^
2 Korin
Anututa bänep täga man
Poltä bänep nadäwätäki nämo itkuk
Pol imata Korin kome bäräŋeŋ nämo kuŋkuk?
Momi pekpek täŋo man
Topmäk-topmäk kodaki täŋo piä äma
Imaka säkgämän käbot jiburani gänaŋ itak
Kunum gänaŋ iritta gup
Anutu-kät not täŋpäŋ kuŋat-kuŋat
Poltä bäräpi mäyap kotaŋkuk
Siwoŋi-kät wakikät not täga nämo tädeŋ
Pol oretoret täŋkuk
Täŋkentäk moneŋ yämik-yämik täŋo man
Taitus-kät noriye täŋo manbiŋam
Äbot täŋpani notniye täŋkentäŋ yämikta man
Iron, bäneptä pewä ahäk täkaŋ unita man
Poltä piäni täŋo mebäri yäŋkehärom taŋkuk
Aposoro jopi täŋo täktäki
Pol bäräpi mebäri mebäri kotaŋkuk
Pol täŋkentäk inipärik kubä yäpuk
Pol Korin ämawebeta nadäwätäk täŋkuk
Jukuman ätu
Pol täŋo yäŋtärek man