2
Yesus peꞌie he dèu do redꞌo
(Mateo 9:1-8; Luka 5:17-26)
Ta ludèupèri lodꞌo, ta bꞌale rike Yesus la Kapernaum. Ta menyèla ke ne lii pa rai na ène, ta nèi ke Noo pa èmu. Ta dèka ke ne dèu do rihi ae ti mii-mii. Bèra huke-huke ne dꞌara èmu ne hape la tele. Ta pika ke ri Yesus pa roo ne lua do dꞌèi Deo.
Pa dꞌara nga pedai lii ko Yesus, ta dèka ke do èpa dèu nga meree he dèu do redꞌo ta èbe nga Yesus. Ri do bèra huke-huke ke ne dèu, dꞌai dꞌo ke roo ta ègo ne dèu ne nga Yesus. Ta haꞌe ke roo la dèni èmu, jꞌe lebo ne dèni èmu pemira nga Yesus. Ta boo ne dèni èmu nee, pedꞌule ke ri roo ne do redꞌo ne pa dꞌara dèpi merèi noo.* Ne dèpi merèi noo do tao ngati bꞌara do rui. Ta ngède ri Yesus ne jꞌèga roo, ta toi ke ta do parahajꞌa tèra roo pa Noo. Ta lii ke Yesus pa do redꞌo nee, mihe ane, “Ana Yaa ee! Èla ke ri Yaa pe pehuba ne hala-ludèuèu.”
Pa ène era lema do mejèdꞌèido pèri dèu guru agama Jahudi. Ta dꞌai ri roo ne rènge ne lii pedai Yesus, mèdꞌèidꞌo pa dꞌara ade roo. Ta pedai ke roo, mihe ane, “Bꞌani tèra Noo ta pedai mi nahii! Deo we miha do nara ta pehuba hala-ludèudèu. Lii pedai Noo dꞌee, ta paha èni Noo ta helaꞌu nga Deo. Èla ke ri Noo pekare Deo!”
Tapulara toi ri Yesus nengaa ne do pa dꞌara pengee roo. Ta lii ke Noo pa roo, “Ta ngaa ke muu ne pengee mi nahère? 9-10 Na mii do rihi memudꞌe pedèue pengee muu? Ki pali Yaa, pa do redꞌo na ène, ‘Èla ke ri Yaa pe pehuba ne hala-ludèuèu, ‘toi dꞌo ri muu ta do tajadꞌèi we adꞌo. Tapulara ki pali Yaa, ‘Kèdꞌèiwe! Lule ne dèpi èu, jꞌe bꞌale.’ Ki kèdꞌèidꞌènge noo, toi tèra ke ri muu, ta Yaa do nga kuaha nga higa ta pehuba hala-ludèudèu. Ri Yaa dꞌee, Dèu Rai-wawa do Petuu-Petuu.”
Ta lii ke Yesus pa dèu do redꞌo nee, mihe ane, 11 “Dꞌèno ee! Ie ke èu! Kèdꞌèiwe, lule ne dèpi èu, jꞌe bꞌale.”
12 Ta rènge ri noo ne lii Yesus, ta kèdꞌèidꞌènge ke noo. Èbe ne dèpi noo, jꞌe pekèdꞌe. Ngède ri namada hari-hari dèu do era pa ène. Ta madalae ke roo harièle. Jꞌe lii, “Wee! Ngèdi dedꞌo di ta pehapo nga lai do mi nahee. Tèra-tèra ne kuaha Deo!”
Yesus pedoe Lewi ta pedèue Noo
(Mateo 9:9-13; Luka 5:27-32)
13 Èla pe mi nahère, ta bꞌale rike Yesus la ngidi èi lobo Galilea. Ae ne dèu do dèka la peꞌabu nga Noo, jꞌe pepeke ri Noo ne lua dꞌèi Deo pa roo.
14 Pa ène, era he dèu ne ngara noo Lewi, ana ri Alpeu. Noo, do jꞌèga pa era maꞌi bꞌea unu do pereda Roma. Pa dꞌara nga nèru Yesus jꞌara ène, ta ngède ke ri Noo Lewi. Ta lii ke Yesus pa noo, “Ama ee! Mai ma pedèue Yaa!”
Ta rènge ne lii pedoa Yesus, ta kèdꞌèidꞌènge ke Lewi, jꞌe pedèue Noo.
15 Èla pe na ène, Yesus he mejèdꞌèita ngaꞌa pa èmu Lewi, helaꞌu nga ihianga Lewi do mone hèmi doi bꞌea he. Pedèuu petèka pengee do Jahudi, ae keraꞌa dèu do muri mada pa dꞌara apa, do mejèdꞌèita ngaꞌa helaꞌu nga Yesus. Ae ti telora roo do mejèdꞌèita ngaꞌa helaꞌu, do dꞌèi ta dꞌèno ne lii pedai Yesus.
16 Pa awe na ène, era do pèri dèu guru agama ti kejie Parisi he, do ngède Yesus mejèdꞌèita ngaꞌa helaꞌu nga mone hèmi doi bꞌea, nga dèu do muri mada pa dꞌara apa he. Ta kebꞌali ke roo pa ana ajꞌa Yesus, mihe ane, “Ta ngaa Guru muu ne ngaꞌa helaꞌu nga mone hèmi doi bꞌea he, nga dèu do muri mada pa dꞌara apa he?”
17 Do rènge ri Yesus ne lii kebꞌali roo, ta bꞌale ke ri Noo, mihe ane, “Dèu do pèdꞌa do paraluu dote, tapulara dèu do kehèdèu adꞌo do paraluu. Ne dèka Yaa ta ma hewewe ne dèu do muri mada pa dꞌara apa he. Adꞌo dèka ta ma hewewe dèu do pengee ne muri mada noo ta do petuu.”
