13
Netam marangaats leaw andiüm Teat Dios
Tanaámb ijiürayon lasta, netam mejlüyiün atnej nop necual icon. Aton nde ndrom imeajtsan, netam mapac imeajtsan mejawan napeay miün nipilan, meajchiün leaw netam. Cos atquiaj tarangüw acas monxey tanomb, tüjchiw maxood aniüngüw nejiw ángeles, ngo mateotsüw wüx jane nejiw.
Aton netam leaam imeajtsan wüx leaw altiül manchiüc, meyajcan atnej ilean tiül manchiüc mequiüjpan. Átan leaw teamamongochiw ngo majneaj, netam meyajcan atnej teamemongochiün ngo majneaj nóiquian mequiüjpan.
Leaw langoch owixaw mequiiübayej najneaj arangüw, wüx ameayiw nóiquian ngo majiür nicuajind. Pero naleaing naxey ngondom majiür pálwüx najtaj, at najtaj ngondom majiür pálwüx naxey. Meáwan monxey monjiür pálwüx najtaj tengwüy nüx, aton meáwan montaj monjiür pálwüx naxey tengwüy nench, pues Teat Dios apmajaw wüx asoetiw nejiw.
At aton nde meyacan imeajtsan wüx mendiümdiüman tomiün. Ich mapac imeajtsan wüx leaw almejiüran nganüy, cos Teat Dios apiüng: “Ngo nacueat nambeol icon”, aw. Pares ngo machiweaats omeajtsaats, alndom mapiüngaats atnej tanderac nomb:
Teat Dios nembeol xic,
ngo nimbol nicuajind leaw alndom marang wüx ximbas aljane.
Ich leaam imeajtsan wüx ajcüw leaw tarangüw natang tiül icona, leaw taquiajchiw icon wüx Mipoch Teat Dios. Iyamban imeajtsan mejawan nguineay tarangüw najneaj wüx almequiüjpan; irangan atnej tarangüw wüx tayariw andeac Teat Cristo.
Teat Jesucristo, áag tambeol nejiw tim quiaj, atanej teamambeol icoots nganüy, aton atanej apmambeol icoots oxep nawiür, ngo majiür ümb. Nde mendüjpiün wüx sitiül aljane apmaquiaach icon wüx cuajantanej pálwüx, ngo matnej lamayariiüts. Áagan Teat Dios alndom müüch icoots mimonajneaj nej cos ajiür icoots lasta. Sitiül mandüjpiiüts aaga poch leaw andeac wüx nguineay alndom meteran, aag ayaj ngo mambeol icoots nicuajind.
10 Nganüy ajiüraats noic nichech más xeyay nembeat, ngo matnej tajlüy nomb. Tanomb miteaats tayacüw nimal wüx artül marang nichech tiül nangaj iüm taag, ngondom müetiw. 11 Cos nomb minatang miteaats ajmel tiül aaga Xeyay Nangaj tiül nangaj iüm ajoyiw miquiej nimal maripip quiaj mangüy asoeteran. Ndoj taquiüjpüw aaga nandeow nimal mambeliw mbeay cambaj. 12 Pares Teat Jesús aton tandeow mbeay cambaj mangüy asoet meáwan nipilan naag miquiej nej. 13 Nganüy netam mambaats mbeay cambaj niüng Teat Jesús tandeow, masey mamongochiiüts monxing atnej nej tamongoch. 14 Pues ningüy wüx iüt cam ngo majiüraats micambajaats leaw apmajlüy meáwan nüt. Nganüy teamayambaats aaga cambaj leawa aliüc miün niüng apmacüliiüts alinoic nüt. 15 Cos Teat Jesucristo tandeow, pares netam marangaats casa Teat Dios meáwan nüt, cos aag ayaj atnej müjchiiüts ichechiiüts nganüy, y müjchiiüts gracias Teat Dios. 16 Aton tanaámb netam membeolayoots, mejiürayoots lasta, cos aag ayaj atnej nichech leaw Teat Dios najneaj majaw.
17 Netam merangan leaw apiüngüw monajiüt tiül minipilan Teat Dios; netam meyajcan chingüy icona, nganüy nejiw natangüw. Cos aag ayaj minajiütüw nejiw, netam mambeolüw icon wüx minajiüt Teat Dios. Alinoic nüt Teat Dios apmajaw wüx nguineay tarangüw. Pares imbeolüw marangüw najneaj, cos atquiaj apmapac omeajtsüw wüx minajiütüw nejiw, ngome apmamix omeajtsüw. Cos sitiül amix omeajtsüw wüx minajiütüw nejiw, aag ayaj ngo mambeol icon nicuajind.
18 Itüniün ocueaj Teat Dios mambeol xicon, cos tanaámb sandiüman narangan leaw apiüng Teat Dios, nayajcan najneaj tiül ximeajtsan wüx cuajantanej leaw sarangan. 19 Alinomb sasaj icon metüniün mambeol xic Teat Dios para ndom namb najaw icon najen.
Ndójwüx atepeay, teamasaj Teat Dios mambeol nejiw
20 Nganüy satün ocueaj Teat Dios, aaga neech icoots majlüyiiüts najneájan, leaw tapacüüch alinomb Miteatiiüts Jesucristo. Nej nganüy nop natang nejiür icoots, atnej nop nejiür sap ajiür misap nej. Nej ajlüy wüx aaga jayats poch leaw apmajlüy meáwan nüt, cos taw miquiej nej tandeow. 21 Ich mambeol icon Teat Dios merangan palan leaw andiüm nej, müüch icon merangan najneaj, cos Teat Cristo apmambeol icon. Nej netam marangüch casa meáwan nüt. Amén.
22 Satün icueajiün xecojow xechijquiaw, inguiayiün leaw lanasaj icon tiül aaga nawiig cam, iyacan wüx imeajtsan. Áagan acas poch sarang wüx nawiig cam ngome xeyay najal. 23 Nganüy sanasaj icon aton, michijquiaats Timoteo laáw tiül manchiüc. Sitiül nej mapeay najen, saleamban quiaj najawan icon.
24 Itepeayiün meáwan natang nenajiüt tiül icona; aton itepeayiün meáwan monyar andeac Teat Cristo. Leaw aliw ningüy monaw Italia atepeayiw icon aton.
25 Teat Dios tanaámb müüch icon mimonajneaj nej, tamtámban. Amén.