JUDAS ORETAGA RABE
1
Judadɨ Jusiñamui fetocanomo cartana orede
Cue nabaiñɨaɨ, bie carta omoɨ dɨne oredɨcue. ¿Nɨe isoidomoɨ? Judadɨcue. Ie rafuena llollena, Jesucristo dɨbeimo jai maɨjɨdɨcue. Jacobo cue ama. Jusiñamui omoɨna jai fetuana cue uiñuamona, bie cartana oredɨcue. Caɨ Moo Jusiñamui omoɨna isiruite. Jeacɨnona omoɨ fɨnoi raillano, Jesucristo omoɨna jai sedade. Jusiñamui omoɨna eo duenaillana omoɨ uiñocana omoɨ jaillana jitaidɨcue. Naimɨe omoɨ comecɨaɨna raise uri itatajana omoɨ uiñocana omoɨ jaillana jitaidɨcue. Naimɨe omoɨna eo isiruillana omoɨ uiñocana omoɨ jaillana jitaidɨcue.
Taɨnocɨnona llofueraɨnɨ ite
Cue isiruigano, omoɨmo Jusiñamui caɨna jai jillotaja rafuena iocɨre cueiacadɨcue; iadedɨ jɨaɨe rafue birui illa jira, omoɨmo cuetɨcue. Jusiñamuimona caɨ feiñoga rafuena omoɨ eo rɨiduana jitaidɨcue. Naie rafuena Cristo oretaganomona cacadɨcaɨ. Naie rafuena meidonidɨcaɨ. Ieconi duide. Jusiñamui jɨaɨe rafuena lloñeite. Caɨmo ite rafuena omoɨ eo rɨiduana jitaidɨcue. Caɨ creyentiaɨ motomo dajerie taɨnocɨnona llofueraɨnɨ illa jira, iena jitaidɨcue. Uanaicɨnona llofuecana naimacɨ illamo caɨ comecɨaɨna facadɨcaɨ; iadedɨ Jusiñamui jitaillacɨnona fɨnoñedɨmacɨ. “Jusiñamui caɨna duenaillamona, jeacɨno fɨnocana caɨ jaia, caɨ jeacɨnona oni dotaite” llofuecabitɨmacɨ. “Caɨ jeacɨno facaina caɨna duere fɨnoñeite” llofuecabitɨmacɨ. “Jeacɨno fɨnocana caɨ jaiacania, caɨmona mare” llofuecabitɨmacɨ. “Jesucristo caɨ Namana” llofueñedɨmacɨ. Naimɨe lloga rafuedo jaiacaiñedɨmacɨ.
“Naimacɨ isoidɨnona duere fɨnoitɨcue” Jusiñamui jaie llote. Naimɨe duere sefuillacɨno anamo jai itɨmacɨ.
Iemona omoɨ raise fueollena, bie rafuemo omoɨ comecɨaɨna faca. Bie rafuena navui llofuetɨcaɨ. Iena raise cacadomoɨ; iadedɨ iena dane uibiño. Iena lloitɨcue. Ero, bie enɨruemo naimacɨ billena, Egiptomona Jusiñamui caɨ jaiagaɨna bitatate. Naimɨena naimacɨ ɨɨnoñena jira, bie enɨruemo riñedɨmacɨ; iadedɨ Jusiñamuidɨ jofue iñenanomo naimacɨ fiodaillena llote. Iemona naimacɨ fiodaitɨmacɨ. Ie isoide. Naimɨena birui omoɨ ɨɨnoñenia, omoɨna duere fɨnoite. Ero, bie rafuemona omoɨ fueua. Jusiñamui ecɨmo ite jaɨenisaɨmona dajerie imacɨ illanona jaie jitaiñedɨmacɨ. Naimɨe isoi iacadɨmacɨ. Naimacɨ illano naimɨe ecɨmo jaie itɨmacɨ. Naimacɨ jitailla rafuena naimacɨ fɨnollena, naimɨe ecɨmo illana faɨnonocaidɨmacɨ. Iemona naimɨe naimacɨna jai oni dotade. Naimɨe illanomo dane iñeitɨmacɨ. Naimacɨmo ite uai jai iñede. Naimɨe rɨicaillafue anamo jai itɨmacɨ. Naimɨe dɨne nana comɨnɨ illɨrui ia, naimacɨna duere fɨnoite. Naimacɨmona omoɨ fueua. Jeacɨnona Jusiñamui dɨbeimo itɨno fɨnoia, Jusiñamui naimacɨna duere finoite. Ero, bie rafuemona omoɨ fueua. Sodoma railla naɨraɨ mɨcorɨaɨ maraiñedɨcɨnona jaie eo fɨnouidɨmacɨ. Gomorra railla naɨraɨ mɨcorɨaɨ daje isoidɨmacɨ. Nainomo ianori ite naɨraɨaɨ daje isoidɨmacɨ. Naimacɨ aɨñede rɨñonɨaɨ dɨga itɨmacɨ. Naiñaiñuaɨ ɨniñede ɨiñɨaɨ dɨga itɨmacɨ. Coninɨna aɨfɨedotɨmacɨ. Iemona Jusiñamui naimacɨna jaie duere fɨnode. Nana naimacɨ illanona raise jaie jobaitate. Naimacɨmona omoɨ fueua. Jusiñamui nana jeacɨnona fɨnodɨnona duere fɨnoite.
