Eta Táurinaquene máechajiriruvahi ema Viya eta viyehe, ticaijare puito Eta Nuevo Testamento Apocalipsis 1
Eta mametacasivanahi ema Apóstole Juan te mavapure, ticaijare
APOCALIPSIS
1
Ema Tata Vicaiyaquene mavarahahi tímima­ti­cha­ha­viyare eta táijahú­chi­ravaya táichara­ra­ca­vayare eta apaquehe, apaesa vecha viti mavana­ranahi. Ema máimechahi eta juca, ema machicha Jesucristo. Tásiha, ema Jesús mavanecapa ema ángele timeta­ca­nu­yarehi nuti Juan mavanarahi. Eta tacahe, nájuchahi puiti eta juca apaesa écha éti apanavare eta táichara­ra­ca­vayare. Tacuti eta yátupihi eta nucame­ta­rai­ruirahi núti eta máechaji­ri­ruvana ema Viya, étarichuhi eta máimitu­rapiana ema Jesucristo, puiti nutupiruva numetacahe eta juca numeta­ca­si­vanahi eta máimeru­nuanahi ema ángele. Tétavicava eta náurica­ca­revaya ena téchaji­cu­hanaya eta juca máechaji­ri­ru­vanahi ema Viya, eta máimima­ti­runuhi. Éneri­chuvare tétavicava eta náurica­ca­revaya namutu ena tisamanaya tisuapanaya eta juca. Taicha tiánehinapa eta táitavi­rayare tamutu.
Ema Juan macajure ena siétemuriqueneana machamuriana
Nuti Juan nucajurehe eti siétemuriana nuchamu­rianahi ejane­re­ruanahi tayehe eta tinapaica te Asia. Nuvaraha macata­ji­ca­hehini ichape ema Tata Vicaiyaquene, émapa ema Jesucristo. Táurihi­varéni eta epane­reruana. Ema Tata Vicaiyaquene matiari­hi­quenehi te tépana­vainapa, puiti manasi­richuhi eta viyehe, émarichuva manasi­que­neyare te táitavapa tamutu. Te tamirahu eta máejasihahi trono, natiarihi ena siétequeneana mayeheana arcángeleana. Navara­ha­hivare eta iúrica­ca­re­vainaini. Ema Viáquenu Jesucristo, ema yátupi­quenehi tiámapa­rau­cha­havihi eta juca vímitu­ca­si­vanahi. Éneri­chu­hivare ema máinapuiruhi téchepuca te máecari, apanapa eta máquehe. Éma, yátupi­quenehi Rey. Namutuhi macachu­ria­ca­vacaya ena réyeana te juca apaquehe. Éma, yátupihi eta máemuna­si­ra­havihi, masipa­si­na­havihi eta viáchanevana tayehe eta vipeca­turana te máitine máepusairuhi. Éneri­chuvare, tinaca­havihi te namuri ena manere­ji­ruanahi tuparai­ru­ca­ha­vi­yarehi eta mayehe, mavarairahi viyuja­ra­ca­rá­hiyare mayehe ema Viya. ¡Támutuhini sácheana vicunacha eta máitupa­ji­jia­si­ravahi! ¡Viárami­pa­ra­cahini eta aquenu­cairahi! ¡Amén!
Ímaha, máraja­painapa ema Cristo. Támaya­repahi eta úcaji. Namutuyare nanecapa ena achaneana te juca apaquehe. Náimahainapa, tásiha, tipica­nainapa. Tíyaha­ha­ca­va­nainapa eta náimairayare, énaripa ena námarie­queneana ena tijara­chanahi, taicha téchavanahi éna eta náejeca­pi­ravahi ena náchuca­na­veanaini. ¡Ene tacaheyare! ¡Máiteca­pa­va­nepaini!
“Nútira nunacuchahi eta táepani­ravahi eta apaquehe. Nútiri­chuvare nécha eta táimiya­ni­ravaya tiuri. Néchayareva eta táitavi­rayare tamutu” macahehi ema Viya, tétavicava eta máitupa­ji­jia­sirava, máiturue­que­nehahi tamutu. Éma, matiari­hi­quenehi te tépana­vainapa, puiti manasi­richuhi eta viyehe, émarichuva manasiyare te táitavapa tamutu.
Eta máimeresirava ema Jesucristo mayehe ema Juan
Nuti Juan, nútirichu echamu­rinuhi. Nútiri­chuvare ecuti­que­nenuhi tayehe eta vicata­ji­vairahi, vicami­cha­hisera tamutu taicha tétume­cha­havihi ema Jesús. Taicha vicune­vaipahi eta visiapi­rayare te mávasa, aquenu­ca­haviya.
