Noic nanderac arang wüx nawiig San Judas
SAN JUDAS
1
Teat Judas atepeay meáwan leaw Teat Dios lamapaj
Xique nenütiüs Judas michiig Teat Jacobo (Santiago), nerangas minajiüt Teat Jesucristo. Nganüy xique sarang acas poch wüx aaga nawiig cam nüüch meáwan leawa landoj lajwanüw majlüyiw micual Teat Dios, lajlüyiw nóiquian mandüjpiw Teat Jesucristo cos nej teamajiür nejiw. Tamtámban ijlüyiün, mejiüran monapacüy, nejneajíünan, mexeyay tiül icona mimonajneaj Teat Dios.
Monquiaach leaw ngo maleaing
(2 Pedro 2:1-7)
Xecojow xechijquiaw, xeyay tandiümas narang acas poch nüüch icon, nasaj icon nguineay laawaats wüx asoetiiüts. Pero nganüy lango nasaj icon wüx aag ayaj, cos netam napaj icueajiün mersapayon wüx, at mepacan wüx leawa lameyariün nde wüx indüjpiün Mipoch Teat Dios, áag leawa lamüjndiw meáwan mondüüb Teat Dios. Nganüy cos ajlüy acas nipilan lajmeliw axotayéjan almequiüjpan. Ajcüw ayaj lamapiüng wüx nejiw tiül Mipoch Teat Dios lamajiür xeyay neat. Cos nejiw landoj lajwanüw mambüw tiül castigo alinoic nüt. Nejiw arangüw meáwan ngo majneaj; awüyayej wüx apiüngüw Teat Dios xeyay aíüc wüx cuajantanej, ngome apmayac nejiw tiül aaga xeyay ngo majneaj masey arangüw leaw andiümüw. Apiüngüw Teat Dios ngome néjan quiaj ajlüy natang; átan apiüngüw Miteatiiüts Jesucristo ngome natang nej.
Nganüy sandiüm nüüch leaam imeajtsan wüx nipilan israel, masey icona lamejawan nguineay Teat Dios tawün nejiw wüx naél tiül iüt Egipto; condom tandrooch ombas jane ngo mayar andeac nej. At ajcüwa ángeles, leaw ngo marangüw atnej netam wüx minajiütüw nejiw cos tawüw tiül cielo niüng netam macüliw. Ndoj tasap nejiw Teat Dios matsaag nejiw tiül noic pojniün, niüng apmacüliw meáwan nüt leaw apmatüch aaga nadam nüt majaraw wüx asoeteran. Atquiaj tajlüy tiül ajcüwa cambaj Sodoma y Gomorra, aton alacas cambaj monlüy quiájan. Nejiw tarangüw xeyay ngo majneaj ngomeaag wijquiajow marangüw. Cos monxey tandiümüw marangüw montaj, monjtaj tandiümüw marangüw monxey. Atquiaj tajlüy ndom majawüw meáwan nipilan leaw ngo mayariw andeac Teat Dios nguineay apmamongochiw tiül biümb alinoic nüt.
Masey nejiw tamongochiw aaga naél quiaj, atanquiaj aton alndom mamongochiw ajcüwa monümeay quiaj. Cos nejeyéjan quiaj tenguial androochayej ombasüw wüx ngo mandiümüw mayariw leaw apiüng Teat Dios. At itsojayéjan meáwan monlüy tiül nangaj cielo. Wüx aaga minatangüy ángel nenüt Miguel tajcüy aweaag minatangüy nimeech, tandeacndeacüw nguineay apmarangüw wüx micuerpo Moisés. Aaga ángel Miguel ngo ndom malic minatangüy nimeech. Tasaj atcüy: “Teat Dios mapaj icueaj”, aj. 10 Nganüy ajcüwa nipilan monwaiich quiaj itsojayéjan leaw ngo majawüw cuane amb apiüng. Nejiw arangüw leaw awüníwan tiül omalüw, at nejiw nop nimal ngo majiür omal omeaats, cos ngo majawüw cuane arangüw.
