3
Ekäniken kehäromi nimikta yäŋapik täkot
* 1Te 5:25 Eruk notnaye, ninta yäŋapik man yäk täkot. Ude täŋirä Ekäni täŋo mantä itpäŋ-nadäki nämo, inken ahäŋirän nadäwä ärowani täŋkuko udegän komeni komeni kaŋ kuŋ morewän. Täŋpäkaŋ äma wakiwaki ba äma peŋawäk täŋpani unita yäŋpäŋ täŋkentäŋ nimikta Anutu-ken yäŋapik man yäŋ nimik täkot. Nadäkaŋ? Ämawebe ätutä Anututa nadäŋ imikinik nämo täk täkaŋ. Ämawebe udewanitä iwan täŋ nimik täkaŋ.
* 1Te 5:24 Upäŋkaŋ Ekänitä imaka u ba u täkta yäk täyak udegän täk täyak. Unita waki täŋo mähemitä in täŋpän waneŋo udeta bänepjin mehamtaŋ tamiŋpäŋ watä it tamik täyak. * 2Ko 7:16; Gal 5:10; 1Te 4:10 Ude täŋ tamik täyak unita inta nadäwätäk nämo täk täkamäŋ. Nämo, ŋode nadäk täkamäŋ; Man täwet täkamäŋ u buramik täkaŋ. U pen api buramiŋ yäpmäŋ kuneŋ yäŋ nadäk täkamäŋ. Ekänitä ini nadäk siwoŋi täwetpäŋ täwoŋäreŋirän Anutu täŋo bänep iron terak kaŋ kuŋarut. Täŋpäŋ Kristotä komi bäräpi gänaŋ nämo kwitaŋkuko udegän gwäk pimiŋpäŋ kaŋ kuŋarut.
Epän nämo täŋpeno uwä ketem nämo näŋpen
* Mat 18:17; Rom 16:17 Notniye, Ekäninin Jesu Kristo wäpi terak man kehäromi ŋode täwetna nadäwut; Äbot täŋpani ätutä epänta gaŋa taŋpäŋ jop kuŋat täkaŋ. Äma udewani man täwetpäŋ täwoŋäreŋkumäŋo u nämo buramik täkaŋ. Unita udewani-kät penta nämo kuŋatneŋ. * Plp 3:17; 1Te 1:6 Nämoinik! Nintä kädet täŋpäŋ-täwoŋärek täŋkumäŋo udegän kaŋ täŋput. Ninä inken jop nämo itkumäŋ. * 1Te 2:9 Nin inken ketem gwäki nämo, nämo naŋkumäŋ. Nämoinik. Ketem tuŋumta yäŋ-niwarani yäkaŋ, yäneŋ yäŋpäŋ tamimaŋ bipani ketnintä epän kädäp ikek täŋkä komi nadäŋkumäŋ. * 1Ko 9:4; 1Te 1:6 Täŋpäkaŋ ude täneta nämo yäŋ nimani. Ninä ketem inken nanik täga yäpnaŋipäŋ in kädet täga täŋpäŋ-täwoŋäreŋitna udegän kaŋ iwarut yäŋpäŋ ude täŋkumäŋ. 10 * 1Te 4:11 Kädet täga unita inkät penta itkaŋ ŋode täwetkumäŋ; Äma kubätä epän nämo täŋpeko uwä, ketem nämo näŋpek.
11 * 1Ti 5:13 Täŋpäkaŋ inken naniktä man ŋode äbäŋirän nadäŋkumäŋ; Äma ätu uwä epän peŋpäŋ käroŋ-käroŋ kuŋatkaŋ yot äroŋkaŋ-äpäk täŋtäŋ kuŋat täkaŋ. 12 * 1Te 4:11 U täga nämo! Äma udewani Ekäni Jesu Kristo wäpi terak jukuman ŋode yäwetnapäŋ nadäkinik täk täkot; Komejin-ken itdämiŋpäŋ epänjin täŋirä bureni ahäwäpäŋ injinken ugänpäŋ nak täkot. 13 * Gal 6:9 Täŋkaŋ notniye, inä kädet siwoŋita gaŋani nämo täneŋ.
14 * 1Ko 5:9,11 Täŋpäkaŋ man kudän ŋo terak täwetkamäŋ uwä äma kubätä bitnäŋirän mebärini yäŋahäŋpäŋ kakätäwäpäŋ inigän itpäŋ kaŋ mäyäk tawän. 15 * 1Te 5:14 Iwan kaŋ täŋ imut yäŋpäŋ nämo yäyat. U äbot täŋpani notjinpak kubä unita yäŋpäŋ-iwoŋärek täŋirä kädet siwoŋi kaŋ iwarän.
16 * 1Te 5:23 Eruk, Ekäni kwini mähemi unitä kwini pewän ahäŋ tamiŋirän kadäni kadäni, imaka u ba u tänayäŋ täkaŋ-ken u kwini terakgän kaŋ täŋ yäpmäŋ kut. Täŋirä Ekäni inkät kaŋ irän.
17 * 1Ko 16:21 Yäŋtärek man ŋowä Pol näkŋa-tägän ketnatä wäpna kudän täyat. Man kudän kudup näkä pewa ärek täkaŋ uwä ini udegän täk täyat. 18 Täŋpäkaŋ Ekäninin Jesu Kristo täŋo orakoraktä inken patinik täk täyon. Ugän.

*3:1: 1Te 5:25

*3:3: 1Te 5:24

*3:4: 2Ko 7:16; Gal 5:10; 1Te 4:10

*3:6: Mat 18:17; Rom 16:17

*3:7: Plp 3:17; 1Te 1:6

*3:8: 1Te 2:9

*3:9: 1Ko 9:4; 1Te 1:6

*3:10: 1Te 4:11

*3:11: 1Ti 5:13

*3:12: 1Te 4:11

*3:13: Gal 6:9

*3:14: 1Ko 5:9,11

*3:15: 1Te 5:14

*3:16: 1Te 5:23

*3:17: 1Ko 16:21