Núti, tiáquiji­ca­nuanahi tayehe eta tiúrupuhi ticaijare Patmos te etupiereca mar, táichavenehi eta nucame­ta­rai­ruirahi eta máechaji­riruva ema Viya, néchaji­si­hai­ra­hivare eta máijare ema Jesucristo. 10 Te jena sáchequenehi lumincu­quenehi, ema Espíritu Santo tímima­hanuhi eta mavara­ha­queneana tímechanu ema Jesucristo. Tacahehi eta táepani­ravahi eta máimima­ha­que­nenuhi. Tativapa nusamahi eta mahu ema émana te nuquecu. Muraca eta máechaji­si­ranuhi. Tirurehucha eta nusamirahi. 11 Ánipa macahehi:
—Piájuchaya tamutu eta juca pímaha­que­neanaya. Pímiama­recapa eta piájure nayehe ena siétemu­ri­queneana pichamuriana: ena tiávihanahi te Efeso, ena tiávihanahi te Esmirna, ena tiávihanahi te Pérgamo, ena tiávihanahi te Tiatira, ena tiávihanahi te Sardis, ena tiávihanahi te Filadelfia, énapa ena tiávihanahi te Laodicea* Tamutu eta jucana ava­sa­reana tiávi­ha­nahi te provi­ncia Asia. Puí­ticha eta juca provincia ticai­jare Turquí­a. —macahepa.
12 Tacahe, néviuru­cavapa. Nuvarahapa nímaha­yarehi ema téchaji­canuhi. Tásiha, nímahapa eta siete candelero tiúquiana, amairiha oro. 13 Te enumu­humuri eta siétequene candelero, matiarihi ema achane vivasimahi. Tiúmaji eta mamuiriha. Títecapa te máivapeana. Ichapeme eta máitijuhe, títecapa te matupa. Amairi­havare oro. Eta máitijuhehi táicutiarahi eta aquenu­cairahi éma. 14 Eta machutimaca amairiha tijapu, tirape­pe­ji­ca­quenehi. Eta máuquihana, tétavi­cavahi eta tavayu­hau­qui­raivahi. 15 Eta máivapeana tijanu­nu­pe­vachava, tacuti eta bronce eta tajanu­nusira. Eta mahu, tétavi­cavahi eta tamura­cavahi eta marure­hu­chirahi. 16 Te mavahu vaure, macara­tacahi eta siete jarairiquiana. Te majaca tiúchucahi tavasi­ma­hi­yaréni eta espada. Táetaviuchahi eta tacasiriva, tínuna­pe­hivare. Eta mamira, tétavi­cavahi eta táerame­me­sirahi tacuti eta sache.
17 Nupica­rinehi eta nímairahi. Náquipai­cavapa te máivapeana. Tiánehi népenaini eta nupisirahi. Émasera manacapa eta mavahu vaure te nápusi. Máichanupa:
—Vahi picupicanu. Nútichucha nuti nunacuchahi eta táepani­ravahi. Nútiri­chuvare néchahi eta táitavi­rayare tamutu. 18 Núti yátupi­quenénu nucaita­re­carahi, taicha nuchavahi nítareca te táequenepa eta nacapa­si­ranuhi. Puiti máichecua­ra­qui­rénapa eta nítaresira. Nútiri­chuvare necha ena tépenana. Nucaeche­pu­cayare eta náqueheana ena náepena­queneana nácani níchuha­que­nea­nayare. 19 Piti Juan, piájuchayare eta juca pímaha­que­neanahi puiti, étapa eta pisama­que­neanahi nutupa­ra­ru­vianahi nayehe ena pichamuriana, étapa eta táichara­ra­ca­vayare nímecha­que­né­viyare. 20 Numeta­caviya eta tacaye­ma­quenehi eta siétequene jarairiqui nucara­taruhi te vaure, étapa eta siétequi­queneana candeleroana óroquiana. Éta juca siete jarairiqui, énara ena ticame­ta­rai­ru­rahiana nayehe ena siétemu­ri­queneana pichamuriana. Eta siete candeleroana, énara ena siétemu­ri­queneana nuchanerana.

*1:11 Tamutu eta jucana ava­sa­reana tiávi­ha­nahi te provi­ncia Asia. Puí­ticha eta juca provincia ticai­jare Turquí­a.