3
Nguineay netam majlüyiw leaw landoj angoch owixaw
Átan icona müm montaj, netam mejlüyiün nóiquian mequiüjpan minojon, mendiüman merangan leaw nejiw andiümüw. Cos atquiaj leaw nganaw mandiümüw Mipoch Teat Dios alndom mandiümüw mandüjpiw masey ngo mesajan wüx, cos nejiw apmajawüw nguineay irangan najneaj. Cos apmajawüw nguineay ijlüyiün ocueajíwan nejiw, at majawüw nguineay irangan leaw Teat Dios andiüm. Ngo metam mejüiquichan ámban wüx imbasan wüx isojquiün noic najneajay napixeran, wüx itajcan majneaj ipeatiün imalan, at wüx meyacan najneajay iquial owixan, tengwüy arend olajcan. Ngwüy netam mejüiquichan nguineay larangüy tiül imeajtsan leawa ngondom ndrom ombas; aag ayaj apmajüiquich icon nguineay ajneaj imeajtsan, cos aag ayaj nembeat xeyay teombas Teat Dios. Atquiaj nde tanomb tejüiquichayej ajcüwa müm montaj leaw tüjchiw omeajtsüw Teat Dios; at tajlüyiw nóiquian marangüw leaw andiümüw minojow nejiw. Atquiaj tarang nop müm najtaj nenüt Sara, nej tarang leaw tandiüm minoj nej teat Abraham, at tandeac wüx nej, “xeteat naxey”, aj. Cos naw wüx nej tejlüyiün icona atnej micual nej. Nganüy sitiül atquiaj apmerangan áagan najneaj, quiaj lango metam mermbolan wüx nicuajind.
Icona teat nanojaranüw, netam mecüliün nóiquian mequiüjpan mintajan najneájan. Ijchan mayajcüw naleaing indiüman nejiw, cos masey nop najtaj ngo matüch apac nop naxey, nejiw ajlüyiw tiül nóiquian mequiüjpan leaw Teat Dios tüüch ǘüchan mapacaran wüx. Nganüy sitiül apmerangan atquiaj, Teat Dios apmanguiay wüx apmetüniün ocueaj alcuane.
Najneajay omal omeaats
Ndójwüx, sapiüng netam mejlüyiün noic nej imeajtsan, mendiüman nop alinop atnej nacojaran nachiigueran, mejüiquichan ajneaj imeajtsan. Nde meyajcan nop xeyay netam, alinop ngwüy. Nde mendiüman mepalüchiün ombas jane arang ngo majneaj wüx imbasan; nde mengochiün ombeay leaw itsojówan icon. Leaw netam merangan, mendeacan najneaj, metüniün monapacüy teombasüw nejiw; cos Teat Dios tarriiüd icon merangan atquiaj, at icona aton teyariün mimonapacüy Teat Dios. 10 Cos atcüy apiürang:
Jane andiüm majlüy najneájan wüx acül ningüy wüx aaga iüt cam, mapac omeaats meáwan nüt,
netam majaw wüx andeac,
at ngondom mawaiich.
11 Iwün ileaj tiül ngo majneaj, irang aaga najneaj leaw netam,
iyamb monapacüy, áag indüüb.
12 Cos Teat Dios tenguial ajaw ajcüwa monrang najneaj,
aton anguiay cuane atüniw;
pero nej ajüiquich ajcüy majaw monrang ngo majneaj.
13 ¿Jane alndom marang ngo majneaj wüx imbasan sitiül icona áagan najneaj indüjpiün? 14 Sitiül aleaic imongochiün wüx irangan najneaj, masey, cos Teat Dios apmambeol icon memongochiün najneájan. Nde mermbolan mendüyiün nejiw leaw arangüw ngo majneaj wüx imbasan; nde paxiüm icueajiün, iiücan wüx, nde mejcüyiün. 15 Iyacan imeajtsan nómban wüx Teat Cristo. Meáwan nüt netam mejiüran tiül imeajtsan cuane alndom mepiüngan, nguineay alndom mesajan jangantanej leaw apmatün manguiay icon. Pero naleaing netam mesajan teamteáman, ijüiquichan xeyay ajneaj imeajtsan wǘxan ilean ningüy wüx iüt. 16 At ijüiquichan nguineay ajneaj imeajtsan para alndom majawüw meáwan leaw mondeacndeac wüx imbasan ngo majneaj. Ndoj apmaxinguiaw wüx meáwan leaw andeacüw quiaj, wüx apmajawüw icona najneaj irangan cos indüjpiün Teat Cristo. 17 Najneaj sitiül apmemongochiün naél wüx irangan najneaj sitiül Teat Dios atquiaj andiüm memongochiün, ngome wüx irangan ngo majneaj.
18 Cos Teat Cristo nomb tandeow mawün asoeteran; masey nej ngo majiür nicuajind nisoet, naleaing tandeow ingow andeowüw monrang ngo majneaj, para mambaats niüng ajlüy Teat Dios. Alndom mandeow cos nipilan nej, condom tapac alinomb, apacüüch nej Nangaj Espíritu ocueaj Teat Dios. 19 Wüx nej tandeow, miespíritu nej tamb tiül mondeow mandeac masaj ajcüw espíritu monlüy atnej ajlüyiw tiül manchiüc, 20 ajcüwa leawa tanomb ngo mayariw leaw tasoiquiw. Aag ayaj wüx minüt teat Noé, cos Teat Dios tacül nejiw mayambüw nej wǘxan tenguialeámban arangüch aaga nadam müx, nasoic arca. Wüx aaga nüt quiaj acásan nipilan tayariw nej andeac; áagan ojpeacüw nipilan tawüw wüx, ngo mandeowüw tiül najal yow wüx ndiliteay meáwan a iüt. 21 Atnej tawüw wüx, ngo mandeowüw tiül yow, ata nganüy apiüng wüx nguineay alndom mawaats wüx asoetiiüts wüx apmayariiüts yow. Aaga ayarich yow quiaj ngondom majants meáwan ngo majneaj arangüch. Leawa ajüiquich aag ayaj majiüraran tiül omalaran at tiül omeaatsaran naleaing andiüram marangüch leaw Teat Dios andiüm, cos Teat Jesucristo landoj lapac tiül mondeow. 22 Teat Cristo wüx tapac alinomb, tandilil andüy tiül cielo. Nganüy ajlüy amb wüx miác Teat Dios. Nej ajlüy wüx meáwan ángeles, at ajlüy wüx meáwan monajiüt.