17
1 King 17:7-24
Elaijatä webe kajat kubä täŋkentäŋ imiŋkuk
Kome uken iwän kadäni käroŋi nämo taŋkuko unita ume täpuri wäpi Kerit u kawuk taŋkuk. Kawuk taŋirän Yawetä Elaija ŋode iwetkuk; * Luk 4:25-26 Bäräŋeŋ päŋku Sarefat yotpärare, Saidon komeken ahäŋpäŋ u kaŋ it yäk. Uken webe kajat kubä gäka watä irekta iwetkut. 10 Ude iwerirän Elaija akumaŋ Sarefat kuŋkuk. Kumaŋ päŋku Sarefat täŋo yämabamken ahäŋpäŋ kaŋkuk; Webe kajat kubä kädäp butuŋ irirän. Ude täŋirän kaŋpäŋ gera täŋpäŋ ŋode iwetkuk; Ume täga gwetpäŋ yäpmäŋ äbä namayäŋ? Umeta nekaŋ yäk. 11 Ude iweränä ume gwet imayäŋ kuŋirän Elaijatä äneŋi gera täŋpäŋ iwetkuk; Käräga imaka, bok täga yäpmäŋ äben?
12 Ude iweränä webe unitä iwetkuk; Anutuka, Yawe irit mähemi wäpi terak bureni gäwetat; Käräga nämo yäk. Ba plaua kenta ume gakŋi käräga ijikta miyäkgän itkamän yäk. Kädäp bututat ŋo yäpmäŋ päŋku u ijiŋpäŋ iroŋinakät ninek nädayäŋ. Ugänpäŋ naŋpäŋ api kumde yäk. 13 Ude yäwänä Elaijatä iwetkuk; Nadäwätäk täŋpeno yäk. Eŋiken päŋku yäyan ude tä. Täŋkaŋ plaua ba ume gakŋi täpuri itak upäŋ käräga täpuri näka jukun ijiŋ nam. Näka jukun ijiŋ namiŋkaŋ injekta mäden kaŋ iji. 14 Nadätan? Yawe, Isrel nanik täŋo Anututä ŋode yäyak; Plaua käbotken u bäräŋeŋ nämo api paorek. Ba ume gakŋi käbot imaka, bäräŋeŋ nämo api paorek. Nämo, u pen it yäpmäŋ kuŋirän Yawetä täŋpewän kome ŋoken iwän äneŋi api tawek yäk.
15 Elaijatä ude iweränä webe u Elaijatä iwetkuko udegän täŋkuk. Täŋirän kepma kubäkubä Elaija-kät yamiŋi u ketem täga nak täŋkuŋ. 16 U imata, plaua ba ume gakŋi käbot uwä nämo paotkumän, Yawetä Elaija iwetkuko udegän.
17 Eruk ätu nanak itpäŋ webe unitäŋo nanaki käyäm täŋkuk. Käyäm taŋi täŋtäŋ kuŋtäŋgän kumbuk. 18 Täŋirän miŋitä Elaija ŋode iwetkuk; Wära! Anutu täŋo epän äma gäkä waki nadäŋ namiŋpäŋ ude täŋ namitan? Ba momina kwawak peŋ namiŋpäŋ näkŋo nanakna utta äbun ba? 19 Ude iweränä Elaijatä iwetkuk; Iroŋi u nam. Ude yäwänä iroŋi kumbani u imän bäyaŋ imiŋ yäpmäŋ yot täŋkireki punin unu Elaijatä ini pat täŋkukken uken äroŋpäŋ bukä terak tewän patkuk. 20 Tewän parirän butewaki terak Yawe ŋode iwetkuk; O Yawe Anutuna, webe kajat ŋo watä säkgämän it namik täyak. Unita imata bäräpi imiŋpäŋ iroŋini yomägatan? 21  * 2Kin 4:34-35 Ude yäŋpäŋ iroŋi uterak kadäni yaräkubä ude akuŋkaŋ pat täŋpäŋ Yaweken ŋode yäŋapiŋkuk; O Yawe Anutuna, nadäŋ imiŋiri iroŋi ŋo äneŋi kodak tawän! yäk.
22 Ude yäŋirän Yawetä iroŋi u nadäŋ imiŋirän äneŋi kodak taŋkuk. 23  * Luk 7:15; Apos 9:41; Hib 11:35 Kodak tawänä Elaijatä iroŋi ŋokeŋo pudät päpmo miŋita imiŋkaŋ iwetkuk; Ŋo ka yäk. Iroŋika kodak täyak ŋo yäk. 24 Yäwänä miŋitä Elaija iwetkuk; Eruk apiŋo bureni nadätat. Gäk Anutu täŋo epän äma kubä itkaŋ Yawe täŋo man yäŋahäk täyan uwä burenigän yäk täyan yäk.

*17:9: Luk 4:25-26

*17:21: 2Kin 4:34-35

*17:23: Luk 7:15; Apos 9:41; Hib 11:35