1 King
Isrel äbot täŋo manbiŋam ätu
3
1 King 3:1-15
Solomontä nadäk-nadäk tägata Anutuken yäŋapiŋkuk
Eruk Solomon uwä Isip nanik täŋo intäjukun äma ukät bänep kubägän itta nadäŋpäŋ unitäŋo äperi webenita yäpuk. Yäpmäŋpäŋ imagut yäpmäŋ Devit Täŋo Yotpärareken kuŋkuk. Webeni u irirän Solomontä iniken yori, kudupi yot ba Jerusalem täŋo yewa pähap täŋkuk. Bian Isrel äbottä Yawe iniŋ oretta yot siwoŋi kubä nämo täŋkuŋ. Nämo, u Anutu iniŋ oretta mobä bukä uken-uken täŋtäŋ kwaniken uken ärawa täŋtäŋ kuk täŋkuŋonik. Täŋpäkaŋ Solomon uwä Yaweta gäripiinik nadäŋ imiŋpäŋ unitäŋo kädet tägatäga nani Devittä iwatpäŋ täŋkaŋ iwet täŋkuko udegän täŋkuk. Ude täŋkukopäŋkaŋ Yaweta ärawa täŋ imayäŋ nadäŋpäŋä tom däpmäŋpäŋ mobä bukä uken-uken täŋtäŋ kwani uken ijiŋ imiŋpäŋ iniŋ orettäŋ kuk täŋkukonik.
Täŋpäkaŋ kadäni kubäta Yaweta ärawa täŋ ima yäŋpäŋ Gibeon komeken kuŋkuk. Kome uken mobä bukä intäjukunta ude itkuk. Uken kadäni kadäni kuk täŋkuko tom mäyapinik, 1,000 udepäŋ däpmäŋpäŋ mobä bukäken ijik täŋkukonik. Eruk bipani ugän Yawetä däpmonken ahäŋ imiŋpäŋ ŋode iwetkuk; Gäk imaka kubäta gäripi nadäŋpäŋ näwet yabäŋiri api gamet yäk.
Ude iweränä Solomontä kowata ŋode iwetkuk; Epän ämaka Devit, nana u gäk bureni-inik gäwarän täŋkaŋ kudän siwoŋi täŋpäŋ bänep paki terak kuŋatkuko unita gäk nadäŋ imikinik täŋ imiŋkun. Täŋpäŋ apiŋo udegän kumbukopäŋ ironka terak nadäŋ imikinik täŋpäŋ unita komeni ämawebeniye yabäŋ yäwatta nanaki näk iwoyäŋkun. O Yawe Anutuna, gäk nana Devit täŋo kome yäpmäkta epän ämaka näkpäŋ iwoyäŋkun. Upäŋkaŋ näk gubaŋigän unita yabäŋ yäwat piä täkta mebäri nämo nadäwa tärekaŋ. Unita ämawebe äbotkaye daninaŋi nämo, gäkŋata biŋam iwoyäŋkuno ŋo jide täŋpäŋ yabäŋ yäwaret? Täga nämo unita nadäk-nadäk täga ämawebe u yabäŋ yäwatta kaŋ nam. Nadäk-nadäk u namiŋiri uterak imaka täga ba waki u täga api yäpmäŋ daniŋpäŋ nadäwet. Ude nämo täŋpiwä netätä ämawebekaye äbot pähap ŋo watäni täga it yämek?
10 Ude yäŋirän Ekänitä Solomon täŋo yäŋyabäk man unita nadäwän säkgämän tägaŋkuŋ. 11 Nadäwän tägawäpäŋ ŋode iwetkuk; Ämawebekaye kudän siwoŋi terak yabäŋ yäwarayäŋ nadäŋpäŋ imaka täga ba waki yäpmäŋ daniŋpäŋ nadäkta nadäk tägata näwet yabätan uwä tägagämän kubä ude näwet yabätan. Gäkŋata yäŋpäŋ kome terak kadäni käroŋi itta, ba moneŋ tuŋum terak itta, ba iwankaye täŋpäwakta nämo näwet yabäno u täga tän. 12 Unita imaka täga unita näwet yabäno u bureni-inik api gamet. Nadäk täga, äpmoŋpaniinik gamayäŋ täyat uwä nadäk-nadäk äma ätu bian itkuŋo ba api ahäneŋo u yärepmitpäŋ gäk inipärik kubä api iren. 13 Täŋ, imaka ätuta nämo näwet yabäno u imaka, bok api gamet. Kome terak irayäŋ täyan ude wäp biŋam ärowani ba moneŋ tuŋum pähap, intäjukun äma ätutä yäpmäk täkaŋ u irepmitpäŋ api yäpen. 14 Täŋkaŋ gäk näkŋo gärip iwatpäŋ näkŋo jukuman ba baga man kudup buramiŋpäŋ, nanka Devittä täŋkuko ude täŋpayäŋ täno uwä nadäŋ gamiŋira kome terak kadäni käroŋi api iren.
15 Täŋpäkaŋ Solomon man u nadäŋpäŋ däpmon pat itkuko u akuŋpäŋ-nadäŋkuk; U däpmonken täyat yäk. Eruk ude yäŋpäŋ, kumaŋ päŋku Jerusalem ahäŋpäŋ Yawe täŋo Topmäk-Topmäk Gäpe dubiniken itpäŋ Yaweta bänep kubägän irit täŋo iron peŋpäŋ tom däpmäŋpäŋ ärawa täŋ imiŋkuk. Ude täŋkaŋ iniken epän ämaniyeta äŋnak-äŋnak pähap täŋ yämiŋkuk.