2 Timoti
Poltä Timoti täŋo bänepi täŋpidäm takta manbiŋam ŋo kudän täŋkuk
1
1-2  * Efe 1:1 * 1Ti 1:2 Eruk nanakna Timoti bänepna gämäni, näk Pol, Kristo täŋo aposorotä man ŋo kudän täŋ gamitat. Anututä iniken gärip terak aposoro piä u täkta näk iwoyäŋpäŋ peŋ näweränkaŋ ämawebe man ŋode yäwettäŋ kuŋat täyat; Nin Kristo-kät kowat-kwasikorän tänayäŋ tämäŋo uwä Anututä irit bureni api nimek, yäŋkehärom taŋkuko ude. Eruk Anutu Nan, ba Ekäninin Jesu Kristoken nanik orakorak, butewaki ba bänep pidämtä gäkä terak äroton.
Poltä Timoti täŋo bänepi täŋkehärom taŋkuk
* Plp 3:5; Apos 23:1 Oranaye nanayetä bänep siwoŋi terak Anututa watä piä täŋ yäpmäŋ äbuŋo unitäŋo kodakini näkä udegän täk täyat. Täŋkaŋ Timoti, gäka juku piŋpäŋ Anutu bänep täga nadäŋ imiŋpäŋ uken yäŋapik man terak kepma bipani nadäŋ gamik täyat. Täŋpäŋ gepmaŋpeŋ kwayäŋ täŋira näka konäm butewaki täŋkuno unita nadäŋpäŋ äneŋi gabäŋpäŋ bänep täga pähap nadäkta gäripi-inik nadätat. * Apos 16:1 Täŋpäkaŋ nadäkinikka bureni, äbekka Lois kenta meŋka Yunis uken patkuko unitä gäkä terak päreŋpäŋ itkukotä itak u nadätat. * 1Ti 4:14 Mebäri unita näk nadäŋ gamiŋpäŋ ŋode gäwetat; Ketnatä gwäkka terak peŋira Anututä iron pähap täŋ gamiŋkuko u täŋkehärom taŋiri kädäp ikek kaŋ ahäwän. * Rom 8:15 U imata, Anutu uwä täŋumun-umun terak kuŋatneta Munapik nämo nimiŋkuk. Nämoinik, Kudupi Munapiki nimiŋkuko uwä kehäromi ba bänep iron daiwän tokŋeŋ nimik täyak. Ba täŋkentäŋ nimiŋirän irit kuŋat-kuŋatninta watä it täkamäŋ.
* Rom 1:16 Unita Timoti gäk Ekäni täŋo manbiŋam yäŋahäkta täŋmäyäk-mäyäk nämo täŋpen. Ba komi eŋiken irani näka man yäkta nämo mäyäk täwen. Nämo, Anututä kehäromi gamiŋirän uterakgän Ekäni täŋo manbiŋamta yäŋpäŋ komi bäräpi näkä kotak täyat udegän kotakta nämo umuntäwen. * Efe 2:8-9; Tai 3:5 Täŋpäkaŋ Anutu uwä nin waki keri-ken nanik wädäŋ tädotpäŋ kudupi äboriye ude itta nimagutkuk. Imaka täga kubä täŋ imiŋitna unita yäŋpäŋ nämo nimagutkuk. Nämoinik! Bian-inik, Anututä imaka kubä nämo peŋkuk-ken uken iniken iron täŋ nimiŋpäŋ Jesu Kristo wäpi terak nimagutta iwoyäŋkuk. 10  * 1Ko 15:55-57; Hib 2:14 Täŋpäŋ bian-inik nin iwoyäŋkuko upäŋkaŋ apiŋo ironi u kwawak ŋode niwoŋäretak; Nimagurani Kristo Jesu uwä kwawak ahäŋpäŋ kumäŋ-kumäŋ täŋo kehäromi utpewän maŋpänkaŋ, mani biŋamtä irit kehäromi kumäk-kumäk ikek nämo unitäŋo kudän kwawak pewän ahätak.
11  * 1Ti 2:7 Täŋpäkaŋ näk Anututä mani biŋam täga u yäŋahäkta iwoyäŋkuk. Täŋkaŋ Manbiŋam Täga unitäŋo aposoro ba yäwetpäŋ yäwoŋärek äma ude itta imaka, iwoyäŋpäŋ nepmaŋkuk. 12 Täŋpäŋ mebäri unitagän komi eŋi ŋoken komi bäräpi nadäŋ itat. Upäŋkaŋ nämo mäyäk taŋpäŋ, nadäŋ imikinik täk täyat unita bänep yarä nämo täk täyat. Nämoinik, näk nadäkinik kehäromi ŋode täyat; U kehäromi nikektä piäni ketna terak peŋkuko unita watä it namiŋirän piä u säkgämän täŋ yäpmäŋ kuŋtäyiwa kadäni pähap api ahäwek.
13  * 1Ti 1:10; 1Ti 4:6, 6:3; Tai 1:9, 2:1 Unita Timoti, man bureni täŋo tawaŋ näkä gäwetpäŋ gäwoŋäreŋkuro ugänpäŋ iwarän täŋpäŋ ämawebe udegän yäwetpäŋ yäwoŋärek täyi. Ude täŋkaŋ Kristo Jesuta nadäŋ imiŋpäŋ ba gäripka uterakgän kaŋ pe. 14  * 1Ti 6:20 Täŋpäŋ Munapik bänepnin-ken it nimitak unitä täŋkentäŋ gamiŋirän man bureni säkgämän yäŋ gamani unita watäni it täyi.
15 Butewaki! Timoti, notnaye Esia komeken nanik kuduptagän nabäkätäŋ moreŋkuŋo uku nadäŋkuno u. Täŋpäŋ notnapakyat Figelus kenta Hemogenestä udegän nabä kätäŋkumän. 16  * 2Ti 4:16 Täŋpäkaŋ Onesiforustä ude nämo täŋkuk. U näk komi eŋiken irira näka nämo mäyäk taŋpäŋ kadäni kadäni bänep pidäm täŋ namik täŋkuk. Unita näk Ekänitä Onesiforus-kät äboriyeta butewaki nadäŋ yämekta yäŋapik man yäk täyat. 17 Äma unitä Rom komeken ahäŋpäŋ näka gwäk pimiŋpäŋ wäyäkŋeŋkä nabäŋ ahäŋkuk. 18  * Jud 21 Ba ugän nämo, Efesus komeken täŋkentäk pähap täŋ namik täŋkuko u imaka, biŋam nadäŋkuno u. Unita Ekänitä kadäni pähapken butewaki kaŋ nadäŋ imän yäŋpäŋ yäŋapik man yäk täyat.

*1:1-2: Efe 1:1

*1:1-2: 1Ti 1:2

*1:3: Plp 3:5; Apos 23:1

*1:5: Apos 16:1

*1:6: 1Ti 4:14

*1:7: Rom 8:15

*1:8: Rom 1:16

*1:9: Efe 2:8-9; Tai 3:5

*1:10: 1Ko 15:55-57; Hib 2:14

*1:11: 1Ti 2:7

*1:13: 1Ti 1:10; 1Ti 4:6, 6:3; Tai 1:9, 2:1

*1:14: 1Ti 6:20

*1:16: 2Ti 4:16

*1:18: Jud 21