Eta macartane ema Apóstole Pablo nayehe ena machamuriana ticavasanahi te avasare Colosas, ticaijare
COLOSENSES
1
1-2 Nuti Pablo, mayehenuhi apóstole ema Jesucristo, taicha manere­ji­ru­nuichuhi ema Tata Vicaiyaquene, navarairahi nímitucaya eta náechaji­riruva. Puiti nucajurehe eta juca carta eyehe eti nuchamuriana ecava­sanahi tayehe eta avasare Colosas, taicha éti machane­ra­heripa ema Viya, tiúrihi eta éhisirahi ema Jesucristo. Téchajicahe ema vichamuri Timoteo.
Nuvaraha macata­ji­ca­hehini ichape ema Tata Vicaiyaquene, máijara­ca­hehini eta táurivaina eta epane­reruana.
Ema Pablo masamairirica eta náehisirahi ema Jesús ena ticavasanahi te avasare Colosas
3-8 Puiti títeca­pau­cha­ha­viripa ema vémuna­ruquene Epafras, ema vichamurihi eta vicame­ta­rai­ruirahi. Éma, ichape eta macuna­cha­ca­revahi. Tiúrihi eta máitauchirahi tamutu eta macava­na­rairahi ema Cristo, máimitu­si­rahehi yátupi eta máimitu­rapiana ema Viáquenu. Ema Epafras títame­ta­ca­havihi eta íchara­ra­cavahi, eta éhisiraipa ema Jesucristo, étapa eta émuna­si­ra­ca­cairahi emutu éti, émuna­si­ra­hivare ena iúmuri­vanahi te apana avasareana, machane­ra­na­hivare ema Viya, taicha ecucha­pa­vainapa eta esiapiraya tayehe eta mávasa anuma. Viúrisa­mu­revahi eta visamai­ri­sirahi eyehe, vihasu­lu­pa­ya­cha­pa­racahi ema Viya Macaiyaquene ema Viáquenu Jesucristo. Tamutu sácheana te viyuja­ra­sirana, viyaseu­chahehi me Viya. Ichape eta viúrisa­mu­revahi eta táurivahi esama eta macame­ta­rai­ruirahi ema Epafras eta yátupiquene máechaji­riruva ema Viya, etupi­ruvahi esuapa eta ímitu­ca­sivahi, te esamainapa eta máemuna­si­rahehi éti apanava ema Viya. Étarichuhi eta juca vímitu­rapihi nayehe ena apamuriana achaneana ticava­sanahi te apanana avasareana. Natiari­hipahi ena tisuapa­napahi eta vímitu­rapiana.
Ema Pablo mayaseuchavaca te mayujarasirana ena machamuriana
Eta tacahe, te visamai­ri­ri­cahepa, viyaseu­cha­he­paraca me Viya tamutu te viyuja­ra­sirana. Viyaseu­chahehi máijara­cahéni eta ítusiraina, ímatiraina yatupina eta mapane­reruhi ema Viya. Máijara­ca­he­hi­varéni eta échema­rai­vai­nahini, ecaicu­tia­rayare eta máechaji­ri­ruvana, máichave­né­nahini ema Espíritu Santo. 10 Víti viyaseacahi ema Viya tacuijahini etapi­ravaina te mamirahu taicha eti machane­rahehi éma, ítauchahini tamutu eta ecauri­sa­mu­re­chi­rayare éma. Táurihini eta ecaema­ta­nea­sirahi, támutuhini ítaparaha eta táuriqueneana. Iápaju­ca­va­pái­pa­hi­varéni eta ímati­rayare éma. 11 Éneri­chuvare viyaseacahi ema Viya máijara­cahéni eta ichapequene máitupa­ji­jiá­sirava apaesa ecami­chahini tamutu eta ecata­ji­vairana, ácaye­hehini paciencia muraca, iúrisa­mu­re­rea­ca­va­chuchaini. 12 Ehasu­lu­pa­ya­chahini ema Tata Vicaiyaquene eta máichuirahehi éti apanava, mavarairahi tíjara­ca­ha­viyare vimutu eta tajara­hiquene vícuchianahi viti machane­ranahi éma.
Ema Viya mavaraha ticuchucuhahaviyare
13 Ema Viya ticatiu­cha­ha­viripa mayehe ema Váinaraji ticara­ta­ca­ha­vinihi. Téqueca­ha­vi­ri­pasera véhica­yarehi ema Machicha Jesucristo máemuna­ru­quenehi. Vaipa véhicaimahi eta nayehe­repiana ena timapi­cu­mareana. Émapa téchahavihi puiti. Viávacuhaipa eta mavanai­ripiana. 14 Taicha ema Viáquenu Jesucristo tépenahi te crusu eta macaepa­hairaya eta vipeca­turana, viúchucu­haipahi máicha.
Ema Jesucristo, ema tinacuchahi tamutu. Émarichuvare téchahi puiti.
