2
Ngo metam marriüjtan tiül nipilan
Xecojow xechijquiaw, cos indüjpiün najneajay Miteatiiüts Jesucristo, ngo metam merriüjtan tiül nipilan. Cos sitiül aljane apmamb niüng canchiüron, nop asooig najneajay apix nej, at iquial owix nej oro; pero alinop apmamb quiaj netiün andüy, nguirich apix nej; condom icona apmajneaj mejawan aaga xeyay ajneaj asoijquiay quiaj, apmesajan: “Mac cheter ningüy tiül najneajay chetejaran wüx cam”, merajan. Condom apmesajan aaga netiün andüy quiaj: “Lombóran ninguiaj, tengwüy tsotóran ningüy tiüt”, merajan. Wüx irangan atquiaj, ajüic ngo majneaj tenguial irriiüdayon, cos tenguial mejawan nguineay ajlüy wüx ombas nop alinop; aag ayaj ngo majneaj ipiüngan tiül imalan quiaj.
Xecojow xechijquiaw, inguiayiün sanasaj icon: Teat Dios lamarriiüd ajcüwa nipilan ngo majiür xeyay wüx aaga iüt cam mandüjpiw nej; at apmajlüyiw nóiquian maquiiüb Teat Cristo tiül micambaj nej tiül cielo. Cos lamapiüng apmüüch aag ayaj meáwan leawa nej andiüm. Pero icona ngo mind mejawan nipilan leaw ngo majiür, ¿neol, ngome ajcüwa monjiür, nejiw xeyay arangüw ngo majneaj wüx imbasana? ¿Neol, ngome nejiw asapüw icon mayacüw icon teombas monajiüta? ¿Neol, ngome ajcüwa monjiür andeacndeacüw ngo majneaj wüx aaga najneajay minüt Teat Jesucristo, áag tenguial mendüjpiün nganüye?
Sitiül icona apmerangan atnej Teat Dios apiüng tiül Nangaj Mipoch Nej wüx apiüng: “Netam mendiüman nop alinop atnej iquiáyan quiaj indiümüy”, aw. Aag ayaj najneaj apmerangan. Pero sitiül irriiüdayon nop alinop, aag ayaj xeyay nisoet ijiüran; aaga poch tayac Teat Dios ajüiquich ngo majneaj irangan. 10 Sitiül aljane apmapiüng arang palan meáwan aaga poch tayac Teat Dios; pero sitiül nej ngo marang masey noic poch, aag ayaj Teat Dios ajaw atnej ngo marang nicuajind leaw apiüng tiül Mipoch Nej. 11 Cos nejay Teat Dios leaw tapiüng: “Nop naxey ngondom majiür pálwüx najtaj, nop najtaj ngondom majiür pálwüx naxey”, aton tapiüng: “Nde membiy nejinguind”, aw. Atquiaj Teat Dios apiüng, cos sitiül nop naxey ngo majiür pálwüx najtaj, at najtaj ngo majiür pálwüx naxey, pero sitiül apmambiy nipilan, aag ayaj ngo marang leaw apiüng aaga poch tayac Teat Dios. 12 Netam merangan najneaj, aton netam mendeacan najneaj atnej apiüng Teat Cristo, cos nej andiüm icon, pero aton apmajaw wüx isoetiün alinoic nüt. 13 Sitiül aljane ngo majiür lasta alinop, alinoic nüt wüx Teat Cristo apmajaw wüx asoet nej, ngome apmajiür nej lasta nicuajind. Pero sitiül aljane apmajiür lasta alinop, quiaj Teat Cristo apmajiür nej lasta wüx apmajaw wüx asoeteran.
Netam mejüiquich nguineay indüüb Teat Dios
14 Xecojow xechijquiaw, ¿cuajpar sitiül aljane mapiüng andüüb Teat Cristo sitiül ngo majüic arang leaw apiüng Teat Cristo? Aag ayaj ngo majüiquich laáw asoet nej. 15 Jondot nop micoj michiig ngo majiür apix, ngo majiür cuane apmüet, 16 condom nop icona masaj nej: “Tamtámban ijlüy, quiür iyamb ipix ngana mambiy ic naquind, iyamb it ngana mendeow lop”, maj nej. Pero sitiül ngo müüch nicuajind, ¿nguineay ajüic ambeol neje? 17 Atquiaj sitiül aljane apiüng ayar andeac Teat Dios; pues aaga apiüng quiaj ngo membeat nicuajind sitiül ngo marang leawa netam marang.
18 Sitiül apmasaj xic aljane: “Ique ipiüng temeyar andeac Teat Dios, pero xique teanarang leaw apiüng Teat Dios”, maw. Pues iich xic najaw nguineay iyar andeac Teat Dios masey ngo majüic irang najneaj, nganüy xique sanüüch ic mejaw nguineay sayar andeac Teat Dios cos sarang leawa nej andiüm. 19 Ique ipiüng ijaw áagan nop Dios almajlüy, aag ayaj naleaing ipiüng. At aton nimeech ajawüw nop Teat Dios almajlüy, pero ambeapmbeap nejiw, xeyay imboloj mandüyiw. 20 ¡Ique nerchach! ¿Ngo mejaw sitiül nop apmayar andeac Teat Dios, pero ngo marang leaw apiüng Teat Dios, aag ayaj por ngana miün mapiüng lamayar andeac Teat Dios? 21 ¿Neol ngo menguiayiüna nguineay tarang mixejchiiüts Abraham wüx tayac nichech müüch Teat Diosa? Cos nej tarang leaw tasaj nej Teat Dios, taquiiüb micual nej Isaac mayac wüx artül marang nichech. 22 Naleaing ajawaats Abraham tarang aag ayaj cos tayar andeac Teat Dios. Quiaj tajüic nej naleaing ayar andeac Teat Dios, cos tarang leaw tapiüng Teat Dios. 23 Wüx tarang aag ayaj, quiaj tajüic nej lamarang atnej apiüng tiül Mipoch Teat Dios, cos apiüng: “Abraham tayar leaw tasaj nej Teat Dios, quiaj tajüic Teat Dios lamawün nej asoet nómban”, aw. Ndoj tanderac najneaj wüx Abraham cos nej xeyay ajneaj aweaag Teat Dios.
24 Nganüy ijawan sitiül naleaing nop ayar andeac Teat Dios, at sitiül arang atnej Teat Dios andiüm, aag ayaj ajüic Teat Dios lamawün nej asoet nómban. 25 Tanomb aaga najtaj nejiürjiür naxey nenüt Rahab, Teat Dios tawün nej asoet, cos nej tarang leaw Teat Dios andiüm wüx taxot aniüng nej ajcüwa monxey, ndoj tüüch mambüw amb tiül alinots tiiüd, ngana ndeajmoj. 26 Atquiaj ajlüy, cos nop nandeow nipilan ngo majiür espíritu; at aton masey nop apiüng lamayar andeac Teat Dios, sitiül ngo marang leaw apiüng Teat Dios, aag ayaj ajlüy atnej nop nandeow.