5
Apaj ocueajiw monjiür
¡Inguiayiün icona monyac imeajtsan wüx leaw almejiüran! Sanasaj icon, netam mejiüntsan, merpajan, cos laliüc memongochiün xeyay ngo majneaj. Cos meáwan leaw almejiüran, aag ayaj atnej pandiün, at meáwan najneaj ipixan almejiüran, aag ayaj ajlüy atnej lamüet nej ndeoog. At meáwan oro, meáwan plata leaw almejiüran, aag ayaj ajlüy atnej lajtep miíüt, lango majneaj. Ninguiaj ajüic icona nerrejchiün wüx leaw almejiüran. Wüx aag ayaj alinoic nüt apmeyajcan xeyay ngo majneaj wüx Teat Dios apmajaw wüx isoetiün; cos apmeyajcan atnej teamambel icon biümb. Icona tewaijchan ajcüwa nipilan monrang minajiütan, ngo mengüyiün palan, por aag ayaj Teat Dios apmepalüch ombas, cos nej lamanguiay nguineay teamapiüngüw ajcüwa monrang najiüt quiaj. Icona najneajay ijlüyiün ningüy wüx aaga iüt cam, lamong wüx ijiüran cuajantanej; temerangan meáwan leaw üüch mapac imeajtsan. Icona at icon nop naxip nimal wüx apmatüch a nüt apmembiyaranan. Icona lameyacan asoet mandeowüw leawa ngo majiürüw nisoet nicuajind. ¡Nejiw ngondom mewünayej!
Iiücan wüx cuajantanej leaw imongochiün
Xecojow xechijquiaw, netam meiücan wüx meáwan ngo majneaj leaw imongochiün, leaw atüch a nüt mandilil Teat Jesús. Cos ijawan nguineay arang nop nepiür, netam maíüc wüx leaw ajoet ndoj apmapiür. Condom apmatüch aaga nüt maxaing omeaats corrül. Atquiaj icona aton netam meiücan wüx leaw almendüjpiün, nde paxiüm icueajiün; cos laliüc mapeay Teat Jesús imiün tiül cielo. Xecojow xechijquiaw, nde mendeacan ngo majneaj wüx ombas nop alinop, nganandot Teat Dios mayac xeyay isoetiün, cos laliüc matüch a nüt majaw wüx asoeteran. 10 Xecojow xechijquiaw, netam merangan atnej nomb tarangüw ajcüwa mondeac andeac Teat Dios, cos nejiw taiücüw wüx meáwan ngo majneaj leawa tamongochiw. 11 Ajawaats najneajay tajlüyiw leawa taiücüw wüx meáwan ngo majneaj tamongochiw quiaj. Lamenguiayiün nguineay teat Job taíüc wüx meáwan ngo majneaj, at nguineay Teat Dios tambeol nej xeyay wüx landoj mamongoch aag ayaj. Atquiaj arang Teat Dios cos najneaj omeaats, andiüm meáwan nipilan.
12 Nganüy xecojow xechijquiaw, sasaj icon nde mepajan wüx minüt Teat Dios. Nde mepajan wüx minüt cuajantanej najlüy tiül cielo, tengwüy leaw najlüy wüx iüt. Nde mepajan minüt wüx cuajantanej leaw almajlüy. Ngwüy netam mepiüngan naleaing tajawas, tanguiayiüs; tengwüy ipiüngan naleaing ngo najaw ngo nanguiay. Cos sitiül apmerangan atquiaj Teat Dios ngome apmayac isoetiün alinoic nüt.
13 Sitiül aljane icona amongoch ngo majneaj, ich masaj Teat Dios mambeol nej; sitiül aljane apac omeaats, ich mataag cantar himnos wüx minüt Teat Dios. 14 Sitiül aljane tiül icona niün andeow, ich mapaj montangtang monajiüt tiül icona monyar andeac Teat Cristo, mambüw quiaj matüniw ocueaj Teat Dios mambeol nej. Aton ich matequejchiw wüx ombas nej aceite wüx minüt Teat Jesucristo. 15 Condom ich matüniw ocueaj Teat Dios, nde machiweaw omeajtsüw. Quiaj aaga niün andeow quiaj apmajneaj, Teat Dios apmawitich nej, y sitiül ajiür nisoet Teat Dios apmawün meáwan asoet nej. 16 Nganüy sitiül aljane tiül icona arang ngo majneaj, ich macheed masaj icon cuane nisoet ajiür. Condom isajan Teat Dios mambeol nop alinop wüx aag ayaj; quiaj apmamong, apmajneaj iün andeow. Cos sitiül nop naleaing andüüb Teat Dios con omeaats y arang leaw andiüm Teat Dios, wüx apmatün ocueaj Teat Dios, quiaj apmarangüch leaw nej atün. 17 Aaga teat Elías tajlüy tanomb, aag ayaj nop naxey atnej icootsa. Naleaing wüx nej tatün ocueaj Teat Dios ngo majoet, quiaj ngo majoet aroomb neat pinawan. 18 Condom tatün alinomb ocueaj Teat Dios, tasaj müüch majoet, quiaj tajoet. Condom tajlüy nüeteran cos terangüy omeaats micorrüliw nejiw.
19 Xecojow xechijquiaw, sitiül aljane tiül icona lango mandüüb aaga poch naleaing leaw tandeac Teat Dios, nganüy sitiül alinop icona apmambeol nej mandilil alinomb mandüüb Teat Dios, 20 quiaj aaga nerang ngo majneaj quiaj apmaw wüx asoet nej, lango mandeow tiül nisoet. Aton aaga nembeol nej alndom mayaag najneaj cos lamawün wüx aaga nipilan quiaj, lango majiür nicuajind nisoet.