15 Yátupi máimahasihi ema Tata Vicaiyaquene. Émasera ema Jesucristo tétavi­cavahi eta macava­sirahi ema Maiya, émapa tímima­ti­cha­havihi eta máurivahi ema Maiya. Éma, ichape­que­ne­panahi Aquenuca. Éma, téchahi tamutu. 16 Éma, mavanahihi me Maiya eta máepiya­sirahi tamutu eta vímaha­que­neanahi puiti: te anuma, étapa te juca apaquehe, étapa tamutu eta vimara­ta­ha­que­neanapa vímaha. Ticava­cu­rea­na­hivare máicha ena ángeleana. Nararihi ena majupa­ha­que­neanahi te machacaya, énapa ena túparai­ru­canahi, énapa ena apamuriana tijaca­panahi eta vanairipi nayehe ena majupa­hanahi, énapa ena apamuriana ángeleana masunta­ru­ranahi. Máepiyacahi tamutu, máitauchi­raripa tamutu eta mapane­re­ruanahi. 17 Ema Cristo manasi­que­neripa acane te tamira­huichaha eta táepani­rá­va­yarehi tamutu. Puíticha éma téchahi tamutu. 18 Éneri­chuvare ema téchahavihi vimutu viti véhicanahi éma, taicha machicha­que­ne­ha­viripa. Éma, vínapua­raquihi viti véhicanahi, taicha éma tinacuchahi eta juca arairuhi véhiruhi. Éneri­chu­hivare maratahahi ticaeche­pucava te máecari, éne tacaheyare eta macaeche­pu­si­ra­ha­viyare víti apanavare. Puíticha, éma téjacahi tayehe eta mávacurehi aquenu­cairahi. Ichape­queneya eta vipicauchira vimutu. 19 Taicha ema Viya máijaracapa ema Machicha macuti­yarehi eta masantuvahi, étapa eta máurivahi, étapa eta máitupa­ji­jia­si­ravahi. 20 Eta mapane­reruhi ema Viya eta mavane­sirahi ema Machicha te juca apaquehe, tépenayare te crusu taicha máetupi­ri­ca­yarehi tamutu eta juca apaquehe pecatupaire, étapa tamutu eta anuma. Macaepa­ha­ya­rehiva eta majara­re­ru­quenehi ema Satanás émapa ema Adán. Tichava­yarehi tiuri tamutu.
Eta máepenirahi ema Jesucristo, mavacharecahi eta mámirahaviyare mayehe ema Maiya
21 Étiripa eti, cape juca iásine­quenehi ecatia­na­cainihi ema Viya. Vahi táurihini eta epane­reruana, taicha eta íchirahi eta tamauri­que­neanahi. Iávami­ra­huinihi epauchahini ema Viya. Epicainihi éma. Émasera mavarahahi macami­tia­si­na­heyare eta ecatia­na­si­rainihi. 22 Eta tacahehi eta máimite­sirahi ema Jesucristo te juca apaquehe. Tépenahi te crusu táichavenehi eta macaepa­hai­rayare eta etapi­ra­va­nainihi, masanto­chi­ra­he­yareva, apaesa tacuijapa ecuava­mirahu te jena sácheyare eta mámira­heyare te mamirahu ema Viya. 23 Tacahe, nuvaraha étume­cha­va­ya­rechucha, ímiyanava táuri eta éhisirahi. Vahi ecúya­cu­jié­que­nehava eta ecucha­pirahi eta iúchucuiraya. Vahi ecueme­pu­rureca eta esuapi­raipahi eta máechaji­riruva ema Viya. Tétavi­cavahi tasuapa­ca­revahi nayehe namutu ena achaneana te juca apaquehe, nájina tanere­jiruina. Nútiripa nuti Pablo vanairu­ca­que­nenuhi, étari­chu­hivare tacahehi eta nucame­ta­rai­ruirahi.
Ema Pablo matuparahaichuhi máechapajiricayare ena máumurivana
24 Puiti núti, vahi nucatie­que­ne­ha­vahini eta nucata­ji­vairahi táichavenehi eta nucatu­pa­ra­hairahi nucame­tarairu eyehe eti apava­sanana. Ema Viáquenu Jesucristo, ichape eta macata­ji­vairahi te crusu víchavenehi víti. Tatiari­hi­cha­hasera eta macata­ji­vai­ra­yarehi. Eta juca nucata­ji­vairahi, tácutihini eta macata­ji­vairahi éma. Nucata­ji­va­nu­ma­paipahi íchavenehi eti machicha­naveana, eti vichamu­rianahi. 25 Taicha titupa­ra­canuhi ema Viya eta néchapa­ji­ri­ca­he­yarehi emutu éti. Nuvane­ca­sivahi mayehe eta nímitu­si­ra­heyare tamutu eta máechaji­ri­ruvana.
26 Nímima­ti­cha­heyare tamutu eta juca mapane­re­ruanahi ema Viya, tayumu­ru­re­vainihi eta táitare­sirahi acane, énaripa ena viáchuca­na­veanaini vahi támutuhini náimatihini. Puítisera ema Viya tímima­ti­cha­ha­viripa viti machane­ranahi tamutu eta júcana. 27 Tétavi­cavahi tárami­ca­revahi maicha ema Viya eta máimima­ti­chi­ra­havihi eta juca tayumu­ru­re­vainihi ímitu­ca­sivahi puiti eti apava­sa­nanahi. Eta juca tayumu­ru­re­vainihi, émahi ema Jesucristo títeca­pau­cha­he­ripahi tiávahá­ca­heripa. Puiti, ejaca­pa­ca­répahi me Viya. Ecune­vainapa maicha ema Jesucristo eta esiapiraya te mávasa anuma. 28 Eta tacahe, émaquenehi ema Cristo véchaji­sihahi víti te vicame­tarairu. Étaripa te viconse­jareca, te vímitu­re­capahi nayehe namutu nácani achaneana vicaimu­na­que­nea­napahi, émarichuhi vécheji­sihahi, apaesa nácaicu­tiaraini tamutu eta mapane­re­ruanahi ema Viya, náechema­ra­hi­va­cahini táicha. Vivaraha ítamu­tu­ru­ca­ri­pahini te táitecapapa eta sache vímere­si­ra­heyare te mamirahu ema Cristo. 29 Eta tacahe, nupami­cavahi núti eta nucaema­ta­nea­sirahi ema Viáquenu. Émaquenehi tétume­chanuhi eta nurata­hairahi tamutu eta nímitu­si­rahehi emutu eti nuchamu­rianahi.