Lii ajꞌa Yesus wala ngati lii ajꞌa do Parisi he
(Mateo 9:14-17; Luka 5:33-39)
18 Pa dꞌara he wari, dèu ti kejie agama Parisi pa dꞌara puasa. Ngèdi ri roo, ana ajꞌa Johani, mone peherani dèu, do puasa lema. Tapulara ngèdi dꞌo ri roo ne ana ajꞌa Yesus he ta do puasa mi roo le. Ta kako ke roo la peꞌabu nga Yesus, jꞌe kebꞌali, mihe ane, “Ama. Jꞌii he pa dꞌara puasa. Mi nahère lema, ana ajꞌa Johani he. Ta ngaa ke ne ana ajꞌa Èu ku dodꞌo puasa?”
19 Ta bꞌale ke ri Yesus pa roo, mihe ane, “Toi ri muu, ki era rame peloko ngaꞌa, do pedoa he puasa dꞌo, tapulara ngaꞌa tade bꞌèhu. Kiri mone peloko ngaꞌa ne do era ko, ngaꞌa-nginu mengèlu dꞌara helaꞌu roo harièle. 20 Ki jadꞌèi he ne lai, ne mone peloko ngaꞌa nee, mahido ri dèu, jꞌe èbe perai, pa awe na ène ke, ne ihianga noo ne hedèu pengee, jꞌeꞌitu puasa.”
21 Ta wie rike ri Yesus he èhi ne lii pehèku, mihe ane, “Bꞌule dꞌo dèu do kelapu bꞌara do mèje ri bꞌèla do wiu. Ki dꞌai ne bꞌahe, kepudꞌu ne bꞌèla do wiu nee, juu mehiu ne bꞌara na ène. 22 Mi nahère lema, bꞌule dꞌo dèu do hali dèu la dꞌara haba wo mèje. Tatu ta boo ne haba nee, jꞌe huti harièle ne dèu la rai. Hèku, dèu do wiu, do tatu ta hali pa dꞌara haba do wiu.” Ne do bꞌuke pa dꞌara Alkitab lii rai Yunani, lii ta bꞌole ihi èi ago do wiu pa dꞌara haku do tao ti kuri bꞌada do dèu, mijꞌe ta dodꞌo mehèri jꞌe mehèka. (Mi nahère ke, lii ajꞌa Yesus do wowiu, bꞌole pekiwo nga lii ajꞌa do dèu do unu do Parisi).
Ana ajꞌa Yesus he gꞌètu are-gandèu pa lodꞌo pengaha ihi
(Mateo 12:1-8; Luka 6:1-5)
23 Pa dꞌara he wari, pa lodꞌo hebꞌajꞌa do Jahudi, ta lake ke Yesus jꞌara ngidi maa gandèu. Ta gꞌètu hidèuke ne wuri gandèu ri ana ajꞌa Noo, jꞌe ngaꞌa. Pedꞌire Wari Rujꞌara Muri Mada 23:25 24 Do ngèdi ne tao roo ri do Parisi he, moko ta lii ke roo pa Yesus, mihe ane, “Ta ngaa ne ana ajꞌa Èu ne pèga lua petèka pa dꞌara agama dii? Roo he, do gꞌètu are-gandèu pa lodꞌo pengaha ihi. Adꞌo muu do jꞌèma ta tao mi nahère!”
25-26 Ta bꞌale ke ri Yesus, mihe ane, “Mi na mii, we? Hewina dꞌoke muu nengaa ne do tao ri Dau? Pa awe na ène, Abyata ne do jadꞌèi Kètu Mone Ae agama. Ta dꞌai Dau nga harièle dèu lere noo, hèpo èle ri menganga. Ta maho ke roo la dꞌara Leo Hebꞌajꞌa pa Deo, la èbe ne roti do èla pe petale ri kètu agama he tuu Deo, jꞌe ngaꞌe ri roo. Ne petuu he, roti na ène, ngaꞌe ri kètu agama he we, ie dꞌo ta ngaꞌe ri dèu do hewala. Maji lema ta ngaꞌe ri Dau he, bꞌule dꞌo he dèu he do lii ta do hala.” 1 Semue 21:1-6; Kètu Agama nga Lua Petèka Agama 24:9
27 Ta lii rike Yesus pa roo, “Bꞌole bèlo ri muu, ne peꞌera ri Deo ne lodꞌo pengaha ihi natuu ta wie ne mèngi pa dii, dèu rai-wawa. Tao dꞌo dii dèu rai-wawa ri Deo, tuu ta ma pedèue lua petèka-kewèhu lodꞌo pengaha ihi we. 28 Yaa ke na dꞌee, Dèu Rai-wawa do Petuu-Petuu. Yaa ke na dꞌee, do nga higa ta lii pa dèu ta jꞌèga, ki adꞌo bꞌole jꞌèga, pa lodꞌo pengaha ihi.”

*2:4 Ne dèpi merèi noo do tao ngati bꞌara do rui.

2:22 Ne do bꞌuke pa dꞌara Alkitab lii rai Yunani, lii ta bꞌole ihi èi ago do wiu pa dꞌara haku do tao ti kuri bꞌada do dèu, mijꞌe ta dodꞌo mehèri jꞌe mehèka.

2:23 Pedꞌire Wari Rujꞌara Muri Mada 23:25

2:25-26 1 Semue 21:1-6; Kètu Agama nga Lua Petèka Agama 24:9