^
1 Korin
Poltä Anutu bänep täga man iwetkuk
Äbot täŋpani bämopi-ken duŋ-wewek ahäŋkuk
Anutu täŋo kehäromi u Kristo
Kristo kumbuko unitäŋo manbiŋam
Anutu täŋo nadäk-nadäk täga
Äbot täŋpanita watä irit täŋo man
Äma nämo yäniŋ oretneŋ
Kristo täŋo aposoroniyeta man
Kristo täŋo piä ämaniyeta man
Kubokäret kädet iwarani iwat kirewut!
Notjiye gapman täŋo manken nämo yepmaneŋ
Gupjinä Anutu iniŋ oretta biŋam
Yanäpi täktäk täŋo man
Anututä ude tepmaŋpani unita täga nadäneŋ
Gubaŋita man
Tom anutu jopita ijiŋ yämanita man
Pol uwä aposoro noriye ätu udewanigän
Pol ämawebe täŋo piä watä äma äworeŋkuk
Gwäki bureni yäpmäkta bäräŋek täkäna
Isrel äbottä täŋkuŋo udegän nämo täne
Anutu ba wäbät bok yäniŋ oretnaŋi nämo
Notniye täŋkentäŋ yämikta täktäk ugänpäŋ täne
Ämawebe täŋo mebäri
Ekäni täŋo äŋnak-äŋnakta man
Munapiktä iron täk täyak unita man
Gupnin kubägän upäŋ moräki mäyap
Bänep iron bureni täktäk kädet
Munapiktä iron kubäkubä nimik täyak
Iniŋoret käbeyä-ken kudän jide täne?
Kristo awaŋken naniktä akuŋkuk
Kumbanitä äneŋi akukakukta man
Kumbanitä gup kodaki yäpneŋ
Kumäŋ-kumäŋ täŋo kehäromi u paotkuk
Äbot täŋpanita moneŋ täŋkentäŋ yämikta man
Ekäni täŋo piä äma nadäŋ yämik täkot