2
Aquiaach wüx atajcüch orar
Nganüy sanasaj ic wüx leawa más netam. Itün ocueaj Teat Dios mambeol meáwan nipilan, isaj Teat Dios müüch leawa netam nej nopnop nipilan nguiajantanej ajlüyiw. At netam müünd gracias Teat Dios wüx leaw lamarang. Netam metün ocueaj Teat Dios mambeol meáwan montangtang monajiüt. Itün Teat Dios mambeol monajiüt nguiajantanej ajlüyiw, cos atquiaj alndom majlüyiiüts najneájan, ngo majlüy xeyay naél, ngo majlüy monstoj y monbiy. Atquiaj alndom mayajcaats, marangaats leaw andiüm Teat Dios, cos aag ayaj más xeyay netam. Miteatiiüts Dios newün icoots wüx asoetiiüts, najneaj majaw aag ayaj. Teat Dios andiüm mawün wüx asoetiw meáwan nipilan, müüch majawüw naleaing leawa nej tapiüng. Áagan nop Teat Dios almajlüy, aton áagan nop ajlüy de teat mambeol nipilan niüng ajlüy Teat Dios. Aag ayaj Teat Jesucristo cos nipilan nej aton. Nejáyan quiaj teyacüy mandeow mawün wüx asoetiw meáwan nipilan. Cos wüx tatüch a nüt, quiaj tejüiquichay, tajüic jane nej. Wüx aag ayaj tarriiüd xic Teat Dios nandeac andeac nej, najlüy apóstol, naquiajchiw pálwüx nipilan ngome judíos majawüw cuane naleaing, mayariw andeac Teat Dios. Xique aag ayaj sandeac wüx, aag ayaj naleaing, ngondom nawaiich.
Sandiüm nipilan nguiajantanej matajcüw orar, mandeacüw maquiüjpüw Teat Dios. Wüx aljane andic cawüx owix mataag orar netam mayaag tiül omeaats ngo majiür nisoet, ngondom majcüy majaw aljane, at ngondom masajsaj aljane wüx cuajantanej. At montaj netam masoijquiw apixaw nejiw najneaj, ngo merangrangayej wüx leaw asoijquiw, ngome para majarawüw. At ngo metam merangrangayej wüx mapeatiw omalüw nejiw atnej arangüw altiül. Ngo metam mandijquiaw xeyay oro, tengwüy xeyay perla, tengwüy masooig xeyay nembeat napixeran melombochayej wüx. 10 Cos montaj leaw ayariw andeac Teat Dios, ingow merangrangayej wüx napixeran netam marangüw najneaj, majüiquichaw naleaing andüjpiw Teat Dios. 11 Montaj ich ndijchiümójan manguiayiw leawa teaquiajchich; nejiw ngondom marangüw natang. 12 Xique ngo nüüch montaj maquiajchiw tiül nipilan; at sapiüng ngondom majlüyiw wüx masajüw monxey nguineay netam marangüw. Naleaing ich manguiayiw ndijchiümójan. 13 Sandeac atquiaj cos Adán ombas tarangüch, tarang nej Teat Dios, ndoj tarang a Eva. 14 Condom aaga müm najtaj quiaj ombas mawaiicheran, ngome Adán. Ndoj aaga najtaj quiaj tarang nisoet. 15 Masey tarang xeyay ngo majneaj, Teat Dios apmawün nej wüx, ngo mandeow wüx apmawiquiach micual nej sitiül tanaámb andiüm Teat Dios, ajiür lasta jangantanej, arang najneaj, y ngo merangrangüy wüx nicuajind.