4
* Wkp 25:43,53; Efe 6:9 Täŋpäkaŋ epän watä äma täŋo intäjukun ämaniye, inä ŋode nadäk täkot; Nin täŋo intäjukun ämanin kunum gänaŋ itak. Unita nadäŋpäŋ watä ämajiye kudän siwoŋi terakgän yabäŋ yäwatneŋ.
Ekäniken yäŋapik-apik täŋo man
* Efe 6:18; Plp 4:6 Täŋpäkaŋ Ekäniken yäŋapik-apikta ket nadäwä tumbäpäŋ gwäk pimiŋpäŋ kadäni kadäni yäk täkot. Ude täŋpäŋ Anutu bänep täga nadäŋ imikinik täk täkot. * Rom 15:30; Efe 6:19; 1Ko 16:9 Täŋkaŋ ninta imaka, yäŋapiŋirä Anututä iniken mani täŋo käderi täwit nimiŋirän Kristota man käbop itkuko u yäŋahäk täkäna.
Man unitagän näk komi yotken itat. * Efe 6:20 Täŋkaŋ Ekäniken yäŋapik mantä mehamtäŋ namiŋirä man pidämigän yäŋkwawa taŋira ämawebe komeni komenitä mebäri kaŋ nadäwä tumbut. Näk ude täkta yäŋ namani. * Efe 5:15-16; 1Te 4:11-12 Täŋpäkaŋ äma Anutu nämo nadäŋ imani bämopi-ken inä säkgämän kuŋatpäŋ Kristo täŋo kädet yäwoŋärekta pidämtak täkot. * Efe 4:29; 1Pi 3:15 Ude täŋkaŋ yäkyäkjintä gäripi gakŋi nikek kaŋ ahäwän. Täŋpäkaŋ ämatä man u ba u täwet yabänayäŋ täkaŋ unita ketinik nadäŋpäŋ kowata säkgämän kaŋ yäwerut.
Äma Polkät bok irani unitäŋo man
* Efe 6:21 Näkŋaken manna biŋam Tikikustä api täwerek. Uwä nintäŋo notninpak bänepnin gämäni, täŋkentäk ämanin ba Ekäni täŋo watä piä äma bureni-inik, man buramik täŋpani. * Efe 6:22 Bänepjin täŋpidäm tawut yäŋpäŋ iritnin täŋo manbiŋam täwetta notninpak u iniŋ kireŋpewa äretak. * Plm 10-12 Täŋpäkaŋ äma tägagämän Onesimus, man buramik täŋpani notjinpak, injin äbotken nanik u bok yäwera äreŋkaŋ näkä itat-ken ŋonitäŋo manbiŋam api täwetdeŋ.
10 * Apos 19:29, 12:12; Apos 13:13; Plm 24 Täŋpäkaŋ komi yot ŋoken bok irani notnapak Aristakus ukät Banabas nämeni Maktä nadäŋ tamikamän. (Mak unitäŋo mebäri täwetkuro unita inken äreŋirän not kaŋ täŋ imut.) 11 Täŋpäkaŋ notnapak kubä Josua, wäpi kubä Jastus u imaka, nadäŋ tamitak. Äma yaräkubä uwä Juda äbotken nanik. Juda äma ätutä Anutu intäjukun itkaŋ kaŋiwat epän täk täyak unitäŋo man yäŋahäkta nämo täŋkentäŋ namik täkaŋ, yaräkubä unitägän bänepna täŋ-kehäromtaŋ namik täkaŋ.
12 Täŋpäkaŋ intä äbotken nanik kubä Epafras, Kristo täŋo watä piä äma unitä taniŋ oretak. U intä kehärom taŋpäŋ Anutu täŋo nadäk siwoŋi yäpmäŋpäŋ nadäwä-tärewäpäŋ kudup buramiŋpäŋ kuŋatneŋta kadäni kadäni Anutu-ken ehuranigän yäŋapik täyak. 13 Bureni-inik täwetat; Epafras unitä in ba Laodisia ba Hierapolis yotpärareken nanik äbot täŋpani ämawebe täŋkentäŋ tamikta komi epän inide kubä täk täyak. 14 Täŋpäkaŋ yäpätägak äma notninpak tägagämän wäpi Luk kenta Demastä taniŋ oretkamän. 15 Täŋpäkaŋ näkä Laodisia yotpärareken nanik äbot täŋpani ba Nimfa ukät äboriye Anutu iniŋ oretta Nimfatä ini yotken ärok täkaŋ u näkŋo bänep täga man ŋo yäŋahäŋpäŋ kaŋ yäwerut.
16 Täŋpäkaŋ man kudän ŋo ämawebe daniŋpäŋ yäwerä nadäŋ morewäkaŋ Laodisia äbot täŋpani uken pewä kuŋirän unitä udegän kaŋ daniŋpäŋ nadäwut. Täŋpäŋ unita kubä kudän täŋpäŋ yämiŋkuro u imaka, tamäkaŋ kaŋ daniŋpäŋ nadäwut. 17 * Plm 2 Daniŋpäŋ nadäŋkaŋ Akipus ŋode kaŋ iwerut; Epän Ekänitä yäŋ gamani uwä säkgämän siwoŋigän kaŋ täŋ yäpmäŋ ku yäŋ kaŋ iwerut.
18 * 1Ko 16:21 Eruk, Pol näkŋa-tägän ketnatä bänep täga man ŋo kudän täŋpäŋ tamitat. Komi yotken irani näka nadäŋ namik täkot. Eruk, Ekäni täŋo orakorakitä inken itinik täyon.

*4:1: Wkp 25:43,53; Efe 6:9

*4:2: Efe 6:18; Plp 4:6

*4:3: Rom 15:30; Efe 6:19; 1Ko 16:9

*4:4: Efe 6:20

*4:5: Efe 5:15-16; 1Te 4:11-12

*4:6: Efe 4:29; 1Pi 3:15

*4:7: Efe 6:21

*4:8: Efe 6:22

*4:9: Plm 10-12

*4:10: Apos 19:29, 12:12; Apos 13:13; Plm 24

*4:17: Plm 2

*4:18: 1Ko 16:21