Biena uiñotɨcaɨ. Danɨ comecɨaɨmona Jusiñamui facaina lloraɨnɨ mɨcorɨaɨdɨ naimacɨ lloga uaina llofueñedɨmacɨ. 21 Danɨ naimacɨ comecɨaɨ jamai facajamona naie rafuena oñedɨmacɨ; iadedɨ Jusiñamui Joreño naimacɨmo illamona, naimacɨna iena uiñotajamona, Jusiñamui rafuena jino llotɨmacɨ.