TIMOTEOMO PABLO IE EMODOMO ORETAGA RABE
1
Uaiduacɨno
1-2 Timoteo, carta omo dane cuetɨcue. ¿Nɨgacɨno? ¿Nɨe isoidɨo? Pablodɨcue. Jusiñamui cuena jitailla jira, Cristo Jesús oretagamɨedɨcue. Comɨnɨmo jaca itatajacɨnona llollena, cuena oretate. Cristo Jesús caɨ ɨɨnuamona, naimɨe dɨga jaca iitɨcaɨ. Cue isiruiga jito isoidɨo. Caɨ Moo Jusiñamui, caɨ Nama Jesucristo dɨga, ona jai duenaite. Iena uiñocana mai o jai. Ona jai uri itatatɨiaɨmaiaɨ. Iena uiñocana mai o jai.
Jusiñamuimo iobillacɨnona fecade
Mare cue comecɨmona cue usumatɨaɨ mɨcorɨaɨ isoi, Jusiñamuina sedadɨcue. Timoteo, nagarui Jusiñamuimo cue jɨɨia, o facaisena iobillacɨnona fecadɨcue. Cue comecɨ caɨmareficaillena, ona eo cɨoacadɨcue. Navui cue o facadoia, o eiana comecɨtɨcue. Cristo Jesús o ɨɨnuana dane jɨaɨ comecɨtɨcue. O usuño Loidadɨ ɨɨnote. O ei Eunicedɨ jɨaɨ ɨɨnote. Ie mei ɨɨnotɨo. Naimɨena o ɨɨnuana jai uiñotɨcue.
Ie jira o comecɨna dane ocuiño, Jusiñamui uai o llofuellena. Cue onollɨ o ɨfogɨmo navui jonetɨcue, ona fetollena, naimɨe uaina o llollena. Jusiñamuimona o baitajacɨnona naie facaiseconi feiñotɨo. Jusiñamuidɨ comɨnɨna o jacɨruillana jitaiñede. Caɨ comecɨaɨna ocuiñotajanona, caɨna jɨaɨe comɨnɨna isiruitallena, caɨ comecɨaɨna eenotallena, ie Joreño caɨmo fecade. Ie jira caɨ Nama rafuena o lluana meiruiñeno. Cárcelmo cue illa jira, cuena jɨaɨ meiruiñeno. Cristo Jesús rafue muidona duere sefuidɨcue. Naie rafue muidona duere o jɨaɨ sefuia, rairuioicaiñeno i. Jusiñamui o comecɨna ocuiñotaite. Naimɨe isoi caɨ marena illena, caɨna fetuano, jeacɨnomona caɨna jillotate. Caɨ fɨnoca rafue muidona caɨna jillotañede; iadedɨ naimɨe jitailla jira, caɨna jillotate. Enɨrue nia fɨnoñena facaiseconi caɨna jaie duenaite. Cristo Jesús caɨna iena jai uiñotade. 10 Caɨ Jilloitaraɨmadɨ Cristo Jesús. Caɨmo Jesús jai bairia jira, Jusiñamui caɨna duenaillana jai uiñotɨcaɨ. Fiodaillamona naimɨe jai jillode. Iemona jɨaɨ jilloitɨcaɨ. Naimɨe mare rafuemona naimɨe caɨna Jusiñamui dɨbeimo jaca illacɨnona jai uiñotade. 11 Bie rafuena llollena, cuena fetode. Cuena oretaja jira, biena llofuetɨcue. 12 Ie jira duere sefuidɨcue; iadedɨ cue illana meiruiñedɨcue. Cue ɨɨnogamɨena cue uiñua jira, naimɨe bille dɨnori naimɨedɨ nana cuemo naimɨe jai iga rafuena cue llofuellena, cuena raise eenoite. 13 Cue llua isoi o i. Uanaicɨnona llotɨcue. Cristo Jesús ɨɨnocana o jai. Jɨaɨe comɨnɨna isiruicana o jai, Cristo Jesúmo o jaɨnaɨaɨlla jira. 14 Jusiñamui Joreño caɨmo illa jira, omo naimɨe lloga uanaicɨnona faɨnonocaiñeno uiuicai. Uanaicɨnona o faɨnonocaiñellena, naimɨe ona canoite.
15 Dɨga Asiamo ite comɨnɨdɨ cuena faɨnonocaidɨmacɨ. Naimacɨmona Figelo cuena faɨnonocaide. Hermógenes cuena jɨaɨ faɨnonocaide. 16 Onesíforo daje isoiñede. Dɨga icaiño naimɨe cue comecɨna ocuiñotade. Cuena meiruiñede. Caɨ Namadɨ Onesíforo jofomo itɨno duenaillasa. 17 Romamo Onesíforo navui ria, cuena isire jenuano, cuena baite. 18 Efesomo jaie cue ia, naimɨe cuena jɨaɨ canode. Iena raise uiñotɨo. Caɨ Nama ɨco abɨdo bia, caɨ Namamona naimɨe ɨba feiñuana jitaidɨcue.