11 ¡Pobre nejiw! ¿Neol tajlüyiw atquiaja? Cos tandüjpiw mitiiüd Caín, aton tambüw wüx tomiün atnej tarang Balaam. ¿Neol tajcüyiw majawüw Teat Dios? ¿Ngo majawüwa, nej alndom mandrooch ombasüw atnej tarang wüx Coré? 12 Ajcüwa monwaiich quiaj tenguial manchom icon wüx iquiüjpan tiül niüng irangan noic monet ocueaj hermanos. Nejiw üetiw, anganeowüw, apac omeajtsüw, ngo mapiüngüw wüx. At nejiw oic ngo majoy yow, alüeliich nejiw iünd nguiajantanej andüy. At nejiw noic owil xiül ngo mayac aóng wüx atüch a nüt meóng, cos landeow lasojndiow tiüt mioxiich nej. 13 Nejiw napatüw, at nejiw wüx arang napac ndec, ayac apop, atepich cuajantanej nequiachquiach. Aag arangüw quiaj üüchayéjan monxing. At nejiw najüyjǘyan ocas, cos landoj lajwanüw majlüyiw tiül pojniün meáwan nüt niüng nómban ngondom maxomüw majawüw ran.
14 Wüx meáwan ajcüw ayaj tandeac nop nendeac andeac Teat Dios nenüt Enoc; cos aaga Enoc quiaj, amb ayaíw nipilan naw wüx teat Adán. Tapiüng: “Tajawas Teat Dios lapeay, aquiiüb miün xeyayiw nangaj miángeles nej, 15 majaw wüx meáwan asoeteran tiül meáwan nipilan. Apmajaw wüx meáwan monrang ngo majneaj, meáwan ngo majneaj lamandeacüw arangüw wüx omeajtsüw; at meáwan cuajantanej ngo majneaj andeacüw wüx ombas Teat Dios”, aw. 16 Ajcüw ayaj ndeac mbeay nejiw, cos arangüw leaw üüch nejiw majneaj omeajtsüw; at ombeayiw nejiw andeac cuajantanej axom mandeac ndom marangrangayej wüx; at andeacüw najneaj wüx ombasüw nipilan ndom maxomxomayej wüx.
Asaj nejiw, ajpaj ocueajiw
17 Nganüy icona xecojow xechijquiaw, ich leaam imeajtsan wüx aaga poch tandeacüw miapóstoles Miteatiiüts Jesucristo. 18 Cos nejiw tapiüngüw aliüc miün nüt apmajlüy nipilan apmitsojówan leaw apiüng Teat Dios, at apmarangüw xeyay ngo majneaj leaw nejiw andiümüw marangüw. 19 Ajcüw ayaj ambajcüw mawüniw pálwüx mondüüb Mipoch Teat Dios. Arangüw leaw awüníwan tiül omalüw nejiw, cos ngo majiürüw Nangaj Espíritu ocueaj Teat Dios.
20 Nganüy icona xecojow xechijquiaw, ijchan matang wüx imeajtsan aaga nangaj poch leaw indüjpiün. At itüniün ocueaj Nangaj Espíritu mambeol icon, matiib icueajiün leawa nej andiüm. 21 Iyacan wüx imeajtsan aaga mimonajneaj Teat Dios. At icülíünan matüch aaga nüt wüx aliüc alinomb Miteatiiüts Jesucristo. Quiaj apmüüch icoots mapacaats meáwan nüt niüng ajlüy nej.
22 Sitiül aljane nganaw ram ocueaj leaw indüjpiün, teamteáman imbeolan maxom omeaats wüx. 23 Átan iwüniün tiül ngo majneaj leawa lajmiücüw, ixainguiün mawüw tiül biümb macueatiw arangüw nisoet. Nganüy alacas iteowan imeajtsan mejawan wüx isajan; naleaing ijawan nde tegüy manchom icon apixaw nejiw cos nejiw lamanchomüw wüx meáwan ngo majneaj arangüw, nde manot icon tiül merangan leaw nejiw teamarangüw.
Andondoch andeac
24 Teat Dios nej nadam ajlüy, alndom majiür icon ngondom mejmiücan tiül nisoet. Nej apmajüiquich icon alinoic nüt nerixixay imeajtsan, at xeyay apmapac imeajtsan teombas nej. 25 Nej anopǘyan Dios nejaw meáwan cuajantanej leaw almajlüy. Nej newün icoots wüx asoetiiüts wüx tandeow Teat Jesucristo. Cos nej najneajay ajlüy, ajlüy wüx meáwan leaw almajlüy tiül cielo, átan leaw almajlüy wüx aaga iüt cam. Nej tanaámb alndom marang cuajantanej nganüy, oxep, at meáwan nüt. Amén.