Naie taɨnocɨnona llofueraɨnɨ daje isoidɨmacɨ. Nɨcaɨrillafuedo jaillamona, ebena jaidɨmacɨ. Naimacɨ abɨmo jearede rafuena fɨnodɨmacɨ. Jusiñamui uaina jamaidɨmacɨ. Jusiñamui jaɨenisaɨna jeare ñaɨtɨmacɨ. Miguelna mamecɨrede jaɨenicɨ isoi iñedɨmacɨ. Miguel Jusiñamui nanoca jaɨenicɨ. Moisés mɨcorɨ fiodailla mei, Miguel Moisés mɨcorɨ abɨna raɨacade. Taɨfe dɨga Moisés mɨcorɨ abɨna uaitate. Taɨfe Moisés mɨcorɨ abɨna baɨroacade. Miguel iena jɨaɨ jitaide. Miguel Taɨfe dɨga rɨire ñaɨte; iadedɨ Taɨfena jeare ñaɨñede. Miguel ie comecɨna facañede: “Cuemo ite uai Taɨfena oni oretallena”; iadedɨ naimɨemo llote: “Jusiñamui ona duere fɨnoite”. 10 Naie taɨno llofueraɨnɨ iese iñedɨmacɨ. Jusiñamui jaɨenisaɨna jeare ñaɨtɨmacɨ. Ocainaɨaɨ imacɨ comecɨaɨ uiñuacɨnodo jailla isoi, naie taɨno llofueraɨnɨ imacɨ uiñoga rafuedo jaidɨmacɨ. Iemona ja muidomo faɨfitɨmacɨ. 11 Caín mɨcorɨ isoi naimacɨ illa jira, Jusiñamui naimacɨna duere fɨnoite. Jusiñamui jitailla rafuena Caín mɨcorɨ fɨnoacaiñena jira, ie ama mɨcorɨ dɨga icɨrite. Icɨrillamona Caín mɨcorɨ ie ama mɨcorɨna jaie meinete. Caín mɨcorɨ rafuedo naie taɨno llofueraɨnɨ jaidɨmacɨ. Naimacɨ jitailla rafuena naimacɨ fɨnua jira, Jusiñamui naimacɨna duere fɨnoite. Balaam mɨcorɨ isoi naimacɨ illa jira, naimacɨna duere fɨnoite. Ucube ollena, Balaam mɨcorɨ uanaicɨnona jaie lloñede; iadedɨ caɨ judíuaɨ comɨnɨna jeacɨnona fɨnotate. Ucube ollena, naie taɨno llofueraɨnɨ Balaam mɨcorɨ rafuedo jaidɨmacɨ. Uanaicɨnona jaca llofueñedɨmacɨ. Coré mɨcorɨ isoi naimacɨ illa jira, Jusiñamui naimacɨna duere fɨnoite. Moisés mɨcorɨ uaina Coré mɨcorɨ ɨɨnoñena jira, Jusiñamui naimɨe mɨcorɨna meinete. Jusiñamui uaina naie taɨno llofueraɨnɨ ɨɨnoiacaiñena jira, jɨaɨ faɨfitɨmacɨ. 12 Danɨ omoɨ nabairillamona danomo omoɨ guia, naie taɨno llofueraɨnɨ jɨaɨ bitɨmacɨ. Naimacɨ illa jira, raise nabairinidomoɨ. Meiruiñeno eo guitɨmacɨ. Danɨ naimacɨ comecɨmo ite jitaillacɨnona fɨnodɨmacɨ. Omoɨna canoacaiñedɨmacɨ. Maraiñedɨmacɨ. Monamo jamai ite uillɨe isoidɨmacɨ. Aɨfɨ naie isoide uillɨe oni ñaɨtade. Ie mei nocɨ deide. Nocɨ deiñenia, enɨrue saferena jira, buena sɨcoñede. Maraiñede. Naie taɨno llofueraɨnɨ maraiñedɨmacɨ. Naimacɨmo marecɨno iñena jira, llɨsiñede riara isoidɨmacɨ. Llɨsilla facaise riara llɨsiñenia, maraiñede. Riara llɨsiñenia, iena oni aiñodɨcaɨ. Maraiñena jira, safenaite. Naimacɨ maraiñena jira, naie taɨno llofueraɨnɨ jɨaɨ safenaitɨmacɨ. 13 Naie taɨno llofueraɨnɨ jearede rana fɨnocabidɨmacɨ. Eo bagode monaillai isoidɨmacɨ. Monaillai eo bagoia, monaillai fuemo jearede rana oni ñaɨcosite. Ucuaɨna eruaɨllamona naɨona caɨ macarillana uiñotɨcaɨ; iadedɨ ucudu ana feia, caɨ macarillana raise uiñoñedɨcaɨ. Naie taɨno llofueraɨnɨ ana fede ucudu isoidɨmacɨ. Comɨnɨ uanaicɨnona uiñotañedɨmacɨ. Naimacɨ llofuiacɨnomona Jusiñamui jitailla rafuedo caɨ raise jaillana uiñoñedɨcaɨ. Jusiñamui naimacɨna duere fɨnoite. Naimɨe illanomo jaca iñeitɨmacɨ. Jitɨredɨnomo jaca iitɨmacɨ.
14 Naimacɨna Enoc jaie llote. Adán mɨcorɨ facaisemona Enoc facaisemo Adán comɨnɨmona siete moodɨ comuide. Enoc llote: “Ero, caɨ Namadɨ ie ailluena jaɨenisaɨ dɨga biite, 15 nana naimɨena ɨɨnoñedɨnona duere fɨnollena. Naimɨe jitailla rafuena naimacɨ fɨnoñena jira, maraiñedɨcɨnona naimacɨ fɨnua jira, naimɨena naimacɨ jeare rɨire ñaɨa jira, naimacɨna duere fɨnoite” llote. 16 Naie taɨno llofueraɨnɨdɨ creyentiaɨna sedaraɨnɨna uaitasɨde. Jusiñamuina jeare ñaɨoidɨmacɨ. Danɨ naimacɨ jitailla rafuena fɨnouidɨmacɨ. Eo abɨna birɨuidɨmacɨ. Jɨaɨe comɨnɨmona rana jamai feiñollena, nano naimacɨna iobitadɨmacɨ. Iobitajano, rana jamai jɨcadɨmacɨ. Naimacɨ isoi omoɨ iñeno.
Cristona ɨɨnotɨnomo lluacɨno
17 Cue isiruiga amatɨaɨ, caɨ Nama Jesucristo oretagano jai llogacɨnona omoɨ comecɨ. 18 Raitɨmacɨ: “Jesucristo nia abɨdo biñena facaiseconi naimɨe uaina ɨɨnoñedɨno jaca iitɨmacɨ. Naimacɨ jearede jitaillacɨnodo jaitɨmacɨ” raitɨmacɨ. 19 Naie taɨno llofueraɨnɨ comɨnɨ comecɨaɨ daje isoi lloillana itatañedɨmacɨ. Jusiñamui dɨbeimo iñede rafuena gaɨdɨmacɨ. Jusiñamui Joreño naimacɨmo iñede.
20 Cue isiruigano, naimacɨ isoi omoɨ iñeno; iadedɨ Jusiñamui rafue ɨɨnocana mai omoɨ jai. Naie rafuedɨ mare. Jusiñamui Joreño omoɨna canuacɨnodo Jusiñamuimo omoɨ jɨɨ. 21 Jusiñamui omoɨna isiruillacɨnona uiñocana omoɨ jai. Jusiñamui ecɨmo caɨ jaca illemo fecuise ocuiri. Caɨna caɨ Nama Jesucristo duenailla jira, naimɨe ecɨmo jaca iitɨcaɨ. 22 Dɨga comɨnɨ naie taɨno llofueraɨnɨ rafuedo jaidɨmacɨ. Iemona dajerie Jusiñamui uaina raise nia ɨɨnoñedɨmacɨ. Naimacɨmo llono: “Mai ɨɨno. 23 Dajerie comɨnɨna Jusiñamui duere sefuillacɨnomona jillote”. Taɨno llofueraɨnɨ rafuedo naimacɨ jailla jira, niadɨ faɨfitɨmacɨ. Naie rafuedo naimacɨ jailla jira, damɨerie jeacɨnona eo fɨnodɨmacɨ. Jeacɨnona naimacɨ fɨnua isoi omoɨ fɨnoi raillanona, naimacɨna jacɨruioicaida duenai.
Jusiñamuimo iobillacɨnona caɨ fecacabillasa
24 Jusiñamuidɨ omoɨna jeacɨnona fɨnoñenana itatarede. Naimɨe uicomo omoɨna ɨco itataite. Omoɨna jeacɨnona omoɨ jaca fɨnoñedena nainomo itataite. Nainomo iocɨre iitomoɨ. 25 Jusiñamuidɨ jaca dajede. Caɨ facaina caɨ Nama Jesucristo fiodaillamona, caɨna caɨ jeacɨnomona jai jillotate. Jusiñamuimo iobillacɨnona caɨ fecacabillasa. Naimɨedɨ siño. Naimɨe uai ebirede. Nana radɨ naimɨe anamo ite. Naga rana naimɨe ocuillena, naimɨemo siño uaidɨ ite. Jaie jaca iese naimɨedɨ ite. Birui jaca iese naimɨe ite. Ɨco jaca iese naimɨe iite. Mai. Macaɨbaite. Judadícue.